sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000121813922 | 1 hits
Organisation
ISNI: 
0000 0001 2181 3922
Name: 
Central Statistical Office of the Polish People's Republic
Central statistical office (Pologne)
Centralny Urzad Statystyczny, Poland
Chief Bureau of Statistics of the Polish Republic
G.U.S.
G.U.S. (Poland. Główny Urząd Statystyczny)
Główny urza̜d statystyczny (Pologne)
Główny Urza̦d Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Glowny Urzad Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
GUS
GUS (Poland. Główny Urząd Statystyczny)
Office Central de Statistique de la Republique Polonaise
Poland Bureau of Statistics
Poland Bureau of Statistics, Chief
Poland Central Statistical Office
Poland Centralny Urzad Statystyczny
Poland Chief Bureau of Statistics
Poland Chief Statistical Office
Poland Glavnoe statisticheskoe upravlenie
Poland Główny Urząd Statystyczny
Poland Office central de statistique
Poland Statistics, Chief Bureau of
Poland Statystyczny, Głowny Urząd
Poland T︠S︡entralʹnoe statisticheskoe upravlenie
Poland Urząd Statystyczny, Główny
Pologne, Central statistical office
Pologne Główny Urząd Statystyczny
Pologne, Office central de statistique
Polsko Chief Statistical Office
Polsko Główny Urzad Statystyczny
Polsko Office central de statistique
Location / Nationality: 
Creation class: 
Language material
Related names: 
Adamczuk, Lucjan
Dmochowska, Halina
Górska, Joanna
Gradowski, Lech
Hungary. Központi Statisztikai Hivatal
Krzeczkowska, Eugenia
Polska Akademia Nauk. Komitet Statystyki i Ekonometrii
Polskie Towarzystwo Statystyczne
Sadowski, Wiesław
Statistični urad Republike Slovenije
United States. Joint Publications Research Service
Wyczański, Andrzej
Titles: 
Aktywność ekonomiczna ludności Polski.
Annuaire statistique de la République polonaise
Atlas statystyczny
Border traffic and expenses of foreigners in Poland and Poles abroad
Concise statistical yearbook of Poland.
Handel wewnętrzny
Handel zagraniczny
Historia Polski w liczbach : ludnosc, terytorium
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.
Jakość użytków rolnych.
Kobieta w Polsce
Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś.
Kultura fizyczna.
Kwartalnik Statisticzny.
Life tables of Poland
Mały rocznik statystyczny Polski (Warsaw, Poland : 2000)
Mały rocznik statystyczny (Warsaw, Poland : 1930).
Materiały statystyczne
Miesięcznik statystyczny.
Nomenklatura artykułów i usług do badania spożycia (NAS).
Ochrona środowiska
Pogłowie zwierza̦t oraz struktura i wybrane elementy obrotu stada
Polska w liczbach, 1944-1964
Przewodnik informatyczny Centralnej Biblioteki Statystycznej
Revue trimestrielle de statistique
Rocznik statystyczny handlu zagranicznego.
Rocznik statystyczny ochrony zdrowia
Rocznik statystyczny pracy.
Rocznik statystyczny przemysłu.
Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich
Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej the Republic of Poland statistical yearbook : 1998
Rocznik statystyczny szkolnictwa.
Rocznik statystyki
Roczniki statystyczne.
Rolnictwo i gospodarka żywnościowa
Statistical bulletin--Poland, Czech Rep., Slovakia, Hungary
Statistical yearbook of agriculture and rural areas
Statistical yearbook of Poland (1947-48)
Statystyka handlu zagranicznego.
Statystyka i ekonometria w Polsce Ludowej
Statystyka Polski.
Sylwetki statystyków polskich.
Tablice średniego tempa wzrostu
Turystyka ...
Warunki życia ludności.
Wiadomości statystyczne.
Wybrane dane statystyczne w układzie Klasyfikacji Gospodarki Narodowej i Europejskiej Klasyfikacji Działalności.
Wybrane elementy warunków życia ludności ...
Wybrane zagadniwnia patologii społecznej
Wydatki budżetów gmin na oświate̦ i wychowanie w ...
Wykaz symboli terytorialnych jednostek administracyjnych używanych do celów statystycznych : (podział administracyjny z dnia 2 VII 1976 r.)
Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce.
Wynagrodzenia zatrudnionych w gospodarce narodowej według zawodów za ...
Wyniki badań budżetów gospodarstw domowych chłopskich i robotniczo-chłopskich za lata 1983 i 1984
Wyniki finansowe banków i instytucji ubezpieczeniowych ...
Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego ...
Wyniki spisu rolniczego. użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, powierzchnia uprawy warzyw gruntowych, drzewa owocowe i krzewy jagodowe oraz zwierze̦ta gospodarskie.
Wypadki drogowe.
Wypadki przy pracy oraz nakłady na bezpieczeństwo i higienę pracy.
Wypoczynek ludności w ... r.
Wyposażenie gospodarstw rolnych w środki techniczne a cele i kierunki produkcji gospodarstw rolnych
Wyznania religijne : stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2000-2002
Yearbook of foreign trade statistics
Yearbook of labour statistics
Zagadnienia metodologiczne statystyki społeczno-demograficznej : konferencja naukowa, Warszawa 25 IV 1975 r.
Zaopatrzenie rolnictwa w wodę.
Zasoby kultury polskiej w świecie.
Zatrudnienie i płace według województw.
Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej i pośrednictwie finansowym ...
Zatrudnienie i wynagrodzenia w działach administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości oraz finanse i ubezpieczenia ...
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej ...
Zatrudnienie w gospodarce narodowej według wysokości wynagrodzenia za ...
Żegluga śródlądowa i drogi wodne śródlądowe.
Zmiany administracyjne miast 1945-1984.
Zmiany cen detalicznych
Zmiany cen robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych.
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarczych ...
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej ...
Zmiany w strukturze własnościowej przedsie̦biorstw i produkcji przemysłowej w latach ...
Zróżnicowanie dochodów, kosztów utrzymania i spożycia gospodarstw domowych w ... r.
Zużycie energii w gospodarstwach domowych w mieście i na wsi ...
Zwierze̦ta gospodarskie według kwartałów ... Livestock inventory by quarters ... Livestock inventory, structure, and selected elements of herd turnover.
Zwierzẹta w gospodarstwach indywidualnych według spisów kwartalnych.
Życie rodzinne i postawy prokreacyjne nowożeńców : na podstawie "Ankiety Nowożeńców 1985"
Notes: 
Sources: 
VIAF LAC LC NKC NLIlat SUDOC