sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000052037332 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5203 7332
Name: 
Gahm-Person, Sigfrid L.
Gahm Persson, Sigfrid L.
Gahm Persson, Sigfrid Lorens
Gahm Persson, Sigfrid Lorentz
Gahm, Sigfrid Lorens
Gahm, Sigfrid Lorentz
Person, Sigfrid L.
Persson, Sigfrid Lorens Gahm
Sigfrid Lorens Gahm Persson
Sigfrid Lorens Gahm Persson (Swedish writer)
Dates: 
1725-1794
Creation class: 
Language material
Creation role: 
author
editor
Related names: 
Åhstrand, Petter (1700-66)
Fischerström, Johan (1735-96)
Martin, Johan Fredrik (1755-1816)
Nackreij, Lars von (även Lorents, 1757-98.)
Stolpe
Uggla, Carl Fredrik Hillebrandsson (1725-1803)
Wallquist, Olof (1755-1800)
Titles: 
Berättelse om oroligheterna i södra Swerige, til följe af Nils Dackes upror, med flera märkeliga händelser, som sig under k. Gustaf d. I:s regering tildragit. Utgifwen efter et gammalt manuscript. Stockholm, tryckt hos Joh. Christ. Holmberg, : 1781.
Beskrifning öfwer °Oland besynnerligen det Norra Motet eller Fö*. -
Bibliotheca Cahmiana, eller afledne kammarskrivarens i Kongl. : Krigs-collegio Herr Sigrid Lor. Gahms boksamling som finnes till salu hos dess enka i Stockholm, uti huset n:o 121, vid hörnet af Lilla Trädgårsgatan och Packare Torget.
Christopher Polhem, commerce-råd och commendeur af kongl. nordstierne-orden.
Clas Alströmer... cantzlie-råd...
Framledne kammar-skrifwaren herr Sigfrid L. Gahm-Pehrssons Arcivum Smolandicum : register
Fredric Henric af Chapman, contre-amiral...
Fru grefvinnan Cathar. Charlotta de la Gardie, född Taube.
Hans Hansson Wachtmeister, grefve till Johannibus, Kongl. råd, generalamiral...
Kongl. stadgar, förordningar, bref och resolutioner, angående Swea rikes landt-milice til häst och fot; uppå kongl. maj:ts allernådigste befallning til desz och riksens krigs- collegium, hopsamlade af Sigfrid L. Gahm Persson. =Stockholm. : 1-4. 1762-1814=.
Lefvernes-beskrifningar. =Stockholm. 1-4. 1777-81=. 4:o, [4:].
Olof af Acrel, general-dicecteur öfver lazaretterne i Sverige...
Olof Håkansson, bonde-ståndets taleman.
På grafstenen, hwilken täcker riks-antiquarien Joh. Axehielms och desz ätts stoft, läser man följande minnes- runor. =(Rubr.)= (Imp: curante S.L. Gahm Petri filio anno 1773. D. V. septembris.).
Patrick Alströmer... commerce-råd, directeur af det svenska på Ost-Indien handlande Compagniet...
Svenska galeriet, eller portraiter af märkvärdige svenske herrar och fruntimer; graverade af Joh. Fr. Martin. Stockholm, trykt [2:] tryckt i kongl. tryckeriet. =1-2. 1783-1784.=.
Til hans kongl. maj:t konung Carl den XI, kongl. regeringens berättelse, angående regements förwaltningen under högstbemälte konungs minderårighet; öfwerlämnad den 18 december 1672, då konungen sjelf antog riks styrelsen. Hwarjämte följer : en kort beskrifning om konung Carl den XI:s lefwerne, och de skådepenningar, hwilka under den tiden slagne äro. Upsala, tryckt hos Joh. Edman, kongl. acad. boktryckare, på eget förlag, år 1771.
Torbern Bergman, Chemiae och pharm. professor vid Kongl. : Acad. i Upsala...
Notes: 
Sources: