sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000122765512 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 2276 5512
Name: 
Bandan (pseudonym)
Maha Chakri Sirindhorn
Maha Chakri Sirindhorn (Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand)
Maha Chakri Sirindhorn (thailändische Adelige, Prinzessin des Königreichs Thailand)
Mahā Čhakri Sirinthǭrn
Phrathēprattanarātchasuda Sayāmbarommarātchakumārī (Somdet)
Phratheprattanaratchasuda Sayamborommaratchakumari
Rǎṯanarājasutā Sayāmparamarājakumārī
Sayāmbarommarātchakumārī, Phrathēprattanarātchasuda (Somdet)
Sirindhorn
Sirindhorn ((księżniczka, córka Bhumibol Adulyadej, króla Tajlandii ;)
Sirindhorn (Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand,)
Sirindhorn (Princesse de Thaïlande, fille de Bhumibol Adulyadej, roi de Thaïlande (Rama IX))
Sirindhorn (Thai princess)
Sirinthō̜n Ratthasīmā Khunakhō̜n Piyachāt Sayāmbō̜rommarātchakumārī (Somdet Phrathēprattanarātchasudā Čhaofā Mahā Čhakkrī, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand)
Sirinthǭn Thēppharatttana Rātchasudā (Somdet Phračhao Lūkthōe Čhaofā)
Sirinthǭn Thēppharatttanarātchasudā (Somdet Phračhao Lūkthōe Čhaofā)
Sirinthōn Thēprattanasudā
Sirinthon Theprattanasuda Phrathep
Sirinthō̜n Thēprattanasudā (Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand)
Sirinthō̜n Thēprattanasudā (Somdet Phračhao Lūkthœ̄ Čhaofā, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand)
Sirinthō̜n Thēprattanasudā (Somdet Phrathēp, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand)
Sirinthō̜n Thēprattanasudā (Somdet Phrathēprattanarātchasudā Sayāmbō̜rommarātchakumārī, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand)
Sirinthōnthēprattanasudā
Sirinthō̜nthēprattanasudā (Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand)
Sirinthorn
Sirinthorn (princess)
Somdet Čhaofā Maha Čhakri Sirinthǭrn
Somdet Phra Thēppharattanarātchasudā... Sayāmbǭrommarātchakumārī
Somdet Phračhao Lūkthōe Čhaofā Sirinthǭn Thēppharattana Rātchasudā
Somdet Phračhao Lūkthōe Čhaofā Sirinthǭn Thēppharattanarātchasudā
Somdet Phračhao Lūkthōe Čhaofā Sirinthǭn Thēppharattanarātchasudā Sayāmbǭrommarātchakumārī
Somdet Phrathēp
Somdet Phrathēppharattana Rātchasudā Čhaofā Mahā Čhakri Sirinthǭrn Ratthasīmā Khunākǭn Piyachāt Sayām Bǭrommarātchakumārī (Phon ʿĒk Ying; princesse de Thaïlande)
Somdet Phrathēppharattana Rātchasudā ... Sayāmbǭrommarātchakumārī
Somdet Phrathēppharattanarātchasudā
Somdet Phrathēppharattanarātchasudā... Sayāmbǭrommarātchakumārī
Somdet Phrathēprattanarātchasudā... Sayāmbǭromrātchakumārī
Thēppharattanarātchasudā, Sirinthǭn
Thēprattanasudā, Sirinthōn
Thēprattanasudā, Sirinthō̜n (Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand)
Thūnkramǭm Nǭi
Waenkaew (pseudonym)
ทูลกระหม่อมน้อย
เทพรัตนราชสุดา, สิรินธร
มหาจักรีสิรินธร
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธร เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา
สมเด็จพระเทพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (พลเอกหญิง; princesse de Thaïlande)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สิรินธร เทพรัตนราชสุดา (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า)
သီရိဒုံ
シリントーン
诗琳通公主
诗琳通公主 (泰国却克里王朝公主)
Dates: 
1955-
Creation class: 
Language material
Creation role: 
author
Related names: 
Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai
Khưkrit Prāmōt (1911-1995; Mǭm Rātchawong))
Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt
Mānit Kritsanathēwin
Mūnnithi Somdet Phra Thēp ratana rātchasudā
Mūnnithi Somdet Phrathēprattanarātchasudā
Pellaumail, Wilawan
Saphā Kāchāt Thai
Thailand. Krom Sinlapākō̜n
Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt
Thanākhān Thai Phānit
Wang, Meng (1934-)
Titles: 
Buddhist narrative in Asia and beyond In honour of HRH princess Maha Chakri Sirindhorn on her fifty-fifth birth anniversary
Dō̜i Tung Chīang Tung
Education is the golden key a lecture : at the American International Club of Geneva on December 14, 2005
Education of the disadvantaged a lecture : at Srinakarinwirot University (Prasarnmit) Bangkok, Thailand on the 15th Annual Princess Maha Chakri Sirindhorn Day Monday, November 12, 2001
Hu tieh.
Hư̄ang hœ̄ ʿū ʿārayatham
ʻOngphraratthasīmākhunākō̜npiyachāt
ʻOngprakō̜p thāng kāiyaphāp Krung Rattanakōsin
ʻUthai Sinthusān. Sārānukrom Thai, 1973-1979:
Jean Boisselier dernier hommage
Kānphatthanā nawattakam sœ̄m thaksa kānrīan kānsō̜n phāsā Thai samrap nakrīan chan matthayommasưksā tō̜n plāi
Kānsưksā radap sūng nai thatsana khǭng khāphačhao
Kānwēlā thī phānlœ̄i
Kasatriyānusǭn
Khāo Thai pai Yīpun
Khrūa Sa Pathum diary 2550/2007
Khwāmkhitkhamnu'ng bot phrarātchaniphon lœ phāp fīphrahat
Lāo klai bān
Lāo tō̜n tai
Mahāthāt.
Manī phlō̜i rō̜i sǣng
Mēk hœ̄n nām lai
Mō̜radok khwāmsongčham hǣng Nopphaburī Sīl Lawōthaipura : wādūai khlōng chalœ̄m phrakīat Somdet Phra Nārāi-- læ čhārưk bōrān hǣng Mư̄ang Lawō
Mư̄a khāphačhao pen nakrīan nō̜k
Mūansư̄n Mư̄ang Lāo
Mung klai nai rō̜i sāi
My career in education a lecture : at the third Thailand-US Education Roundtable at Dhurakij Pundit University, Bangkok, Thailand, on November 7, 2005
Nāttasin Thai
Phiphitthaphan Wat Bupphārām.
Phīsư̄a
Phutthasāsanasuphāsit khamkhlōng
Piyachāt Sayāmbō̜rommarātchakumārī.
Plusieurs vies roman
Pœ̄t saphān mittraphāp Thai-Lāo
Praphāt ʿuthayān
Rāingān kīeo dūai sathānakān bāng prakān nai Krung Nānking
Rāingān wičhai kānsưksā khwāmthūktō̜ng khō̜ng phǣnthī kānchai thīdin čhāk phāpthāi dāothīam rāilaʻīat sūng sưng čhamnǣk dōi khō̜mphiutœ̄ bō̜riwēn Čhangwat Narāthiwāt
Reflections
Réflexions
royal highness Princess Maha Chakri Sirindhorn and Thai science and technology. - Bangkok, 2004.
Royal Siamese maps : war and trade in nineteenth century Thailand
Science, technology and development presented at the United Nations University/Unesco International Conference on globalization : challenges and opportunities for science and technology, 23 august 2006, Tokyo, Japan
Siam dir., 1882-83:
Singkhapō sančhō̜n
Sinlapa thai phāī tai rǣng bandānčhai čhāk Sinlapa Indīā bǣp pāla
Sitthi nai ʻāhān læ phōtchanākān : sāra khwāmrū phưa chīwit.
Somdet mǣ kap kānsưksā
Somdet Phrathēprattanarātchasudā.
Songs. Selections
Speeches. Selections
Sư̄an Samut
Suttapiṭaka
Thai rice
Thai thīeo Phamā
Thawiphāk sančhō̜n
Thotsabāramī nai Phutthasātsanā Thērawāt
Tonnam phūphā læ pā sāi
Tor Si Tieb Fou
Toward a full participation of persons with disabilities in Thai society the role of assistive technologies : a keynote address : at the "i-CREATe 2007" conference, 24 april 2007, Singapore
Voices of Royal Flora
Wiwatthanākān wannakhadī Bālī Sāiphrasuttantapidok thī tǣng nai Prathēt Thai
Works.
Yam dǣn mangkō̜n
Yen sabāi chāinam
Yensabāi Chāinām
กษัตริยานุสรณ์
การศึกษาระดับสูงในทัศนะของข้าพเจ้า
จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง
นาฏศิลป์ไทย
บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาเเละต้นรัตนโกสินทร์
มรดกความทรงจำแห่งนพบุรีศรีลโวทัยปุระ : ว่าด้วยโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายฌ์ๆและจารึกโบราฌแห่งเมืองละโว้
ม่วนชื่นเมืองลาว
มหากาพย์รามเกียรติ์ Śrīrāmakīrtimahākāvyam (a Sanskrit Mahākāvya on the Thai Ramakien)
รายงานเกี่ยวด้วยสถานการณ์บางประการในกรุงนานกิง
วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปิฏก ที่เเต่งในประเทศไทย
Notes: 
In Thai
Cover title
Summary in English with title: Development of an innovative design for the instruction of Thai language at the upper secondary school level
Thesis (Ph. D.)--Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt, 1986
Sources: 
VIAF DNB LC NUKAT SUDOC WKD
NTA