sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000053378323 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5337 8323
Name: 
Haquin Spegel (religioso svedese)
Haquin Spegel (schwedischer Theologe und Dichter)
Haquin Spegel (svensk præst)
Haquin Spegel (svensk präst)
Haquin Spegel (svensk prest)
Haquin Spegel (Swedish bishop)
Haquin Spegel (Zweeds priester (1645-1714))
Haqvin Spegel
Spegel, Håkan
Spegel, Hakon
Spegel, Hakvin
Spegel, Haquin
Spegel, Haquino
Spegel, Haquinus
Spegel, Haqvin
Spiegel, Haquin
Dates: 
1645-1714
Creation class: 
Language material
Notated music
Text
Creation role: 
author
editor
lyricist
translator
Related names: 
Frostenson, Anders (1906-2006)
Neumann, Birgit (1963-)
Nilsson, Barbro (1927-...)
Olsson, Bernt (1929-...)
Runeberg, Johan Ludvig (1804-1877)
Söderlund, Petra (1962-)
Ståhle Sjönell, Barbro
Svenska vitterhetssamfundet
Wallin, Johan Olof (1779-1839)
Wankijff
Titles: 
°Atskilliga poëtiska Skriffter. -
=Then swenska kyrkio historian.=/(Hq. Sp.) =Linköping. 1-2. 1708, 1707.=.
Acad. disp. de disputationibus. -
Barna-Bibel : thet är christeliga vnderwijsningar, vthaff sielfwa skrifftennes språk sammansatte, ...
Barna-lexor, utaf then h. skrifft utsökte. =Anon=. Tryckt i Norkiöping. Anno 1725. [Reineurs Broocman.].
Barnabibel.
Christelige vnderwijsningar om Gudz allwijse försyyn och styrelse, författade vthi een lijkprädikan, tå ... öfwerst lieutenant och cammarherre ... Wilhelm Douglas, grefwe till Skåninge ... bleff vthi theras kongl. majesteters, sampt månge andre förnäme personers närwarelse, vthi Ridderholms Kyrckian i Stockholm den 19. julij 1674. Begrafwen aff
D. M. Lutheri Catechismus med enfaldige spörsmål förklarad. 1686 : Faksimiled.
Davids psalmer för kyrkan, skolan och hemmet : Jemte bearb.
Dikterna om paradis
Emblemata
En christens gyllende Clenodium eller Siäle-skatt, inehållandes the böcker och stycken som föliande bladh vthwijsar ...
Ethica disp. de virtute heroica. -
Ett affbrutitt oliwe lööff, eller fåå och eenfaldige betrachtelser om then hugneliga friden, ... : författade vthi een prädikan, hwilken ... vppå Jöneköpingz slott, alle helgons dag anno 1675 wart hållen, och sedan ... til trycket vthgifwen
Feriæ tertiæ precum solennium, Anno 1695 d. 5. Julii, textus primus.
Gloriosa & incomparabilis augustissimi atque invictissimi regis nostri Caroli XIImi victoria, quâ anno 1700 die 20 novembris urbem Narvam, arctissima obsidione cinctam, ductu suo plané heroico, & agmine, non quidem numeroso, sed maximé : strenuo, felicissimè liberavit, castraque Moscovitica ingenti exercitu, plurimis ejusdem ducibus, omni apparatu bellico, hoc est, opimis undique spoliis referta, incredibili fortitudine expugnavit atque in suam potestatem penitus redegit; : cum miraculoso Jonathanis prœlio comparata, aliisque s. scripturæ pericopis illustrata, & pio ejusdem clementissimi regis mandato, in omnipotentis Dei honorem, gratam ecclesiæ svecanæ recordationem, nec non posterorum omnium admirationem : die 5 februarii anno 1701. Devotissimé commemorata ab Hq. Sp. =S. impr.=
Glossarium-sveo-gothicum eller Swensk-ordabook, inrättat them til en wällmeent anledning, som om thet härliga språket willia begynna någon kunskap inhämta; utgifwen af Haq: Spegel. Lund, tryckt af Abrah. : Habereger, gub. och acad. carol. booktr. åhr, 1712.
Græcarum sententiarum centuria prima ex Nemesio
Gud, vår Gud, för världen all
Gud, vår Gud församlingssång, kör och sopransolo, melodiinstrument och orgel : PoS/SvPs 99
Guds verk och vila
Gudz turtur dufwa : thet är ett rätt enckio hierta, eensamt i werldene insamlat i himmelen : vthi een eenfaldig predikan förklarat och beskrefwet, een rätt enckia til tröst, som sin döde herre hierteliga sörjer
Gudz werk och hwila : thet är hela werldenes undersamma skapelse, uti sex dagar af then altzmäktige Gud fullbordad: sampt the siunde dagens nödwendiga helgelse, af samme alwise Gud instiftad ... : uti swenska rijm beskrewen them til tiänst som gerna betrakta thet himmelska.
Hakvin Spegels Dagbok
Himmelsk brud-kammar, eller Andeligt samtal emellan Jesum Christum och hans kära församling, författat vti Salomons Höga wisor, hwilka för the enfaldigas skul äro effter wåre bäste lärares anledning christeligen förklarade af Hq. Sp. : Tryckt och vplagdt i Norkiöping, af Carl Fredric Broocman, åhr 1745.
It nögsamt och tacksamt hierta, efter konung Dawids ord och exempel beskrefwet, och hos then wälborne saliga frun, fru Christina Maria Hård altid befunnit: hwilket henne til wälförtient beröm, och andre christne til it behageligit efterdöme : blef wid hennes hederliga begrafning, som skedde i Linköpings domkyrcka then 2 julii år 1702 tilbörligen betygat och Gudz församling enfaldeliga förestäldt af Haqvino Spegel ... Linkiöping, tryckt hos sal. Kämpes änkia, år 1706.
Poems. Selections
Predikningar öfwer Jesu lidande : Spegels passions-andakt.
Rudera gothlandica C: Guthi lands kamr.
Rudera Gothlandica...sammandragen...anno 1683.
Sacram festivitatem, ... ob conservatam in Svecia jntegro seculo veram religionem & Augustanæ confessionis puritatem : in Upsaliensi concilio ... anno 1693, die 26 februar: ... seculari carmine Horatiana arte, sed christiana mente gratus supplexqve celebravit
Sacrorum textuum, qvi feriæ III solennium supplicationum Anno 1693 adscripti sunt : brevis explicatio, in usum juniorum sacerdotum, ...
Sacrorum textuum, qvi prima precum solennium feria, anno 1685, pro concionibus explicantur, simplex et succincta analysis, in usum ven: ministerij Gothlandici
Samla inte skatter
Samlade skrifter
Se, han kommer full av frid
Sententiæ insignes
Skriftelige bewis hörande til swenska kyrckio-historien eller biskops chrönikan
Textus. Matth. 16. v. 24. Explic. cor. rege in Strömszholm.
Textus primi, ... qvi secunda i supplicatm solennm. die nim: 17 junii Anno 1698 : in ecclesiis Sveciæ explicabitur, simplex elaboratio
Thet återwunna paradis./(Hq. Sp.) Stockholm, tryckt hoos sal. Henrich Keysers enkio, åhr 1711.
Til Alle Omilde Baakdantare.
Uptände stjernor af det gudomeliga ljuset, i förnuftet och det uppenbarade ordet. Öfwersatt af ängelskan med någon tilökning. Af Haquin Spegel. ... =Anon=. Stockholm, tryckt på direct. Lars Salvii kostnad. 1762.
Världsliga dikter
Notes: 
Sources: 
BOWKER
NTA