sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000078578460 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 7857 8460
Name: 
Ames, William
Amesius, Guilielmus
William Ames
William Ames (English itinerant Quaker preacher and writer)
Dates: 
d. 1662
Creation class: 
cre
Language material
Creation role: 
author
Related names: 
? (s.l.)
Claus, Jacob
Crisp, Stephen (1628-1692)
Cunradus, Christoffel (Amsterdam)
Pre-1801 Imprint Collection (Library of Congress)
S.n. (Amsterdam)
S.n. (S.l.)
Society of Friends Affiliation (see also from)
Wilson, Robert (Londen)
Wynbrugge, Pieter van
Zinspenning, Judith (17e E.)
Titles: 
Aen Manasse Ben Israël, den roep der Joden uyt Babylonien, 't welcke is, een blijde boodtschap aen de sachtmoedige, vryheydr aen de gevangenen, ende voor haer een openinge der gevanckenisse
declaratie, verklaringe, of aanwysinge van de getuyge Gods, in 's menschen inwendige deelen, Een
Den Antichrist ontdeckt, ende bloot gemaeckt ofte een antwoort tot 3 pasquillen uitgegeven sonder de naem des instruments; maer in het ligt is den autheur gesien, geoordeelt ende uytgeworpen ... : de drie pasquillen ofte boeken zyn genaemt, I. De duyvel verandert in een Qvaker. 2. Een spiegel voor de Qvaekers. 3. Het tonneel der geestdrivers.
ernstige berispinge, aen de leeraers van de Vlaemsche Doops-gesinde Gemeinte, ende de leeden derselve., Een : Dewelcke in dese dagen zijn levende in twist ende nijt ... Ende oock een trouwhertige aenradinge ... om ... malkanderen lief te hebben ...
geklank uyt Sion, den heyligen bergh, die den Heere op den top van alle bergen is vast stellende, en bevestigende., Een
ghetuyghenis des wets van de Geest des Levens in de binnenste deelen, het welcke is het onveranderlijcke verbondt Gods, van 't welcke de belijders des werelts zijn afgedwaelt. Met een antwoort tot sommige dwalingen uytgesproocken door eenige disputanten deser werelt. Met een weynigh woorden aen sommige Doops-gesinde te Leyden, die gevonden zijn in de wegh van Balak Koninck van Moab, die sondt tot Bileam om de Israëliten te vloecken, om dat sy hem te machtigh waeren ..., Een
Goeden raet, en vermaninge, aen alle vrienden der waerheyt; om van alle die gene, die den Heere tot sijn eeuwigh-duerende verbont vergadert heeft, en vergaederende is, in hare huysgesinnen gelesen te worden.
light upon the candlestick, serving for observation of the principal things in the book called, The mysteries of the kingdom of God, &c. against several professors, The
ligt dat in de duisternisse schijnt, beweesen den weg tot God te sijn ..., Het
Lucerna super candelabrum.
misslagen en valscheden wederleydt, die gevonden zijn in de extracten uyt de schriften van Jacob Adriaensz. van oudts genaemt Mr. Jans:, De : tegen een volck Quakers genaemt, welcke onschuldigh zijn van 't gene hy haer oplegt. Mede (een extract uyt) James Naylors bekentenis (door hem in druck uytgegeven,) van sijne afwijckinge, tegens welcke de Quakers getuyght hebben, eer het voor de werelt bekent was ..
sound out of Sion. Dutch, A
Sound out of sion, from the holy mountain which the lord is establishing above all the mountains. declaring the salvation of god which is near to be revealed to the captivated seed that waits for redemption
valsche propheten bekent aen haere vrughten. Ofte Een ontdekkinge van eenige vrughten ende beginselen van sommige van deese leeraars, genaemt gereformeerde, met een antwoort op sommige dwaalingen ..., De
verborgentheden van het Rijcke Godts .., De
waere licht beschermt, .., Het
wederlegginge van 't bericht van Heermans Jung. Die sijn selven noemt, evangelische prediker, tot Monnikedam, Een
Notes: 
Sources: 
NTA
TEL