sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000123592350 | 1 hits
Organisation
ISNI: 
0000 0001 2359 2350
Name: 
Authority for Civil Contingencies
Engelska: Swedish Rescue Services Agency
Krisberedskapsmyndigheten
Krisberedskapsmyndighten
MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Räddningsverket
SEMA
SRSA
SRV
Statens räddningstjänst
Statens räddningsverk
Statens räddningsverk (Sweden)
Sverige Statens räddningsverk
Swedish Civil Contingencies Agency
Swedish Emergency Management Agency
Swedish National Board of Psychological Defence
Swedish National Rescue Services Board
Swedish Rescue Services Agency
Swedish Rescue Services Board
Location / Nationality: 
Sweden Värmlands län [SE-17] Karlstad
Creation class: 
Cartographic material
Language material
Creation role: 
originator
other
publisher
Related names: 
Bäckbom, Roy
Bergh, Björn
Cardell, Lars
Ekengren, Björn
Gylldorff, Lars
Hardestam, Per
Nationellt centrum för lärande från olyckor
Sjöberg, Jan-Erik
Statens brandnämnd (see also from)
Svensson, Stefan
Sverige Civilförsvarsstyrelsen (see also from)
Terjestam, Yvonne
Titles: 
ABC stridsmedel : personligt skydd.
ADR-S : inrikes transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).
Alarmeringstjänst : reservlarmnätet : handbok.
Är du beredd?.
Att förebygga ungdomars lek med eld : ett program för mellanstadiet : FoU rapport
Att skydda och rädda liv, egendom och miljö : handbok i kommunal riskanalys inom räddningstjänsten.
Att släcka med skum.
Att utvärdera utbildning.
Befolkningens behov av skydd : konsekvenser av befolkningsskyddets ändrade inriktning.
Bestämmelser flyg-, land- och sjötransport av farligt gods
Brandgasventilation
Brandmannens fysiska förmåga
Brandvattenförsörjning.
Civilförsvarshandboken.
Elden & du
En olycka händer så lätt.
Farligt gods : klassificering av farligt gods : information från Räddningsverket om landtransporter.
Farligt gods : lastsäkring av farligt gods : information från Räddningsverket om landtransporter.
Farligt gods på järnväg.
Farligt gods på väg.
För ett säkrare samhälle : ett studiematerial från Räddningsverket.
För ett säkrare samhälle : studiematerial med handledning och diskussionsunderlag.
Forskning för ett säkrare samhälle.
Förvaltningsskolan Ekonomi.
Handbok för riskanalys
Handbok hemskydd
Hemskydd.
Hemskyddet under 90-talet
Hushållsberedskap
Inomhusbrand.
Insatsplanering - kem : en hjälp till räddningstjänstens planering inför stora kemikalieolyckor : [FoU rapport]
Kemikalieolyckor : myndigheter, ansvar, uppgifter : förebyggande/avhjälpande åtgärder
Klassificering av farligt gods : väg, järnväg, flyg, sjö.
Knowledge saves lives : medical training for firefighters and other rescue personnel
Kunskap räddar liv : om olyckan är framme - vad gör du?.
Kunskap räddar liv : sjukvårdsutbildning för brand- och annan insatspersonal.
Kunskap räddar liv : sjukvårdsutbildning för deltidsanställd brandpersonal.
Landtransport av farligt gods.
Lär dig brandkunskap med Ellie och Jonas
Lastsäkring : landtransporter av farligt gods.
Lilla boken om eld
Losstagning personbil : instruktion
Mått och indikatorer.
Meddelande från Räddningsverket.
Olycka med radioaktiva ämnen.
Oxygenbehandling vid olycksfall och akuta sjukdomstillstånd för personal inom Räddningstjänsten.
Protection of civilian population and rescue services in modern warfare : lessons learned from the Gulf War.
Räddningsinsatser vid tunnelbränder : probleminventering och miljöbeskrivning vid brand i spårtunnel : [FoU rapport]
Räddningstjänst - fartyg.
Räddningstjänst vid olyckor med frätande ämnen
Räddningstjänsthandboken.
raddningsverket pa internationellt uppdrag
Räddningsverkets väginformation om farligt gods 2006
RC 90/shelter -95 : rapport från vapenverkansförsök.
Research for a safer society : [guidance document for research by the Swedish Rescue Services Agency]
Riskhänsyn i fysisk planering : [FoU rapport]
Riskhänsyn i samhällsutvecklingen : [FoU rapport]
Säkerhet i vardagen : tips och råd på äldre dar!.
Sjukvårdens L-ABC : minnesregler.
Skyddshandboken : handbok för kommunal beredskap.
Skyddsrumsregler : SR.
Svensk-engelsk ordlista : befolkningsskydd, räddningstjänst
Transport av farligt gods : lärobok
Utrymning/inkvartering : taktiska handlingsregler.
Utsläpp av fluorvätesyra i Torshälla februari 1996 : rapport Räddningstjänstavdelningen P22-149/96
Utvärdering av erfarenheterna av RDS-systemet och förslag till ett mera flexibelt varningssystem
Utvärdering av regional räddningstjänstövning 1996-05-14 : övning Lillemor.
Utvärdering av säkerhetsorganisation : har Sevesolagstiftningen påverkat säkerheten i svenska kemikaliehanterande företag? : [FoU rapport]
Utvärdering av totalövning Hugin : övning inom kärnenergiberedskapen i Uppsala län 1998-11-11.
Utvärdering BODA, regional räddningstjänstövning i H län 98-12-02.
Utvärdering och uppföljning av Landskrona/Svalövprojektet : [FoU rapport]
Utvärdering regional räddningstjänstövning i Värmlands län 1996-09-23 : exercise Europe-96
Utvärdering totalövning kärnenergi : Simpan 92, Kalmar län.
Utvärdering totalövning kärnenergi : Värö 1993, Hallands län.
Utveckla räddningstjänsten - samverka!.
Utveckling av civilförsvarets rekryteringsförfarande vad gäller kartläggning av individernas stressbemästringsförmåga : redovisning av en undersökning och presentation av ett förslag
Utveckling av kunskaperna om sanerings- och återställningsarbete : [regeringsuppdrag]
Väginformation om farligt gods 2008 [Sverige].
Vägledning för riskbedömning av kyl- och frysanläggningar med ammoniak : [FoU rapport]
Vägvalsstyrning vid transport av farligt gods : rapport.
Vår beredskap är på väg att bli god! : kartläggning av Sveriges kommuners och landstings beredskap att hantera psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och katastrofer
Vår beredskap mot kärnenergiolyckor
Vår beredskap vid kärntekniska olyckor
Vardagsliv och risk : en livsformsanalys : [FoU rapport]
Värdering av risk : FoU rapport
Varför leker barn med eld? : samband mellan eldlekar, motiv och självbild hos 736 grundskoleelever : [FoU rapport]
Varningsanläggning : drift och underhåll, installationer : instruktion.
Varningsanläggning : drift, underhåll och installationer : instruktion.
Vatten och andra släckmedel
Vattenrening i Dhaka Bangladesh : september-oktober 1998 : [observatörsrapport]
Vem gör vad i Räddningsverket?.
Vi lär oss om eld och brand.
Vilhelmina kommun efter Estonias förlisning
VMA på nya media : förstudie
Yttre faktorers inverkan på miljökonsekvenser vid olyckor : FoU rapport P21-158/96
Notes: 
Sources: