sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000053854561 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5385 4561
Name: 
Adolph Modéer (svensk ekonom)
Adolph Modéer (svensk økonom)
Adolph Modéer (Swedish scientist and academic)
Adolph Modéer (Zweeds econoom (-))
Larsson, A. (pseud)
Modeer, Adolf
Modéer, Adolph
Modéer, Adolphe
Modeer, Adolphus
Dates: 
1739-1799
Creation class: 
Language material
Creation role: 
author
Related names: 
Barchaeus, Anders Gustaf (1735-1806)
Bergman, Torbern (1735-1784)
Lund, Carl Fredrich (1716-1776)
Titles: 
Åminnelse-tal, öfver härads-probsten och kyrkoherden herr magister Anders D. Brauner, hållit, då han til dess graf blef befordrad, i Runstens kyrka på Öland, den 31 martii 1772. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Joh. Georg Lange, 1772.
Anledning för socken-skolmästare til deras angelägna syszlas berömliga förwaltande. =(Rubr.) Anon.= (Stockholm, tryckt hos Johan A. Carlbohm, 1796.).
Anledning til stenrikets upställning på stadgade grunder. Andra uplagan, tilökt och förbättrad. =Anon.= Stockholm, tryckt hos commiss. P.A. Brodin, 1785.
Anmärkningar angående slägtet Gyrinus : [Rubr.].
Beskrifning på slägtet Pumpsnut, Bombylius : [Rubr.].
Bibliotheca Helminthologica. -
Försök til en allmän historia om Svea rikes handel, af Adolph Modeer, som, för detta arbete, århållit [!] det af svenska patriotiska sällskapet år 1767 utlofvade præmium. Stockholm, tryckt hos Joh. Georg Lange. =1-2. 1770.=.
Handbok i enskilta hushållningen : Innehållande huru mycket arbetsfolk, samt tid och ämnen til åtskilliga göromål erfordras och åtgå, i städer så wäl som på landet; jords och kreaturs afkastningar; utsäden och foder, m.m. =Anon=. Stockholm : trykt i kongl. tryckeriet, 1780.
Inledning til närmare kunskap om swenske mynt och skådepenningar: från början och intil dess swenska spiran lemnades af konung Håkan Magnusson. =Anon.= Lund 1796. Trykt hos prof. Joh. Lundblad, och på dess förlag.
Lärobok n:o 2. Särdeles för allmogens barn, som gjort de förste framsteg i läsning. Af A. Larsson. Stockholm, tryckt hos Johan A. Carlbohm, 1798.
Om drottning Margaretas mynt : Af M.
Samling af kongl. förordningar, resolutioner, bref och andra stadgar rörande landtmäteriet och landsculturen i almänhet samt the theraf fölljande förmoner och rättigheter: med nödige parallel ställen ock anmärkningar samt tillämpning : af allmänna lagen, författad och utgifwen af Adolph Modeer ... Med kongl. maj:ts. allernådigste privilegio. Tryckt i Calmar hos Lars Lindeblad, år 1765.
Svar på kongl. vetenskaps academiens fråga, angående bästa sättet at uphjelpa åkerbruket, som erhållit den, för år 1773, utlofvade dubbla belöning. Stockholm, tryckt i framledne direct. Lars Salvii tryckeri, 1774.
Tal, om några ämnen, som uti de tre naturens riken förunderligen likna hvarandra, så til utsende, som ock merändels til bruk och nytta; hållet för kongl. vetenskaps academien vid præsidii nedläggande den 13 febr. 1788 af Adolph Modeer : ... Stockholm, tryckt hos Anders Zetterberg 1791.
Tankar, uti bref yttrade. Öfwer hennes kongl. höghets princessan Sophia Albertinas höga namsdag [!] , som d. 15. maji 1759. uti Calmar firades. =Anon=. Calmar tryckt hos Lars Lindeblad.
Notes: 
Sources: