sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000122239723 | 1 hits
Organisation
ISNI: 
0000 0001 2223 9723
Name: 
Đại học tỏ̂ng hợp Silpakorn
Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n
Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Wang Tha Pra Campus
Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Witthayākhēt Wang Thā Phra
Mō̜sō̜kō̜
Silpakorn
Silpakorn University
Silpakorn University - Thapra Palace Campus
Sinlapākǭn Mahāwitthayālai
Sinlapākō̜n (University)
SU
Université Silpakorn
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปากร มหาวิทยาลัย
Location / Nationality: 
Thailand Krung Thep Maha Nakhon [Bangkok] Bangkok
Creation class: 
Language material
Creation role: 
originator
Related names: 
Asia-Europe Foundation
Banyat Rư̄angsī
Mahāwitthayālai Sinlapākǭn Banthitwithayālai (see also from)
Mahāwitthayālai Sinlapākǭn Khana Sathāpattayakammasāt (see also from)
Mahāwitthayālai Sinlapākǭn Phāk Wichā Phāsā Tawanʿǭk (see also from)
Mahāwitthayālai Sinlapākǭn Sathāban Wičhai læ Phatthanā (see also from)
Silpa Bhirasri
Trường đại học mỹ thuật Hà Nội
White Group (Thailand)
Winai Wongsīphīan
Wīra Yōthāprasœ̄t, 1934-
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (see also from)
มหาวิทยาลัยศิลปากร บัณฑิตวิทยาลัย (see also from)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาภาษาตะวันออก (see also from)
มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันวิจัยและพัฒนา (see also from)
Titles: 
10th Exhibition of the Asian Watercolour Confederation
16 Great National Artists Exposition, A.D. 1949-1982
1949-1999, 5 decades of the national exhibition of art
21st Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition 2009
42nd National Exhibition of Art at Silpakorn University Art Gallery, Wang Tha Phra, Na Phra Lan Road, Bangkok, September 15th-October 10th, 1996, Mondays-Fridays 9.00 a.m.-7.00 p.m., Saturday 9.00 a.m.-4.00 p.m., closed Sundays and public holidays
49th National Exhibition of Art on the occasion of 60th anniversary celebration of Silpakorn University
5 thotsawat sinlapakam hǣng chāt
55th National Exhibition of Art
6th Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition 1994
Abstracts of thesis-graduate school Silpakorn University
Art exhibition '1995 tribute to Silpakorn University's senior artists"
Art for beautiful Thailand
Asian watercolours '95, Bangkok : 10th Exhibition of the Asian Watercolour Confederation : exhibition at the National Gallery, Chao-Fa Road, Bangkok, October 20-November 5, 1995, 9 a.m.-4.30 p.m.
Banthưk-sāngsan dōi Sawat Tantisuk, na hō̜prachum Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, Wang Thā Phra
etres de lhimalaya, les
Forty-fifth national exhibition of art
Hā thotsawat sinlapakam hǣng chāt
Happenings at Silpakorn.
ʻĒkkasān banthưk kānbanyāi phisēt læ kānʻaphiprāi thāng wichākān "wan wichākān 50 pī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n" čhatkhư̄n mư̄a wan thī 11 læ 22 Phrưtsačhikāyon 2536 na Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, Wang Thā Phra, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n læ Witthayākhēt Phrarātchawang Sanāmčhan, Nakhō̜n Pathom.
ʻĒkkasān prakō̜p Kānsammanā "Hūanā Phāk Wichā," Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n rawāng wan thī 10-11 Mēsāyon 2532 na hō̜ng 3104 ʻākhān sūn rūam 5 Wang Thā Phra
ʻĒkksān sarup Kānsammanā thāng Thatsanasinsưksā hǣng Chāt, khrang thī 1, rư̄ang Wisaithat thāng thatsanasin, wanthī 15-17 Thanwākhom 2538, na Sathāban Witthayāsāt thāng Thalē, Mahāwitthayālai Būraphā, Bāng Sǣn, Chon Burī.
Kānphatthanā Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n khō̜ng Sāttrāčhān Mō̜m Lūang Pin Mālākun.
Kānprakūat Sinlapakam "Nam Sing thī Dī Sū Chīwit khrang thī 6, pī Phutthasakkarāt 2537
Kānsadǣng Sinlapa Khrư̄angpan Dinphao hǣng Chāt Khrang thī 6 : nư̄ang nai ʻōkāt khrop rō̜p 100 pī Sāttrāčhān Sin Phīrasī na Hō̜ Sinlapa, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, Wang Tha phra, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n ...
kansadaeng sinlapakam haeng chat 34th 1988 mahawitthayalai sinlapakon kansadaeng sinlapakam haeng chat
Kānsadǣng Sinlapakam hǣng Chāt Khrang thī 39 : nư̄ang nai ʻōkāt khrop rō̜p 50 pī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n na Hō̧sinlapa, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, Wang Thā Phra, Thanon Nā Phralān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 15 Kanyāyon-17 Tulākhom 2536, wēlā 9.00 Nō̜.-19.00 Nō̜. thukwan maiwēn wanyut rātchakān : Commemorating Silpakorn University's 50th anniversary at Sinlapakorn University Art Gallery, Wang Tha Phra, Na-pra-lan Road, Bangkok, September 15-October 17, 1993 9.00 a.m.-7.00 p.m. open daily.
Kānsadǣng Sinlapakam hǣng Chāt Khrang thī 40 na Hō̜sinlapa, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Wang Thā Phra, Thanon Nā Phra Lān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 15 Kanyāyon-16 Tulākhom 2537, wēlā 9.00 nō̜.-19.00 nō̜. thuk wan mai wēn wan yut rātchakān
Kānsadǣng Sinlapakam hǣng Chāt khrang thī 41 na Hō̜sinlapa, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, Thanon Nā Phra Lān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n 15 Kanyāyon-8 Tulākhom 2538, Wančhan-Wansuk wēlā 9.00 no.-19.00 no. Wansao wēlā 9.00 no.-16.00 no., yut Wanʻāthit læ wan yut rātchakān
Kānsadǣng Sinlapakam hǣng Chāt khrang thī 42 na Hō̜sin, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, Wang Thā Phra, Thanon Nā Phra Lān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 15 Kanyāyon-10 Tulākhom 2539, Wančhan-Wansuk wēlā 9.00 Nō̜.-19.00 Nō̜., Wansao wēlā 9.00 Nō̜.-16.00 Nō̜., yut Wanʻāthit læ wan yut rātchakān
Kānsadǣng Sinlapakam hǣng Chāt khrang thī 49, pračham pī 2646 : nai ʻōkāt khrop rō̜p 60 pī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n
Kānsadǣng Sinlapakam hǣng Prathēt Thai Khrang thī 5.
Kānsadǣng Sinlapakam Rūamsamai khō̜ng Sinlapin Runyao Khrang thī 2 : nư̄ang nai ngān "Wan Sinlapa Phīrasi", 15 Kanyāyon-7 Tulākhom 2528, na Hō̜sinlapa, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, Wang Thā Phra
Khonthai yū thīnī thī ʻUsākhanē : khamhaikān khō̜ng bannāthikān Sinlapawatthanatham rư̄ang Čhūang, khrư̄ayāt trakūn Thai phūyingyai læ kaokǣ thīsut
Lumnam Mǣ Klō̜ng : phatthanā sangkhom læ watthanatham : socio-cultural development.
Mahakam Sinlapakam 16 Sinlapin Chan Yīam hǣng Chāt, Phō̜. Sō̜. 2492-2525, 3-26 Mēsāyon 2535, na Phipphitthaphanthasathān hǣng Chāt, Hō̜sinlapa, Thanon Čhaofā, Krung Thēp
Ngān dontrī Thai ʻudommasưksā khrang thī 24
Ngān wātsēn rūamsamai
Nithatsakān chīwit læ ngān Sāttrāčhān Phisēt Mō̜. Lō̜. Bunlư̄a Thēpphayasuwan na Hō̜samut Klāng, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, Witthayakhēt Phrarātchawang Sanām Čhan, Nakhō̜n Pathom, 13-17 Thanwākhom 2525
Nithatsakān chœ̄tchū kīat ʻāchān sinlapa ʻāwusō nư̄ang nai 'ōkāt kasīan 'āyu rātchakān pī Phutthasakkarāt 2538, Prayat Phongdam, Sœ̄msak Nākbūa, Wīra Yōthāprasœ̄t, na Hō̜sin, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, Wang Thāphra, Thanon Nā Phralān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 12-25 Tulākhom 2538, Wančhan-Suk wēlā 9.00-19.00 nō̜., Wansao wēlā 9.00-16.00 nō̜., yut Wanʻāthit læ wan nakkhattarœ̄k.
nithatsakan khomun thang manutsayawitthaya
Pāthakathā Sin Phīrasī khrang thī 1, 15 Kanyāyon 2538, rư̄ang banthưk-sāngsan dōi Sawat Tantisuk, na hō̜prachum Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, Wang Thā Phra.
