sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000119581149 | 1 hits
Organisation
ISNI: 
0000 0001 1958 1149
Name: 
Betonamu Kyōsantō
C.P.V.
Communist Party Indochina
Communist party of Indochina
Communist Party of Viet Nam
Communist Party of Vietnam
Communist Party (Viet Nam)
Communist Party (Vietnam Democratic Republic, 1946- )
CPV
Ðảng Cộng sản Ðông Dương
Đang-Công-San-Viêt-Nam
Dang Lao Dong Viet Nam
Indochinese Communist Party
K.P.V.
Kommunističeskaja Partija V'etnama
Kommunisticheskai︠a︡ partii︠a︡ Vʹetnama
Kommunistische Partei Vietnams
KP Vietnams
KPV
P.C.V.
P.W.V.
Partei der Werktätigen Vietnams
Parti Communiste du Vietnam
Parti communiste indochinois
Parti Communiste Vietnamien
Parti des travailleurs du Vietnam
Partido Communista de Viet Nam
PCV
PWV
VCP
Vietnam Workers' Party
Vietnamese Communist Party
Location / Nationality: 
Creation class: 
Language material
Creation role: 
author
Related names: 
Đảng lao động Việt-Nam (see also from)
Đang-lao-đông-Viêt-nam (see also from)
Titles: 
Biên niên sử các đại hội Đảng cộng sản Việt Nam
Các nghị quyết hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khoá 9).
Cả̂m nang bí thư đảng bộ, chi bộ.
Cẩm nang nghiệp vụ công tác đảng : dành cho bí thư và cấp ủy viên tổ chức cơ sở đảng
CD-ROM Văn kiện Đảng toàn tập
Chié̂n lược ỏ̂n định và phát triẻ̂n kinh té̂ xã hội đé̂n năm 2000 : văn kiện Đại hội đại biẻ̂u toàn quó̂c là̂n thứ VII.
Communist Party of Vietnam, resolutions of the 7th Plenum (9th tenure) on national unity, on religious issues, on ethnic issues., The
dang cong san viet nam dai hoi 4th 1976 hanoi vietnam iv sezd kommunisticheskoi partii vetnama
Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2001.
Điè̂u lệ Đảng cộng sản Việt Nam : Đại hội đại biẻ̂u toàn quó̂c là̂n thứ VII thông qua ngày 27 tháng 6 năm 1991.
Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII thông qua ngày 1 tháng 7 năm 1996.
Điều lệ Đảng cộng sản Việt-Nam (do Đại hội biểu toàn quốc lần thứ IV thông qua).
Điều lệ Đảng khóa X và một số quy định hướng dẫn thi hành.
Dokumente und Materialien der Zusammenarbeit zwischen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Kommunistischen Partei Vietnams 1973 bis 1979
Draft statutes revised.
Dự thảo chié̂n lược ỏ̂n định và phát triẻ̂n kinh té̂-xã hội của nước ta đé̂n năm 2000
East Asia, Vietnam, tap chi cong san
Hỏi và đáp vè̂ chính sách dân tộc của Đảng.
Joint Publications Research Service report.
JPRS report.
kinh te chinh tri mac le nin 2 chu nghia xa hoi betonamu no shakai shugi keizaigaku
Một số văn kiện của Đảng về chống Mỹ, cứu nước.
Một só̂ văn kiện của Đảng vè̂ công tác giáo dục lý luận và chính trị : tài liệu học tập nghiệp vụ huá̂n học lớp trung cá̂p.
Một só̂ văn kiện của Đảng vè̂ công tác quà̂n chúng, 1976-1994.
Một só̂ văn kiện của Đảng vè̂ phát triẻ̂n nông nghiệp.
Nghiên cứu văn kiện của Đảng về chống Mỹ, cứu nước.
Nhân dân cuớ̂i tuà̂n.
Nhân dân hà̆ng tháng.
Những nghị quyé̂t cơ bản dã̂n đé̂n thá̆ng lợi Cách mạng tháng Tám : nghị quyé̂t hội nghị trung ương là̂n thứ sáu, bảy, tám 1939-1941.
parti communiste vietnamien et, le
renovating politics in contemporary vietnam
Review of communism
Speech delivered at the meeting held in Hanoi on 2 February 1980 to celebrate the 50th anniversary of the founding of the Communist Party of Vietnam (3 Feb. 1930-3 Feb. 1980)
Sự đoàn ké̂t, thó̂ng nhá̂t và nguyên tá̆c tập trung dân chủ trong đảng.
Tạp chí cộng sản (Annual)
Tạp chí Cộng sản : cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, năm 2000
Văn kiện của Đảng cộng sản Việt Nam vè̂ văn hóa văn nghệ : từ Đại hội VI đé̂n Đại hội VII.
Văn kiện của Đảng và nhà nước vè̂ giáo dục, 1975-1984.
Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hương Thủy lần thứ XIII : nhiệm kỳ 2005-2010.
Văn kiện đại hội đại biẻ̂u toàn quó̂c là̂n thứ X.
Văn kiện Đại hội đảng thời kỳ đổi mới : Đ̀ại hội VI, VII, VIII, IX.
Văn kiện đảng thời kỳ đổi mới Đại hội VI, VII, VIII, IX về đại đoàn kết toàn dân tộc
Văn kiện đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX) về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
Văn kiện đảng thời kỳ đổi mới Đại hội VI, VII, VIII, IX về nhiệm vụ an ninh-quốc phòng và chính sách đối ngoại
Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới Đại hội VI, VII, VIII, IX về phát triển kinh tế-xã hội
Văn kiện đảng thời kỳ đổi mới, Đại hội VI, VII, VIII, IX về văn hoá, xã hội, khoa học-kỹ thuật, giáo dục, đào tạo
Văn kiện đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX) về xây dựng và hoàn thiện nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Văn kiện Đảng toàn tập
Văn kiện Đảng về công tác thanh niên.
Văn kiện Đảng vè̂ kháng chié̂n chó̂ng thực dân Pháp.
Văn kiện Đảng về Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.
Văn kiện Đảng vè̂ phát triẻ̂n công nghiệp
Văn kiện Đ̀ảng về thương mại dịch vụ.
Văn kiện hội nghị là̂n thứ bảy Ban chá̂p hành trung ương khóa VIII.
Văn kiện hội nghị là̂n thứ hai Ban chá̂p hành trung ương khóa VIII.
Văn kiện Hội nghị là̂n thứ năm Ban chá̂p hành trung ương khóa VIII.
Về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
Về nhiệm vụ an ninh-quốc phòng và chính sách đối ngoại
Về những nguyên tắc, thủ tục chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp.
Về phát triển kinh tế-xã hội
Về văn hoá, xã hội, khoa học-kỹ thuật, giáo dục, đào tạo
Về xây dựng và hoàn thiện nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Vietnam, Tap chi cong san
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NLIlat