sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000066681209 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6668 1209
Name: 
Bondam, Peter
Bondam, Petrus
Bondam, Pierre
Bondam, Pieter
Peter Bondam (niederländischer Historiker und Jurist)
Pieter Bondam (Dutch librarian and historian)
Pieter Bondam (Nederlands bibliothecaris (1727-1800))
Dates: 
1727-1800
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Text
Creation role: 
author
contributor
scribe
Related names: 
Bondam, Rutger (1757-1819)
Luchtmans, S. en J. (auctie, 1824)
Meerman, Gerardus (1722-1771)
Meerman, Johan (1753-1815)
Musschenbroek, Petrus van (1764-1823)
Paddenburg, Abraham van (Utrecht)
Pre-1801 Imprint Collection (Library of Congress)
Saxe, Christoph (1714-1806)
Tydeman, Meinard (1741-1825)
Wild, B. en J. Altheer (auctie, 1800)
Wyn, Henrik van (1740-1831)
Titles: 
Albuminscriptie
Brieven van Hendrik van Wijn (1740-1831) aan Pieter Bondam (1727-1800)
Catalogi 2 librorum
Charterboek der Hertogen van Gelderland. - 1783 -
Dissertationes juridicae
Justificatie van het gedrag van de groote meerderheid der gezworene gemeente der stad Campen, by gelegentheid van het arresteren van het Reglement van Tutele in den jaare 1755, en het ter uitvoer brengen van het zelve in de jaaren 1759, 1760 en 1761., aldaar gehouden: strekkende tot eene wederlegging van het historisch verhaal, zo als het zelve van de kant der groote meerderheid van de heeren van de magistraat is in het ligt gegeven.
Oratio inauguralis pro Graecis juris Romani interpretibus
Oratio secularis de foedere Trajectino. -
Petri Bondam j.u.d. illustriss. ducatus Gelriae et comitatus Zutphaniae ordinum historiographi Oratio inauguralis de subsidiis, ad solidam juris Belgici cognitionem necessariis, vulgo tamen nimis negligi solitis. : Publice dicta a.D. XIX. Maji anni MDCCLXXIII. Quum in Academia Trajectina ordinariam juris civilis, juris publici belgici, nec non juris feudalis professionem solenniter auspicaretur.
Petri Bondam, jcti, Epistola critica ad virum amplissimum Abrah. Vestrinck, jctum et consulem Campensem.
Petri Bondam Oratio de jurisprudentia Belgica ad exemplum juris civilis Romani maxime excolenda. Publice habita ... cum magistrato academico se abdicaret.
Petri Bondam Oratio funebris in obitum viri clarissimi Ottonis Conradi Bröffel, historiarum et eloquentiae in Gymnasio Zutphaniensi professoris ...
Privilege, gegeven aan Zeeland Beoosterschelde; 1328
Privileges en handvesten van het hoogheemraadschap Rijnland; 1285-1465 en 1255-1520
Privileges en rechten van de stad Bommel, de Bommeler- en de Tielerwaard; 1307-1668
Privileges en statuten van het Generaal Capittel van Windesheim, gevolgd door enkele privileges van het klooster te Albergen in Twente; 1395-1490
Privileges, land-, dijk- en waterrechten voor streken in Gelderland
Privileges van Zaltbommel; 1325-1409
Privilegien en handvesten der steede Hoorn
Privilegiën, ordonnantiën etc. betreffende de voormalige stad Reimerswaal; 1315-1595
Priviligien van de stad Gouda en het land van Stein; 1272-1600. - Uittreksel uit het grafstedeboek van de St. Janskerk te Gouda; 1641
Proposita
Protocol van de Justitie-Raad in Malakka; 26 dec. 1641-26 apr. 1642
Psalter-gebedenboek
Quadriga sive exempla locutionum ex Virgilio Sallustio etc.. - s. a.
