sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000052513490 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5251 3490
Name: 
Wilde, Anders
Wilde, Andreas
Dates: 
1725-1795
Creation class: 
Language material
Creation role: 
translator
Related names: 
Hesselberg
Hoffmann, Johann Adolph ?-1731
Leibniz, Gottfried Wilhelm von (1646-1716)
Liscow, Christian Ludwig (1701-1760)
Pufendorf, Samuel von (1632-1694)
Ramsay, Andrew Michael (1686-1743)
Titles: 
Anders Ramsays Regente lärdom, uti Cyri fordom persisk prints och omsider en stor monarchs ungdoms öfningar och resor, efter fransyska och engelska originalerne, på swenska utgifwen af Andreas Wilde. Stockholm med konglige maytt:s allernådigste : privilegio. Tryckt uti historiographi regni tryckeri år MDCCXLIX.
Friherren Samuel Pufendorffs Twenne böcker om menniskians lefnads och samlefnads plicht, förswenskade och jemförde med Sweriges lag, beslut och förordningar, b. Pufendorffs Jure naturæ & gentium samt några lärda mäns skrifter utaf Anders : Wilde. Hwartil kommit en öfwersättning af friherren Gottfried Wilhelm Leibnitzes påminnelser häröfwer, jemte några anmärckningar til swar på professorens i Giessen Emanuel Webers inkast, ett företal om naturliga lagens uphof och omskiftelser : samt baron Pufendorffs controversier, så ock ett fulständigt register. Stockholm, tryckt i historiographi regni tryckerij af Ephraim Koch. År MDCCXLVII.
Johan Adolph Hoffmans Politiska anmärkningar om den äkta och oäkta stats-konsten, hwaruti af alla tiders historier anmärkes, hwad regenter och undersåtare uti et land gagna, eller skada kan. Stockholm, tryckt hos Peter Hesselberg. : =1-2. 1759-60=.
Påminnelser wid de tankar om Swea rikes regeringssätt och grundlagar, och i synnerhet om höga öfwerhetens författningar angående censuren, hwilka blifwit yttrade uti et år 1759 hos L.L. Grefing genom trycket utkommit arbete, under titel: : Til riksens höglofl. ständer, församlade wid riksdagen år 1760, en wördsam föreställning &c. &c. Jemte någre til bemälte arbete lämpade utdrag af weckoskriften Ärlig swensk. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Pet. Hesselberg, 1761.
Promtuarium juris & processus constans repertorio juridico & inventario legum det är lags och rättegångs hand-bok innehållande hela Sweriges lag-bok uti register, efter de deruti befindtelige mål, under wederbörliga titlar fördeld, och : medelst en förtekning på samma titlar, efter balkar, capitel och paragrapher, åter i sitt rätta skick och sammanhang upstäld af Andrea Jac. Wilde. Stockholm tryckt i historiographi regni tryckeri anno MDCCXLIII.
usla skribenters förträflighet och nödwendighet, för detta på tyska språket grundeligen å daga lagd af deras wälmenande broder X.Y.Z. och nu til landsmännens tienst på modersmålet meddeld af deras uprichtiga wän A.B.C. Stockholm, De : tryckt uti historiographi regni tryckeri år 1751. Och säljes i Gottfried Kiesewetters boklådor.
Notes: 
Sources: