sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000052663675 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5266 3675
Name: 
Johan August Sandels
Johan August Sandels (schwedischer Offizier und Politiker)
Johan August Sandels (svensk politikar)
Johan August Sandels (svensk politiker)
Johan August Sandels (Swedish field marshal)
Johan August Sandels (Zweeds politicus)
Sandels, Joh. Aug
Sandels, Johan August
Сандельс, Юхан Август
Юхан Август Сандельс
Dates: 
1764-1831
Creation class: 
Language material
Related names: 
Lagerheim, Olof Elias (1741-1823)
Sverige Krigskollegium (1817-04-03)
Sverige Krigskollegium (1818-10-07)
Sverige. Krigskollegium (1812-09-04)
Sverige. Krigskollegium (1817-02-26)
Sverige. Krigskollegium (1817-09-02)
Sverige. Krigskollegium (1817-11-12)
Sverige. Krigskollegium (1818-08-07)
Sverige. Krigskollegium (1818-12-02)
Ugglas, Samuel af (1750-1812)
Titles: 
Karl XIV Johans brev till Riksståthållaren J.A. Sandels 1818-1827
Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii Circulaire, Angående Ersättning åt Soldaten för Beklädnadens slitning under Arbets-Commendering hos Bolag eller enskilta Personer. Gifwit Stockholm den 4 September 1812.
Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii, Efter nådigste fastställelse, utfärdade, Reglemente för Besörjandet af Indelta Arméens, till Häst och Fot, Underhåll vid Möten och Mönstringar m.m. Gifvit Stockholm den 26 october 1815.
Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii Kungörelse, Angående En wisz Präscriptions-tid, inom hwilken de, som hos Kongl. Krigs-Collegium eller de under Kongl. Collegium lydande Auctoriteter äga någon fordran sedan sista Kriget, böra til utbekommande deraf sig anmäla. Gifwen Stockholm den 22 December 1814.
Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii Kungörelse, Angående Tilrättaskaffandet af i Landsorterne, under och efter sista Krig, af Regementer och Corpser, möjeligen qwarlemnade Bewärings- Beklädnads- Remtygs- samt Trosz- och Utrednings-Persedlar. Gifwen Stockholm den 24 februarii 1815.
Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii Kungörelse, Om Tilökning i Dagspenningen för de Handtlangnings-dagswerken, som Manskap wid Indelte Regementerne böra aflemna wid upbyggandet af Caracters hus å Militæ-Boställen.
Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii samt Förwaltningens af sjö-ärenderne Kungörelse Om Den för Konungarikena Swerige och Norrige faststälda Örlogs-flaggans allmänna anläggande. Gifwen Stockholm den 3 maji 1815.
Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs- och Kamar-Collegiers Circulaire-Bref Til samtelige Konungens Befallningshafwande och Regements-Chefs Angående Landt-Stats-Boställens roterande. Gifwit Stockholm den 18 december 1816.
Tal vid hans excellens, en af rikets herrar, fältmarskalken, f.d. riksståthållaren och högste militärbefälhafvaren i Norrige, ridd. och comm. af kongl. maj:ts orden, ridd. af K.S.O. Stora kors 1:a klassen, ridd. af kejs. ryska St. Annae ord. 1:a kl.,. högvälborne grefven herr Joh. Aug. Sandels' jordfästning i Clara kyrka den 1 febr. 1831, 1831 :
Wi, Friherre, Tilförordnad Président, General-Major, Commendeur af Kongl. Swärds-Orden ... At alla sådane brotslige personer, som hädanefter blifwa ålagde Fästningsarbete ...
Wi, Johan August Sandels, Friherre, Tilförordnad Président ... Sedan Kongl. Collegium Medicum, med anledning af föreslagen ändring i det wid Sjukhusen bestådde Bröd ...
Wi, Johan August Sandels, Friherre, Tilförordnad Président ... Som angelägenheten fordrar, at de i Nåder anbefalte Stats-Requisitions Förslager samt andra til Stats-Regleringen hörande upgifter ...
Notes: 
Sources: