sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000053652839 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5365 2839
Name: 
Alfred Petrén (personnalité politique suédoise)
Alfred Petrén (Swedish politician)
Petrén, Alfred,
Petrén, Daniel Alfred
Dates: 
1867-1964
Creation class: 
Language material
Creation role: 
author
Related names: 
Bratt, Ivan (1878-1956)
Forssner, H.
Kinberg, Olof
Kinberg, Olof Vilhelm
Petrén, Thure (1858-1926)
Petrén, Viktor (1876-1960)
Sundquist, Alma
Svenska läkaresällskapet
Sverige Sinnesslövårdssakkunniga
Titles: 
Aktuella spörsmål på släktlivets område
Alkoholen och samhället : betänkande angående de samhällsskadliga inflytanden bruket af rusdrycker medför jämte förslag till systematiska åtgärder för deras bekämpande i Sverige
Åtgärder för bekämpande av homosexualitetens samhällsfarliga yttringar
Behandling af psykiskt abnorma brottslingar : föredrag vid kriminalkongressen i Stockholm den 28-30 aug.
Betänkande rörande reglering av löner och tjänsteförhållanden m. m. för lärarpersonal vid statsunderstödda sinnesslöskolor
Bör sinnesslövården göras obligatorisk? : Inledningsföredrag.
Den nya lagen om arbetarskydd : Redogörelse.
Den nya svenska sinnessjuklagstiftningen.
Den nya vaccinationslagen
Den psykiatriska sakkunskapen och rättssäkerheten.
Den sinnessjuke och samhället : den personliga friheten, individens och samhällets skydd.
En analys af cirka 800 fall af kronisk sinnessjukdom jämte en granskning af vår officiella psykiatriska nomenklatur : [Jämte résumé på tyska.].
Erfarenheter från Sverige angående vården av kriminella och farliga sinnessjuka : Föredrag hållet vid 1:sta nordiska psykiatriska kongressen i Köpenhamn den 26 augusti 1913.
Ett rättspsykiatriskt fall : Ännu ett bidrag till det laikosa oförståendets kasuistik.
Föredrag ... vid tolfte allmänna svenska mötet för vården om de sinnesslöa och fallandesjuka, hållna i Bollnäs den 20-21 juni 1938.
Formerna för intagning å offentlig, enskild eller kommunal sinnessjukanstalt.
Huru bör frågan om vården av s.k.kriminalpatienter lösas? : Föredrag vid Psykiatriska föreningens årsmöte i Stockholm den 8 september 1934.
Huru böra vi ordna vården om imbecilla med antisociala tendenser? : Efter ett vid Psykiatriska fören:s årsmöte d. 27-28 sept. 1916 hållet föredrag.
Innebörden av den nya alkoholistlagen.
Kriminalpolitiska riktlinier och förslag : Utlåtande.
Läkarens uppgift inom alkoholistvården.
Minnen från Ulleråkers sjukhus : En psykiatrisk studie.
Motion i svenska riksdagen i steriliseringsfrågan.
Några ord om erfarenheten från Långholmens sinnessjukavdelning : Föredrag hållet i Svenska fångvårdssällskapet den 11 mars 1926.
Några ord om verksamheten vid statens vårdanstalt för alkoholister.
Några reflexioner med anledning af Medicinalstyrelsens senaste beslut i familjevårdsfrågan.
neue schwedische Irrengesetz, Das : [Rubr.].
Nya framsteg på abnormvårdens område : En översikt.
nya lagbestämmelserna angående gottgörelse för av kommun erlagda sjukvårdsavgifter., De
Om alkoholmissbruk och dess förebyggande : Råd till alkoholskadades anhöriga.
Om behofvet af fängelsehospital : Föredrag vid Fångvårdssällskapets årsmöte i Stockholm den 17 juni 1908.
Om epileptikervården i Sverige.
Om förhållandet mellan straff och alkoholistvård.
Om innebörden av de senaste årens lagstiftning i nykterhetsfrågan.
Om önskvärd tillämpning av fattigvårdslagens 64 § i storstäderna.
Om sinnessjuka straffångars omhändertagande.
Om tillämpningen av alkoholistlagen särskilt från läkarsynpunkt.
Psykiatriska föreningens årsmöte i Uppsala d. 7 och 8 juni 1907.
psykiska rubbningarnas betydelse för brottsligheten, De : Sammandrag av föreläsningar hållna i Stockholms högskolas juridiska förening i april 1925.
Redogörelse för betänkandet med förslag till steriliseringslag.
Redogörelse för de med statsmedel understödda sinnesslö- och epileptikeranstalterna i riket för åren 1913-1916.
Sinnessjukvård och fattigvård : Föredrag vid Sveriges fattigvårdsfunktionärers riksförbunds årsmöte den 4 sept. 1925 i Stockholm.
Sinnessjukvården och kommunerna.
Sinnesslövårdens utveckling i Sverige efter 1916.
Sinnesslövårdssakkunnigas betänkande.
Steriliseringsfrågan ur rashygienisk och social synpunkt : Några reflektioner i anledning av det framlagda förslaget till steriliseringslag.
Studier öfver Paranoia querulans.
Svenska läkarnas nykterhetsförening : Historik.
Till frågan om kriminella och farliga sinnessjukas behandling : Anteckningar från en studieresa i Tyskland.
Till frågan om psykiskt undermåligas straffrättsliga behandling.
Über Spätheilung von Psychosen
Ueber Spätheilung von Psychosen ; Eine monographische Studie. Akad. Abh
Ur den senaste facklitteraturen.
Notes: 
Ur: Nord. med. arkiv. 1908
Diss
Sources: 
NTA