sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000037858343 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 3785 8343
Name: 
Cals, J. M. E. Th
Cals, J. M. L. Th
Cals, Jo
Cals, Joseph Maria Laurens Theo
Cals, Jozef Maria Laurens Theo
Iohannes Cals
Jo Cals (Dutch politician)
Jo Cals (niederländischer Politiker)
Jo Cals (personnalité politique hollandaise)
Jo Cals (politicus uit Koninkrijk der Nederlanden (1914-1971))
Jo Cals (polityk holenderski)
Jozef Maria Laurens Theo Cals (politico olandese)
Ё Кальс
Dates: 
1914-1971
Creation class: 
Language material
Manuscript language material
Creation role: 
contributor
correspondent
Related names: 
Asselbergs, W.J.M.A. (1903-1968)
Asselbergs, Wilhelmus Johannes Maria Antonius (1903-1968)
Bogaers, Julianus Egidius Alphonsus Theresia (1926-1996))
Hulsker, Jan (1907-2002)
Luns, J.M.A.H. (1911-2002)
Luns, Joseph Marie Antoine Hubert (1911-2002)
Michaël, Hubert (1911-1978)
Michaël, Hubert J. (1911-1978)
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (1945-1965)
Reinink, H.J. (1901-1979)
Reinink, Hendrik Jan (1901-1979)
Vroom, N.R.A. (1915-1995)
Vroom, Nicolaas Rudolph Alexander (1915-1995)
Titles: 
20 peintres néerlandais d'aujourd'hui
Brief van Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 1945-1965 geschreven door Jozef Maria Laurens Theo Cals (1914-1971) aan Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Cals, 2004:
Enkele voorzieningen betreffende het perswezen
Financiering van de bouw en inrichting van een kernreactor in Nederland
Gids voor de Nederlandse kunst
Goedkeuring van het op 11 december 1953 te Parijs ondertekende Europees Verdrag betreffende de gelijkstelling van diploma's voor toelating tot universiteiten
Goedkeuring van het op 12 april 1957 te Luxemburg ondertekende Statuut van de Europese School en van de daarbij behorende overeenkomsten
Goedkeuring van het op 14 december 1960 te Parijs tot stand gekomen Verdrag nopens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, met Aanvullend Protocol Nr. I, en van het tezelfdertijd tot stand gekomen Protocol inzake de herziening van het Verdrag van 16 april 1948 nopens Europese Economische Samenwerking
Haagse Journalisten Vereniging, 1893-1953 : redevoeringen uitgesproken ter gelegenheid van de viering van het zestigjarig bestaan
Honderd eeuwen Nederland
In een blauw geruite kiel ... draaide hij aan ʹt grote wiel
Jaarrekening van de Technische Hogeschool te Eindhoven over 1959 en accountantsrapport betreffende deze jaarrekening
Jeugdleidersbrevet : voorlopig rapport van de Commissie Cals
Jeugdwerk en volksontwikkeling
Kweekscholenplan
[Lang duurde elke dag en langer nog de nacht]
Mammoetwet
Middelbaar onderwijs middeleeuws : zo dwaas zijn wij
Nederland Triennale 1954
Nieuwe regeling van het archiefwezen
Nota betreffende Lichamelijke Vorming en Sport
Nota inzake het in Nederland te verrichten onderzoek op het gebied van kernreactoren en hun toepassingen
Poëzie
Pro en contra na artikelen-serie
Proficiat! : akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer
Rapport van de Commissie-Cals, ingesteld door het Centrum voor Staatkundige Vorming [n.a.v. de indiening van het] Ontwerp van Wet op de leesbibliotheken (no. 1107)
Regelen omtrent ontgrondingen (Ontgrondingenwet)
Regeling van het kleuteronderwijs en van de opleiding van leidsters bij dat onderwijs
Regeling van het onderwijs in de Friese taal en het gebruik van die taal of van een streektaal als voertaal bij het lager onderwijs
Regeling voor het voortbestaan van het Pensioenfonds voor de vaste onderwijzers van het Koninklijk Conservatorium voor Muziek
Rijksregeling voor de subsidiëring van sociaal-paedagogische opleidingen 1955 : (Besluit van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 19 Juli 1955, afd. VBS/SPO, nr. 11325, zoals dit is gewijzigd bij de besluiten van 11 maart 1957, afd. JVVO/SPO, nr. 20046 en 28 mei 1958, afd. JV/SPO, nr. 38695)
Sociale demokratie
Studeren en student zijn : lezing
Tien-drie-negentienhonderdzesenzestig - 10-3-1966
Tien maart 1966
Tijdelijke verhoging van de tegemoetkomingen van het Rijk in de kosten van de bijzondere universiteiten en hogescholen alsmede in de kosten van huisvesting van de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam
Toespraken van Drs. W. van Norden, aftredend voorzitter van de N.D.P., en Z.E. Mr. J.M.L.Th. Cals, minister-president, achtereenvolgens uitgesproken ter gelegenheid van de openbare jaarvergadering van de Vereninging de Nederlandse Dagbladpers op 23 mei 1966.
Tweede nota inzake voorzieningen ten behoeve van studenten
Tweede rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet : ingesteld bij Koninklijk Besluit van 26 augustus 1967, nr. 1
Twintig Nederlandse schilders van nu
Uitbreiding van het wetenschappelijk onderwijs
Uitgaven verband houdende met de watersnood
Verhouding tussen kunst en volk : ontstaan van de Commissie-Witteman
Verlenging van de Tijdelijke Wet Monumentenzorg
Verslag van het bezoek van de vaste Commissie voor het Onderwijs aan Rijkskampen en -internaten voor sociale jeugdzorg
Voorziening in de behoefte aan onderwijzers en vakonderwijzers bij het uitgebreid lager onderwijs
Voorzieningen naar aanleiding van het Koninklijk besluit van 7 November 1952, Stb. 551, houdende wijziging van de naam van het Departement voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen in die van Departement van Overzeese Rijksdelen en overdracht van een gedeelte van de taak van dit Departement aan andere Departementen
Wereldtentoonstelling Osaka 1970
Westeinder handschrift, Het : [toneelstuk]
Wet bezettingsmaatregelen IV 1954
Wet tot regeling van de heffing van schoolgeld
Wijziging der Wet van 31 Mei 1937 (Stb. 523) tot omzetting van de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart in een Stichting, alsmede vaststelling van een regeling, als bedoeld in artikel 89a van de Comptabiliteitswet 1927 (Stb. 259) ten aanzien van die Stichting
Wijziging van de hoger-onderwijswet
Wijziging van hoofdstuk VI der rijksbegroting voor het dienstjaar 1954
Notes: 
Sources: 
NTA