sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000053483190 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5348 3190
Name: 
Nils Wohlin
Nils Wohlin (schwedischer Statistiker, Beamter und Politiker)
Nils Wohlin (Swedish economist)
Nils Wohlin (Zweeds econoom (1881-1948))
Wohlin, N. R.
Wohlin, Nils
Wohlin, Nils Richard
Dates: 
1881-1948
Creation class: 
Language material
Creation role: 
author
Related names: 
Anderberg, Einar
Disputats
Rygg, Nicolai Theodorius Nilssen (1872- [from old catalog])
Stolpe, Per (1879- [from old catalog])
Sundbärg, Axel Gustav (1857-1914. [from old catalog])
Sverige Emigrationsutredningen
Sweden. Emigrationsutredningen. [from old catalog]
Thalbitzer, Carl (1876- [from old catalog])
Tornegård, Oscar
Westergaard, Harald (1853-1936)
Wicksell, Knut (1851-1926)
Titles: 
Allmän översikt av nedrustningskonferensens första huvudskede febr.-juli 1932
Betänkande angående löneställningen för de vetenskapligt utbildade tjänstemännen vid statens arkiv, bibliotek och museer
Betänkande med förslag till kungörelse om krislån åt jordbrukare
Betänkande med förslag till vissa lagstiftningsåtgärder till motverkande av överdriven skuldsättning inom jordbruket
Betänkande och Bilaga I-XX ...
Bidrag till frågan om ett ekonomiskt närmande mellan de skandinaviska länderna;
Bondepolitik : Sammandrag av föredrag i Fellingsbro den 23 augusti 1921.
Den äktenskapliga fruktsamhetens tillbakagång på Gottland.
Den europeiske handelspolitikens sannolika omgestaltning efter kriget och följderna därav för Sverige
Den jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751-1900;
Den svenska bonderörelsens politiska uppgift : föredrag
Den svenska jordstyckningspolitiken i de 18:de och 19:de århundradena : jämte en öfversikt af jordstyckningens inverkan på bondeklassens besutenhetsförhållanden
Den svenska jordstyckningspolitiken i de 18de och 19de århundradena jämte en öfversikt af jordstyckningens inverkan på bondeklassens besutenhetsförhållanden
Den svenska konservatismens framtid : föredrag inför Nationella ungdomsförbundet i Stockholm den 10 mars 1919.
Det industriella underbefälet : statistisk utredning om verkmästare och förmän inom till Svenska arbetsgifvareföreningen anslutna industrier.
Det moderna Sydamerika
Det svenska jordbrukets inrikes avsättningsförhållanden : på offentligt uppdrag verkställd utredning
Driftkoncentrationen i svensk fabriksindustri : en industristatistisk undersökning
Emigrationsutredningen.
Faran af bondeklassens undergräfvande i sammanhang med de gamla arfvejordåskådningarnas upplösning, emigrationen och bondjordens mobilisering
Gustaf Fredrik Wirsen : Minnesteckning. Med porträtt.
Jordfördelningen och "landsbygdens affolkning" : statistisk studie.
Lönestatistiska studier.
Minskas svenska folkets livskraft?.
Modern lönestatistik : Ett bidrag till den statistiska metoden på ett viktigt område af socialstatistiken.
Några synpunkter på det interkommunala skatteutjämningsproblemet : Föredrag vid presidiets nedläggande, hållet den 11 maj 1932.
nationalekonomiska förutsättningarna för vårt jordbruks utveckling i framtiden., De
Öde-år : dikter.
Ojämlikheterna i det kommunala skattetrycket på landsbygden
Oro, 1903:
Pehr Jacob von Ehrenheim : Minnesteckning.
Sammanfattande synpunkter med avseende å Svenska kvarnföreningens och Svenska kvarnföreningens försäljningsaktiebolags verksamhet utgörande tredje avd., C. i på Kungl. Maj:ts uppdrag verkställd undersökning : avlämnad den 4 sept. 1926
Statstjänstemannakårernas integritet : ett första rangens statsintresse : anförande vid statstjänstemännens dyrtidsmöte i Upsala den 12 februari 1918.
Strofer.
Svensk ekonomi och politik. -
Utdrag ur ett av professor Nils Wohlin den 18 juni 1919 avgivet betänkande med utredning om Sveriges handelsförbindelser med Ryssland m.m.
Utländsk industri i Sverige.
[Utredning av frågan om räntan å lån från statens utlåningsfonder].
Utvandringslagstiftning, öfversikt af dess utveckling och nuvarande beskaffenhet i Europas olika stater, 1908:
Notes: 
Disputats
Sources: 
NTA