sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000054556945 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5455 6945
Name: 
Adlersparre, Georg
Adlersparre, Georg (greve)
Georg Adlersparre (generale e politico svedese)
Georg Adlersparre (schwedischer General, Politiker und Schriftsteller)
Georg Adlersparre (svensk greve, officer och författare)
Georg Adlersparre (Swedish general)
Georg Adlersparre (Zweeds politicus (1760-1835))
Georges d'Adlersparre
Георг Адлерспарре
Dates: 
1760-1835
Creation class: 
Language material
Notated music
Creation role: 
author
editor
publisher
translator
Related names: 
Flach, Erik Gabriel
Johnstone, John (1768-1836)
Karl XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818)
Maupertuis, Pierre Louis Moreau de (1698-1759)
Wikmanson, Johan (1753-1800)
Zander, Johan David (1753-1796)
Zetlitz, Jens (1761-1821)
Titles: 
af den sednares och missförstånd om författningarnes rätta mening en skjutsande öfvergångit spöstraff.
Anslag. =(Rubr.)=/(Georg Adlersparre.) =S. impr.=.
Biografi öfver grefve Georg Adlersparre, en af rikets herrar m.m.
Blick på de äldre Wasa-konungarnes, och i synnerhet Carl IXs och Carl XIs, regent-värde. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Fr. B. Nestius, 1821.
Bref från excellensen grefve Georg Adlersparre till öfversten Karl af Forsell [1823-32], utg. af S.J. Kardell.
Brev från Georg Adlersparre till Erik Gabriel Flach
Brinkman och Adlersparre : en brevväxling från Karl Johans-tiden
Den okändes sista hälsning eller den brokige riddaren, lyftad ur sadeln.
Engelka [!] sättet att leda vatten ifrån mossar och annan sank mark, efter Elkingstons grundsatser. Öfversättning och sammandrag af Georg Adlersparre. =1-4. 1803.= 8:o.
Försök till öfversättningar. Upsala, tryckt hos directeuren Johan Edman. 1783.
Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och nyaste historia, samt historiska personer.
Hvilka äro hindren för uplysningen, och kännetecknen på sanningens sökare och fördomarnes försvarare? Strö-skrift. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Henrik Andersson Nordström, 1796.
Konungens befallningshafwandes i Skaraborgs län år 1815 till Kongl. Kammarcollegium afgifne berättelse om länets tillstånd. Som större delen af bilagorne redan förut äro tryckte, har man ej ansett nödigt eller lämpeligt, att dem, jemte berättelsen, till trycket befordra. Skara tryckt hos F.J. Lewerentz. 1816.
Krigs-samlingar. =Stockholm. 1-4. 1794-98.=.
Läsning för landtmän
Läsning i blandade ämnen.
Läsning i bränbara ämnen : valda skrifter af Georg Adlersparre. Saml. och utg. af Johan Lindström-Saxon.
Något om trouppers bildande efter krigs- theatern. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Johan Pehr Lindh, 1794.
Proclamation. =(Rubr.) Anon. S. impr.=.
Ruotsin kansalle, hänen kuning. korkeudeldansa, Södermanlandin hertualda, niin kauwan, waldakunnan edesseisojalda. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholmisa, präntätty kuning:sesa präntisä, direktörin Johan A. Carlbohmin : tykönä, 1809.
Samtal i de dödas rike. =Anon.= Upsala, 1796. Tryckt hos Johan Fred. Edman, kongl. acad. boktryckare.
Svar på: Anti-critik öfver Strödda anmärkningar vid boken Tessin och Tessiniana. =Anon.= Stockholm, 1821. Tryckt hos direct. Henr. A. Nordström. På A. Wiborgs förlag.
Svenska sånger 1790-1810
Swedish songs
Tal, om den förtjenst, som upkommer af bemödandet för fäderneslandets economiska förkofran. Hållet vid præsidii nedläggande uti kongl. vetenskaps academien den 25 julii 1804. Af Georg Adlersparre ... Stockholm, tryckt hos Joh. Pehr Lindh : 1804.
Till swenska folket, af hans kongl. höghet hertigen af Södermanland, tills widare Swea rikes föreståndare. Carlskrona, tryckt i kongl. amiralitets-boktryckeriet, 1809.
Ur George Adlersparres brefväxling.
Notes: 
Sources: