sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000388919400 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0003 8891 9400
Name: 
Adrianus Bogaers (Dutch poet and writer)
Adrianus Bogaers (Nederlands dichter (1795-1870))
Bogaers, Adrian
Bogaers, Adrianus
Богарс, Адрианус
Dates: 
1795-1870
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Creation role: 
author
contributor
correspondent
Related names: 
Beets, Nicolaas (1814-1903)
Helten, Willem Lodewijk van (1849-1917)
Klinkhamer, T.A.
Kruseman, Arie Cornelis (1818-1894)
Maerlant, Jacob van (1230/35-ca. 1291)
Tjeenk Willink, H.D. (Haarlem)
Tollens, Hendrik
Tollens, Hendrik Petrus Jacobus (1811-)
Tollens, Henricus Franciscus
Visscher, Roemer (1547-1620)
Wap, J.J.F. (1806-1880)
Wap, Johannes Jacobus Franciscus (1806-1880)
Titles: 
1813-1863 jubelzang
Aan de liefdadige inrigting te Rotterdam "Voor vrouwen door vrouwen", den 1sten Maart 1859
Aan de verdedigers van Antwerpens kasteel in 1832. Jubelzang
"Aan de Vereeniging: 'Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede' bij gelegenheid van haar vijfentwintig-jarig bestaan"
Aan onze landgenooten! : oproeping van eenige vrienden des vaderlands, naar aanleiding van en met het adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van A. Bogaers, c.s.; benevens het advies van den hoogleeraar J. Ackersdijck.
Adams eerstgeborene : dichtstuk
Albertus Everts (van Antwerpens Citadel)
Balladen en andere dichtstukjes
Balladen en romancen
Brieven van Adrianus Bogaers (1795-1870) aan Arie Cornelis Kruseman (1818-1894)
Dichtbloemen uit den vreemde
dorpsschoolmeester, De
"Eene ware anecdote" en "De Koekkoek"
Feestcantate bij de plegtige onthulling van het standbeeld van Tollens, den 24sten September 1860
"Florence Nightingale"
Gedicht "Wat is hij dwaas, wat doet hij slecht"
Gedichten
Geschiedenis van het prijsvers
Gezamenlijke dichtwerken
Glossaria op diversen
Glossarium en aantekeningen op de "Ferguut" (5604 vv. )
Glossarium op fragmenten van de Walewein, uitg. in F. Deycks. "Carminum epicorum Germanicorum Nederlandicorum. saeculi XIII et XIII". Monasterii Guestphalorum 1859
"Glossarium op Melis Stoke en Huydecopers Aanmerkingen"
"Glossarium van Middelnederlandsche woorden, meestendeels uit prozaschrijvers"
Handschriften
Inhoudsopgave van een verzameling losse stukken van Henricus Francisus Tollens Cz. (1780-1856)
Johannes Leonardus Nierstrasz Junior overleden den tweeden augustus MDCCCXXVIII
kermis op de Maas, of Rotterdams ijsvreugd, De
Kinderlijke dichtstukjes. Uitgegeven ten voordeele der Bewaarschool te Rijswijk
leven van Mr. A. Bogaers (1795-1870), Het : op verlangen ziijner dochter uit zijne nagelaten papieren geschetst
Levensberigt van Frederik Petrus Gisius Nanning
Levensberigt van Hendrik Tollens Caroluszoon
Levensberigt van J.L. Nierstrasz Jun.
Lexicografische aantekeningen uit Nederlandse schrijvers van de 16de en 17de eeuw
Lierzang toegewijd aan de nagedachtenis van Hare Majesteit Louise Marie, koninginne der Belgen
metalen kruis, Het : (27 Augustus 1856)
Naturen Bloeme (Boek V en volgende), Der
Naturen Bloeme (varianten uit het Wolfenbuttelsche Hs.), Der
Nog een paar woorden over de afkapping van verbuigingsuitgangen, voornamelijk met betrekking tot de dichtkunst
Noord- en Zuidnederland by het graf van hare Majesteit Ludovika-Maria Koningin der Belgen
Opdracht in dichtvorm aan Hajo Albert Spandaw (1777-1855)
open kerkdeur, De
"Opmerkingen betrekkelijk de Casteleins taal en schrijfwijze"
oudste stadrechten van Zwolle, De
Poésie (album)
"Reis in Italië 1843"
t' Loff vande mutse, ende van een blaeuwe scheen. Met noch ander ghenoeghelicke boerten ende quicken ..
Taalkundige opstellen
Ter echtverbindtenis van den Heer Mr. A. S. van Reesema, weduwenaar van Vrouwe E. Hoeting, en Vrouwe S. E. Scheltus, weduwe van den Heer J. A. van Vollenhoven, gesloten den 21 Maart 1827.
Ter gelegenheid van den ondertrouw van G. T. J. Canneman met F. W. Fabius
terugkomst van de bezetting der citadel in 't Vaderland, De
togt van Heemskerk naar Gibraltar, De
Tollens dichtstuk
Twee schriftjes met aantekeningen op de refreinen van Anna Bijns (1493-1575), dichteres, getiteld "Algemeene aanmerkingen" en "Variae Lectiones"
Uittreksel uit het verslagboek der Mij en adviezen van beoordelaars
Verhandeling over het wezen der uiterlijke welsprekendheid, hare voordeelen en de meest geschikte middelen ter bevordering van hare beoefening hier te lande
Verklarende woordenlijst (glossarium) op de Refereinen van Anna Bijns
Verzameling "Memoranda" en "Aantekeningen" betreffende de taal- en letterkunde
Verzameling stukken betreffende literair werk van Adrianus Bogaers (1795-1870), letterkundige
Volharden : (11 november 1832)
Voordrachten en inleidingen, gehouden voor verschillende maatschappijen
"Werken van H. Tollens Cz. Losse stukken met een alphabetisch lijstje van Tollens' hand en een inhoudsregister"
Willem Messchert
"Woorden uit Don Guichot"
Woordenboek op de dichtwerken van Mr. W. Bilderdijk : gevolgd door bijlagen, behelzende getuigenissen en oordeelvellingen van den dichter, benevens opgemerkte eigenaardigheden zijner taal en poëzie
Notes: 
Sources: 
NTA
TEL