sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000054840823 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5484 0823
Name: 
Block, Magnus Gabriel
Block, Magnus Gabriel von
Magnus Gabriel von Block
Magnus Gabriel von Block (Swedish writer)
Dates: 
1669-1722
Creation class: 
cre
Language material
Creation role: 
author
translator
Related names: 
Balzac, Jean Louis Guez de (1597-1654)
Dryander, Jonas Johansson (1670?-1707)
Ludwig, Daniel (1625-80)
Sas, Albertus (wed., Harderwijk)
Sas, Daniel (Harderwijk)
Sas, Petrus (Harderwijk)
Schützer, Salomon (1676-1760)
Spencer, John
Werner
Titles: 
Anmärkningar öfwer Motala-ström- stadnande, så ock om thes rätta orsaker och betydelse tillika med några märkwärdigheter angående frostens och isens natur och werkan, men i synnerhet then så kallade och här tils obekante grund- och kraf : isens enskylte art och egenskap./(M.G. Block.) Stockholm, med egen bekostnad uplagde hos Joh. H. Werner, kongl. maj:ts och Upsala acad. boktr. 1708.
Åtskillige anmärkningar öfwer närwarande pestilentias beskaffenhet motande, botande och utrotande uti Östergötland, 1711:
Åtskillige anmärkningar öfwer thesza tiders falske astrologiska, phantastiska och enthusiastiska prognostiker, spådomar och prophetier, beträffande menniskjans wäsende och wandel i gemen; men i synnerhet religions- och statz saker, förnemligast : i the nordiska länder. Såsom ock then andra Christi tilkommelse, jämwäl sidsta wärldenes ända./(Magnus Gabriel Block.) Linköping, tryckt åhr 1708. [E. Kempes änka.].
Bacchi Tethyosque cultoribus compotatoribus ægrotis pariter ac male-sanis consilium hoc salutare dedit medicus aquarum medicatarum quondam præfectus haud ignarus =M=edio =G=audere =B=eatos. =S. impr.=.
Balzacs Tahl til margrefwinnan Rambouillet, om then heroiska ähra. =S. impr.=.
Carmina joco-seria varii argumenti jam pridem scripta nunc demum publicæ data luci ab M.G. von Block. =(Rubr.) S. impr.=.
Doct. Daniel Ludvigs ... Korta afhandling om fält-siukor, öfwersatt på swenska; och efter föregången kongl. collegii medici censur, med kongl. maj:ts allernådigste privilegio; jemte et additamentum af ... Sal. Schützer. Bifogat, Stockholm : uplagt uti kongl. tryckeriet, 1742.
En besynnerlig dröm, förklarat i ett bref, til en afsomnad stor kung i Norden. Afsändt til des hufwud-qwarter, i begynnelsen på åhret 1718. Af en fiskare i Östgöta skären. Stockholm, tryckt åhr 1720.
Encomium ignorantiæ. =(Rubr.) Anon. S. impr.=.
Hippocrates momizans in Harpocratem intempestivè taciturnum timidulum meticulosum pseudopoliticum. =(Rubr.) Anon. S. impr.=.
Johan Spencers Sinnrike betänkiande om allehanda widunder och betydande tekn, hwaruti theras förebådelses fåfängia bewises och förkastas, och theras egentelige art och egenskap utmärkes, utur ängelskan öfwersatt och i korthet sammandraget : så ock med höga wederbörandes tillåtelse efter föregången censur utgifwit af Magnus Gabriel Block. ... Stockholm, tryckt af Olao Enæo, kongl. antiq. arch. boktr. år 1709.
Kort uttåg af konung Carl then tolftes historia. =(Pl. förtit.) Anon=. [Stockholm 1709.].
Linguæ latinæ querela ad Soph. Brenneram sermonis svecani, egregiam cultricem. =(Rubr.) Anon. S. impr.= [1707.].
Magnus Gabriel Blocks Betänkande, öfwer Ester Jöns-dotters långwariga fastande &c. &c. i Skåne, yttrat uti et swar uppå kongl. Götha hof-rätts bref af den 29 aprill 1714. Andra gången uplagt. Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på : desz bekostnad, år 1773.
Rätt adeligt stånd, öfwersatt utaf fransöskan och effter liten ändring lämpat til denna tid och ort afskickat til den ädelmodige generalen Örnstedt i Skåne, ifrån en des wän i Östergötland. =S. impr.=.
Scrutinium arsenici, physico-chemico-medicum dissertatione inaugurali ... ex auctoritate magnifici rectoris Gerardi Wynen ...
Små och stora, man och qwinna
Verschiedene Anmerkungen über gegenwärtiger Zeiten falsche astrologische...Prognostica...
Notes: 
Sources: 
NTA
TEL