sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:000000005296198X | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5296 198X
Name: 
J.G.O
Johan Gabriel Oxenstierna
Johan Gabriel Oxenstierna (poeta e politico svedese)
Johan Gabriel Oxenstierna (Swedish noble and poet)
Johan Gabriel Oxenstierna (Zweeds vertaler (1750-1818))
Oxenstierna, Johan G.
Oxenstierna, Johan Gabriel
Oxenstierna, Johann Gabriel
Oxenstjerna, G.
Oxenstjerna, Johan Gabriel
Dates: 
1750-1818
Creation class: 
Language material
Manuscript language material
Text
Creation role: 
author
editor
librettist
translator
Related names: 
Chaux, Jean Marie Bernard de (även Jean Baptiste, 1755-1849.)
Creutz, Gustav Philip (1731-1785))
Deleen
Frykenstedt, Holger
Frykenstedt, Holger (1911-2003)
Gustav III, kung av Sverige (1746-1792)
Kraus, Joseph Martin (1756-1792)
Leopold, Carl Gustaf af (1756-1829))
Meerman, Johan (1753-1815)
Sverige. Kungl. Maj:t (1800 u.d.)
Troil, Uno von
Victor Pettersons Bokindustri, Stockholm
Titles: 
=Arbeten af Johan Gabriel Oxenstierna. Stockholm. 1-6. 1805-26=.
Åminnelse-tal, hållit i stora frimurare-logen, öfver kammar-herren och capitainen ... Anton De Geer, den 10 mars 1780. Af J.G.O. Stockholm, tryckt hos A.J. Nordström 1780.
Åminnelse-tal öfver kammarherren,... baron Knut Lejonhufvud : hållet i Coldinu-ordens allmänna sammankomst, d. 6 aug. 1817.
Berättande dikt från 1700-talet
Bref från grefve Johan Gabriel Oxenstierna till grefve Nils Philip Gyldenstolpe 1780-1796 : [Portr.].
Brev från J. G. Oxenstierna till Fredrik Sparre år 1789 : meddelade av H. v. D.
Brief van Johan Meerman (1753-1815) aan Johan Gabriel Oxenstierna (1750-1818)
Caractèrer, portraiter och epigrammer : samlade utan ordning af tiden, och som jag igenfunnit dem på lappar
Ceremonial, i akt tagit vid henne maj:ts drotning Christinas torner-spel, hållit i Stockholm den 9 mars, 1650, vid hans maj:ts konungens af Frankrike ankomst; med dertil hörande sång stycken af Stiernhielm. Stockholm, trykt af Hindrik : Curius, 1650. =(Rubr.)= =Anon.= [Stockholm, H. Fougt, 1776.].
Ceremonial wid deras majestäters konung Gustaf IV. Adolphs och drottning Fredrica Dorothea Wilhelminas kröning wid riksdagen i Norrköping år 1800.
Couplets au roi, pour la représentation des trois sultanes le premier d'avril 1810 dans la societé de Nytta och nöje. =Anon.= Stockholm, imprimé chez O. Grahn, 1810.
Couplèts pour l'anniversaire du 17 juillet 1788. Celebré le 17 juillet 1809. A' Stockholm 1809, imprimé chez le directeur Pierre Sohm.
Dagboks-anteckningar : åren 1769-1771
Dagens stunder : poeme i fyra sånger : skenäs 1785
Divertissement, donné à Drottningholm à l'occassion du retour de sa majesté le roi de Suede de son voyage en Russie, le septembre 1796. =Anon=.
Drei Sultaninnen
Gustaviansk lyrik
Journal för året 1780
Journal : Skenäs 1805
Kongl. Maj:ts Cantzli-Collegii Kungörelse, Til Rättande af thet Tryckfel, som, i anseende til Datum, kommit at inflyta uti Kongl. Maj:ts öpna Nådiga Försäkran och Stadfästelse å Swenska och Finska Allmogens Fri- och Rättigheter. Gifwen Stockholm then 16 Junii 1789.
Konung Gustaf III:s Skrifter i politiska och vittra ämnen; tillika med dess brefvexling. Med konungens allernådigste tillstånd. Stockholm, tryckte hos Carl Delén. =1-6. 1806-12.=.
Levande svensk litteratur från äldsta tider till våra dagar.
Ljuva ungdomstid : dagbok för åren 1766-1768
Lobrede auf König Gustav III
Mythologisk scene, upförd vid konungens återkomst från Ryssland, hos hans kongl. höghet hertigen af Södermanland, den januarii 1801. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Johan Pehr Lindh, 1801.
Ode öfver konung Gustaf Adolphs död. =Anon=. Stockholm, 1777, trykt i kongl. tryckeriet.
Œuvres politiques, littéraires et dramatiques de Gustave III, roi de Suède, suivies de sa correspondance. A Paris, chez Levrault, Schœll et compagnie, rue de Seine, faubourg St.-Germain, n.o 1395. [3-5:] A Paris, chez F. Schœll et compagnie, rue de Seine, faubourg S.-Germain, n.o 12. =1-5. 1805-06.=.
Ord till sorg-musiken vid högstsalig hans kongl. maj:ts konung Carl XIII:s begrafning.
Ordning, som kommer at i akt tagas wid hennes kongl. maj:ts drottningens kyrkotagning i Slotts-Capellet den 21 junii 1801.
Ordning wid högstsalige hans kongl. maj:ts konung Gustaf III:s bisättning i Riddarholms kyrkan den 13 april 1792.
Ordning wid riksdagens början i Norrköping den 10 martii 1800.
Prologue till ett divertissement upfördt på kongl. slottet, den 17 julii 1809./(f.d. riks-marskalken ... grefve Oxenstjerna.) Stockholm, 1809. Tryckt hos directeuren och kongl. fält-boktryckaren Peter Sohm.
Scene, récitée au prince royal, le 26 janvier 1811, jour de sa naissance. =Anon=. Stockholm, imprimé chez Olof Grahn, 1811.
Skaldebref till riksrådet och guvernören för hans kongl. höghet kronprinsen ... M. Ramel. Vid dess hustrus fru grefvinnan Ameli Lewenhaupts död. Af herr grefve Joh. Gabr. Oxenstjerna ... Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1806.
Skördarne Skaldedikt i tre sanger 1772 - 1773 ; den första, hittills otryckta versionen efter författarens originalmanuskript jämte Kellgrens anmärkningar
Soliman II
Sujet du divertissement du aout 1779. =Anon=. A Stockholm, de l'Imprimerie royale.
Svenska Memoarer och Bref
Tal, hållit inför konungen uti ordens-capitlet i slotts-capellet den 28 april 1808, af ordens-cantzleren ... Johan Gabriel Oxenstjerna, då til riddare af seraphimer-orden dubbades general-majoren ... Clas Horn, efter f.d. riks-rådet : ... Fredric Sparre. (Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, MDCCCVIII.).
Tal inför hans majestät konungen i ordens-kapitlet den 28 april 1812, af ordens-kansleren ... Joh. G. Oxenstjerna då konungen till serafimer-riddare dubbade en af rikets herrar, stats-rådet ... Mathias Rosenblad, och stats-rådet ... : Carl Johan Adlercreutz. Örebro, tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1812.
Underrättelse.
Verser till hennes majestät drottningen. Vid firandet af högtidsdagen i sällskapet Nytta och nöje. Författade af ... Joh. Gabr. Oxenstierna. Stockholm, tryckta hos Olof Grahn 1809.
Notes: 
Sources: 
BOWKER
NTA