"Rapport ofte verhael van tgene dat inde legatie aanden [...] coninck [van Frankrijk, Hendrik IV] byden [...] heere Walraven heere tot Brederode [...] etc. ende heeren Cornelis vander Mijle [...], Jaques van Malderee [...] is geproponeert, gehandelt ende tot afscheyt gegeven, anno 1610, 20 May"
Recueil en korten inhoud der resolutien van de Staten van Holland; 1524-1600.- Recueil en korten inhoud der resolutien van de Staten van Holland; 1600-1652
Redevoering over de Unie van Utrecht, ter gelegenheid van derzelver twede eeuwfeest, uitgesproken op den 29. van Louwmaand des jaars MDCCLXXIX
reformatione mentis". Profectus religiosorum (De exterioris et interioris hominis compositione, lib. II-III), "De
"Register [...] van alle de resolutien begreepen in de recessen der landdaagen, gehouden in [...] Gelderland"; 1576-1655
Registers van charters en andere stukken, die berusten in de archieven van Arnhem, Harderwijk en Zutphen; 1190-1768 A; Registers op het Boek van Landsaeken der stad Arnhem; 1576-1581
Rekening van de rentekamer van de stad Kampen; 1745
Rekesten, rekeningen en andere stukken in hoofdzaak betreffende de financiën en de bezittingen van Kampen; 1559-1767
Resolutien getrokken uijt de boeken van resolutiën der stadt Campen"; 1591-1755. - 1; Enige andere stukken betreffende Kampen; 1362-1751
Resoluties van de Staten van Brabant; 1576-18 mei 1577. Resoluties van de Staten-Generaal; 22 nov. 1577-1578
"Restanten cedulen wegens de domeinen des lands van Utrecht over de jaren 1668-1671"/ door Johannes Obijn, pander van de domeinen
Saksenspiegel [vermeerderde tekst met de glosse]
Specimen juridicum inaugurale continens animadversiones criticas ad loca quaedam juris civilis depravata
Stadsrechten, dijkrechten, privileges, keuren, etc. van Zutphen, Doetinchem en Emmerik; 13de-16de eeuw
Statuten van Nijmegen, bekend als: "De Oude en de Nieuwe Brief"; 1567-1616. Statuten van Batavia, grotendeels uitgevaardigd door Anthonie van Diemen (1593-1645), gouverneur-generaal; 1629-1643
Stukken betreffende de geschiedenis van Gelre en Zutphen; 1339-1544. Privileges, verdragen, muntlijsten en andere stukken betreffende Gelre en Zutphen; 1498-1578
Stukken betreffende de stad Leiden in en bij een gedrukt exemplaar van Jan van Hout, Der Stadt Leyden Dienst-Bouc, Innehoudende verclaringe van twezen ende ghelegentheyt vande zelve Stadt (Leiden 1602)
Stukken betrekkelijk Utrechtsche geschiedenissen.
Stukken met betrekking tot een diplomatieke reis naar Groot-Brittanië
Stukken met betrekking tot geschillen over de samenstelling van de regering van Friesland; 1634-1638 ; Stukken betreffende Ameland en de familie Camminga; 1397-1636
Testamentum
Theses juris publici ad leges Foederati Belgii fundamentales, 1745-1746:
Variarum lectionum. -
Verdrag tussen Karel van Egmond (1467-1538), hertog van Gelre, en Johan III (1490-1539), hertog van Kleef e.a., betreffende de opvolging in het hertogdom Gelre en het graafschap Zutphen; 1538
"Versameling van brieven en andere stukken door de Overijsselsche en andere steden geschreven aan de stad van Elburg wegens het stapelregt, 't geen die van Elburg sig in 1540 en volgende jaren aanmatigden op Veluwen gedurende hunne jaarmarkten"; 1540-1558
Verslagen van diplomatieke reizen in opdracht van de Staten-Generaal
Verzamelhandschrift met teksten van Jacobus de Cessolis (ca. 1250-ca. 1322) en Claes Heynenz. (ca. 1345-1414)
Verzameling fragmenten van middeleeuwse handschriften
Verzameling stukken betreffende Gelderland, voornamelijk Elburg; 1227-1610
Verzameling stukken betreffende het Compromis der Edelen en hun smeekschriften aan Margaretha van Parma en andere gebeurtenissen uit die tijd, de godsdienstkwesties in Frankrijk en Duitsland, de toestand van Spanje, de financiën der Nederlanden, de domeinen van Brabant, de onderhandelingen tot het Bestand, de orde van St. Jan, de opkomst van Venetië, veelal tussen 1535 en 1579
Verzameling van onuitgegeevene stukken, tot opheldering der vaderlandsche historie;
vetere legum collectione vulgo Jus Caesareum dicta succincta commentatio., De
Vita magistri Gherardi Groti
Windesheimer teksten
Notes: 
Sources: 
BOWKER
NTA
TEL