Pāthakathā Sin Phīrasī khrang thī 6, 15 Kanyāyon 2544, rư̄ang čhārưk kap prawattisāt sin dōi Sō̜. Dō̜rō̜. Prasœ̄t Na Nakhō̜n, na hō̜prachum Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, Wang Thā Phra
Phǣnphatthanā kānsưksā radap ʻudommasưksā raya thī 7, Phō̜. Sō̜. 2535-2539, khrōngkān mai
Phāwa kānhā ngān tham khō̜ng bandit run pī kānsưksā ... Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n
Phrarātchabanyat Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, Phō̜. Sō̜. 2530 læ khō̜bangkhap Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n sưng ʻō̜k tām Phrarātchabanyat Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, Phō̜. Sō̜. 2530
Phrarātchawang Sanām Čhan læ Phratamnak Mārīrātcharatbanlang.
Phrungnī kō̜ sāi sīalǣo : rūam rư̄ang san 50 pī chāo Sinlapākō̜n.
Phūmithat Bō̜riwēn Phra Tamnak læ Khēt Phrarātchathān Chan Nō̜k nai Ratchakān thī 9 : rư̄ang
Pin Mālākun warānusō̜n
Pin Mālākunwarānusō̜n.
Rāingān bư̄angton khrōngkān samrūat læ khutkhon watthanatham samaikō̜n prawattisāt, Bān Thā Manāo, Tambon Wang Dang, ʻAmphœ̄ Mư̄ang, Čhangwat Kānčhanaburī, Phō̜. Sō̜. 2525
Rāingān sarup kānsưksā phāwa kānhā ngān tham khō̜ng bandit run pī kānsưksa ... Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n.
Rāingān sarup phāprūam kānthō̜ngthīeo Prathēt Thai læ kō̜ranī sưksā khrōngkān raksā ʻēkkalak khō̜ng sathāpattayakam thō̜ngthin læ singwǣtlō̜m phư̄a dưngdūt nakthō̜ngthīeo : Chīang Rāi, Phrǣ, Nō̜ng Būa Lamphū, Lœ̄i, Krabī, Trāt, Nakhō̜n Pathom, Phetchaburī
Re-vision Bangkok new media art and interactivity, 5th Asia - Europe Art Camp, Bangkok, 21-30 March
Research Conference on Early Southeast Asia, Bangkok & Nakhon Pathom, 8 to 13 April 1985
Rūam botkhat yō̜ witthayāniphon bandit sưksā Mahāwitthayālai Sinlapākon
Sarup kānsưksā phāwa kānhā ngān tham khō̜ng bandit run pī kānsưksā ... mahāwitthayālai Sinlapākō̜n
Silpakorn University news bulletin
Silpakorn University rising to new challenges.
Sin phư̄a phændin Thai ngotngām : sūčhibat sinlapakam Pō̜Tō̜Thō̜ : 16th PTT art competition.
Sinlapawatthanatham Thai-Čhinsưksā
Sixth Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition 1994
song thotsawat akson sinlapakon
subhadradis diskul m c sinlapa nai prathet thai
Tenth Exhibition of the Asian Watercolour Condederation
Thīralưk ngān dontrī Thai ʻudommasưksā khrang thī 24, Wansao thī 19 Prưtsačhikāyon, Phutthasakkarāt 2535 na Rōngrīan Nāirō̜i Tamrūat, ʻAmphœ Sāmphrān, Čhangwat Nakhō̜n Pathom.
Toshiba Brings "Good Things to Life" Art Competition 1994
Triẻ̂n lãm mỹ thuật đương đại : Đại học mỹ thuật Hà Nội, Đại học tỏ̂ng hợp Silpakorn, Đại học nghệ thuật Hué̂, Đại học tỏ̂ng hợp Chiang Mai : Hanoi Fine Arts Institute, Silpalkorn University, Hue College of Arts, Chiang Mai University.
Wisaithat thāng thatsanasin
Notes: 
Sources: