sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000051950496 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5195 0496
Name: 
Bonde, Gustaf
Bonde, Gustav
Bonde, Gustave
Bonde, Gustavo
Gustaf Bonde
Dates: 
1682-1764
Creation class: 
Language material
Creation role: 
creator
Related names: 
Arckenholtz, Johan (1695-1777)
Cedercreutz, Herman (adl. 1711, förut Tersmeden, 1684-1754.)
Choraelius, Eric (1731-92)
Hallström, Jonas (1739-1781)
Kongl. Finska boktryckeriet
Mortier
Nordström
Salvius
Sverige Kungl. Maj:t (1720-12-23)
Wikblad, Olof D. (16..-1734))
Titles: 
Acta literaria et scientiarum Sveciæ.
Clavicule de la science hermétique ecrite par un habitant du Nord, dans ses heures de loisir, l'an MDCCXXII.
Conspectus regum Sveciæ, inde ab ætate ad minimum Philippi Macedonis, ad hæc usque tempora, ex fide dignis auctoribus & mss: Patriæ monumentis deductus.[s.9:Auctor G.B.].
Ett förslag om en inrättning till brännewins brännande at förskaffa någon inkomst däraf till cronan. =(Rubr.) Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. finska boktr., år 1765.).
Förtekning, på swenska konungar, åt minstone ifrån Philippi konungen i Macedonien, in til wåra tider. vtdragen vtaf trowärdiga skribenter och richtiga fäderneslandsens handskrefna handlingar.
Friedrich med Gudz nåde... Wår ynnest och nådige benägenhet med Gud alsmäcktig, tro man ock landzhöfdinge. Såsom wij til rikets oumgänglige förswar och säkerhet emot wår ännu öfrig warande fiendes czaren af Ryszland, hotande infall och förderfwelige förehafwande, nödigt pröfwat...
Gull och mull, 1997:
Historiska uplysningar om tilståndet i Swerige under konung Fredric den föstres [!] regering. =Anon.= Ny uplaga. Stockholm, tryckt hos And. J. Nordström, 1795.
Inträdes-tal om vetenskapernes fortplantning, då ... Carl Gustaf Bonde, första gången intog sit rum, såsom ledamot, i kongl, [!] vetensk. academien den 23 julii 1748. Stockholm, andra gången tryckt hos directeuren Lars Salvius 1764.
Kårt undersökning om wattnets natur och egenskaper, med hwad mera som der utaf slutas kan. Uppå en god wäns anmodan i hastighet upsatt af Gunnar Blå. Lund, tryckt hos Carl Gustav Berling. [1745.].
Om de fordna konungar, jarlar, och regenter, som uti gamla efterrättelser igenfinnas hafwa regerat i Göta-riken, innan de med Swea eller Upsala riket blefwo förenade. =Anon.= Stockholm, tryckt hos directeuren och kongl. boktryckaren : i stor-förstendömet Finland, Jacob Merckell 1758.
Sverige, under Ulrica Eleonora och Fredric I, eller ifrån 1718 till 1751. Efter den, af framledne hans exellens, riks-rådet herr grefve Gustaf Bonde författade handskrift med ett tillägg om fredsunderhandlingarna i Åbo 1741-1742, af : r.r. herr gr. H. Cedercreutz. Ett bihang till skriften: Tessin och Tessiniana. Stockholm, 1821, tryckt i Ecksteinska tryckeriet.
Tal om aske-trädets nytta, hållit för kongl. vetensk. academien vid præsidii afläggande, den 24 januar. 1756. Af herr grefve Gustaf Bonde ... På kongl. vetensk. academ. befallning. Stockholm, trykt hos Lars Salvius. 1756.
Til hans kongl. maj:t, herr riks-rådets ... Gustaf Bondes hållne tal, uti kongl. Riddareholms-kyrkan, på then förnyade seraphinske ordens-dagen i Swerige, then 18. april, 1748. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren : Pet. Momma.
Utkast til en jämnförelse emellan den bibliska och werldsliga historien./(Gustav Bonde.) Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1760.
Versuch über den Ursprung der finnischen Nation. -
Notes: 
Sources: 
NLN
NTA