sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000050617798 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5061 7798
Name: 
Arrhenius, J.
Arrhenius, J. P.
Arrhenius, Johan
Arrhenius, Johan Petter
Johan Arrhenius
Johan Arrhenius (personnalité politique suédoise)
Johan Arrhenius (Swedish politician)
Johan Arrhenius (Zweeds politicus (1811-1889))
Johan Peter Arrhenius
Johan Peter (Pehr, Petter) Arrhenius
Аррениус, Юхан Петтер
Dates: 
1811-1889
Creation class: 
Language material
Creation role: 
author
Related names: 
Bischoffshausen, J. von
Buus, N. P. J.
Cederborgh, Fr
Fries, Elias Magnus (1794-1878, [from old catalog])
Hallenborg, J. F. (1854-1925)
Lindqvist, Carl Adolf (1830-1904)
Paldani, O. G.
Robinson, W.
Sandström, Viktor (1835-1902)
Schagerström, Johan August (1818-1867)
Titles: 
Berättelse öfver förhandlingarne vid det sjunde Allmänna svenska landtbruksmötet i Upsala år 1855
Berättelse om lantbruksmötet på Sätuna den 2 och 3 juli 1844.
Botanikens första grunder för elementarläroverkens lägsta klasser framställde
Den svenske fröodlaren och frösamlaren : meddelanden till Sveriges landtbrukare och trädgårdsodlare
Elementar-kurs i botaniken
Faktiska upplysningar rörande det begärda anslaget till ladugårds- och mejeribyggnad vid Ultuna lantbruks-institut.
Förslag till ordnande af vägunderhållningsskyldigheten inom Lagunda och Hagunda härader af Upsala län.
Handbok i svenska jordbruket.
Handledning i ladugårdsskötseln
Hvad har lantbrukaren att iakttaga för att vinna rika skördar af strid och fullvigtig säd? : Föredrag hållet i K. Landtbruks-akademien vid dess sammankomst den 20 sept 1880.
institutions agricoles de la Suède., Les
Johan Arrhenius. : minnesteckning vid Kungl. landtbruksakademiens högtidsdag den 28 januari 1937
Jordbrukslärans hufvudgrunder. :
Landtbruksåret samt verksamheten under detsamma : eller erinringer om de arbeten och sysslor, som under årets olika tider böra vid landtbruket utföras
Landtbrukspraktika
Mindebog for Landmænd. : Oversættelse og Bearbeidelse paa Norsk ved F. G. Norström.
Minnesteckning öfver Elias Magnus Fries : föredragen på Kongl. Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars 1881
Mjölkboskapens vård och utfodring sommar och vinter
Nordens matsvampar, deras odling och användning. : efter W. Robinson fri bearbetning med ändringar och tillägg
Om åkerjordens bördighet : anmärkningar med anledning af härom yttrade olika åsigter.
Om anläggningar af ständigt fortfarande och alltid rikt bärande fodervallar.
Om de konstgjorda gödningsämnena.
Om de nyaste vid lantbruket i vetenskapligt och praktiskt hänseende gjorda framstegen. : Berättelse afg. i Kongl. Lantbruks-akademien den 23 sept. 1875 af akademiens sekreterare.
Om egofriden, jemte anvisning att anlägga lefvande häckar etc.
Om foderväxtodlingen å insådda vallar.
Om hö-och sädesbergningen under regniga år.
Om husdjurens utfodring i missväxtår.
Om hushållnings-sällskapen och deras åtgärder till landthushållningens utveckling och uppmuntran under sistförflutna året.
Om hvitmossorna, deras nytta och tillgodogörelse för vårt lantbruk jemte anvisning om fördelaktigs sätt för användande af bättre mossar och kärrtrakter, som ej kunna afdiktas. : Täflingsskrifter.
Om hvitmossornes odlingsvärde. : Föredrag i Landtbruks akademien den 21 febr. 1887.
Om lantbruksvetenskapens utveckling och Lantbruks-akademiens verksamhet under år 1880, berättelse afg. på akademiens högtidsdag den 27 sept. : 1881.
Om mossars och andra vattendränkta markers odling.
Om odling af lucernen, såsom grönfoderväxt.
Om odlingen af humle
Om odlingen af sockerbetor. : 3:e omarb. uppl., med tillägg om beredning af betkaffe, betsirap och betmos.
Om potatissjukan och medlen att förekomma densamma.
Om stallgödseln, dess rätta behandling och användning å olika jordmåner samt olika växtslag
Om svenska boskapsskötseln, dess utveckling och framtid.
Om Sveriges landtbruks-läroverk och med likartade läroinrättningar i andra länder.
Relation om Finlands tredje allmänna landtbruksmäte år 1852 på Mustiala.
Report of the Commissioner of Agriculture for the year 1865:
Ruborum dispositio monographico-critica.
Smärre samlade skrifter i landthushållningen.
Tidskrift för landtmanna- och kommunalekonomien.
Toimellinen maanwiljeliä
Underrättelser om Ultuna landtbruks-institut.
Utkast till växtrikets terminologi
Våra skogars värde och vård : erinringar.
Vårt bästa guld, eller några ord uti en för jordbruket vigtig fråga.
Vårt jordbruk och dess framtid.
Vexelbrukets grunder med ledning af äldre och nyaste vextfysiologiska undersökningar.
Ytterligare om vilkoren för erhållande af lån till odling af sanka trakter samt om de fördelar, som derigenom kunna för svenska jordbruket vinnas.
Notes: 
Sources: