sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:000000005486047X | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5486 047X
Name: 
Adlerbeth, G.
Adlerbeth, G. G.
Adlerbeth, Gudm.Güran
Adlerbeth, Gudmund
Adlerbeth, Gudmund Göran
Adlerbeth, Gudmund J.
Adlerbeth, Gudmund Jöran
Gudmund Jöran Adlerbeth
Gudmund Jöran Adlerbeth (politico, storico e antiquario svedese)
Gudmund Jöran Adlerbeth (Swedish politician, antiquarian seller and translator)
Gudmund Jöran Adlerbeth (Zweeds politicus (1751-1818))
Dates: 
1751-1818
Creation class: 
cre
Language material
Notated music
Creation role: 
author
editor
translator
Related names: 
Andersson, Gustaf
Armfelt, Gustaf Mauritz (1757-1814)
Berch, Carl Reinhold (1706-77))
Gallodier, Louis (1733-1803)
Horatius Flaccus, Quintus (65-8 f.Kr)
Johnsen, Hinrich Philip (1717-1779)
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801))
Ovidius Naso, Publius (43 f.Kr.-17 e.Kr)
Schröderheim, Elis (1747-1795)
Uttini, Francesco Antonio (1723-1795)
Vergilius Maro, Publius (70-19 f.Kr)
Titles: 
°Aminnelse-Tal öfver framlidne General-Majoren .... Joh. von Herma*. -
Åminnelse-tal, öfver framlidne presidenten ... Carl Albrecht Rosenadler, hållit i kongl. vettenskaps academien den 3 december år 1800, af G. Adlerbeth ... Stockholm, tryckt hos Joh. P. Lindh, 1801.
Amphion.
Anmärkningar rörande det som förnämligast bör i akt tagas vid skådepennigars upgifvande.
Anmärkningar rörande svenska prinsen Gustafs vistande i Padua.
Ars poetica.
Cora eine Oper von Naumann
Cora och Alonzo
Den oväntade brudgåfvan. : Divertissement i en akt. Uppfördt på Gripsholm. Efter författarens handsktift i de Gustavianska papperen.
Dictamen till protocollet hos höglofl. ridderskapet och adeln, d. 13 april 1810 af stats- rådet ... Gudmund Göran Adlerbeth, till följe af ridderskapets och adelns beslut till trycket befordradt. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt i Marquardska : tryckeriet, 1810.).
Eneiden
Från tredje Gustafs dagar : anteckningar och minnen.
Georgica
Gudmund Jöran Adlerbeth : en biografi
Gustaf III:s resa i Italien : anteckningar
Gustavo III di Svezia in Toscana 1783
Historiska anteckningar
Inträdes-tal om Sveriges fordna österländska handel, i anledning af arabiska pennigar fundne i svensk jord, hållit den 2 april 1786 uti Kongl.Vitterhets Historie och Antiquitets Academien.
Lefvernes-beskrifning öfver framlidne ärkebiskopen, prokanslern... herr doktor Uno von Troil. : Uppläst för ...
Lefvernes-beskrifning öfver statssecreteraren... herr Elis Schröderheim, en af de aderton i Svenska academien, författad och uppläst för Kongl. : Vitterhets, Historie och Antiquitets academien den 27 febr. 1796.
Några oden och en epod
Namnkunniga svenska herrars och fruers skåde-penningar afritade och i koppar stuckne; med bifogade lefvernes-beskrifningar utgifne af Carl Reinhold Berch ... På kongl. antiq. archivi förlag. Stockholm, [1-2:] trykte [3:] tryckte hos : Johan Georg Lange. =1-2. 1777-1781.=.
Neptun och Amphitrite, opera-ballet. Af kongl. musicaliska academien första gången upförd på kongl. theatern, den 24 april 1775. Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange, 1775.
Om svenska konungen Attila.
Ord, afsjungne i Upsala dom-kyrka, då jubel-festen firades den 8 martii 1793. Musiken af herr Häffner. =Anon.= Carlskrona, tryckt i kongl. amiralitets boktryckeriet, 1793.
Ovidii metamorphoser
På hans maj:ts konungens höga krönings-fest underdånigst af sällskapet Utile dulci. =Anon.= Stockholm, tryckt, hos Henr. Fougt, 1772.
Poëtiska Arbeten. -
Procris och Cephal : opera uti två acter, uti deras kongl. majestäters och kongl. husets närvaro, första gången upförd den 8 januarii 1778./(Marmontel.) Stockholm, trykt i kongl. tryckeriet 1778.
Prologue, upförd, vid tilfälle af hans kongl. höghet kron-prinsens födelse, den 11 november, 1778. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Wennberg och compagnie, 1778.
Skald-skrifter af Gudmund Adlerbeth ... Stockholm, tryckt hos Johan Pehr Lindh. =1-2. 1797-98.=.
Skaldebref, upläst i svenska academien den 24 januarii 1790. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Anders Zetterberg.
Stats-rådet baron Gudm. Jöran Adlerbeths biographie.
Svenska memoarer och bref.
Tal, då framledne generalen af infanteriet ... C. Gideon Sinclair, jordfästes och dess vapen krossades i Hedvig Eleonoras kyrka i Stockholm den 16 december 1803; hållit af G. Adlerbeth ... Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1804.
Tal öfver framlidne general-directeuren öfver lazaretterna i riket, commendeuren af Kongl. Vasaorden, och riddaren af Kongl. Nordstjerne-orden, välborne herr Olof af Acrel : hållit i Österåkers kyrka den 20november 1806
Tal öfver framlidne stats-sekreteraren ... Schering Rosenhane, hållit i Husby kyrka den 14 januarii 1813. Då vapnet krossades; författadt af ... G. Adlerbeth. ... Nyköping, trykct [!] hos P. Winge, 1812.
Tal öfver hans excellence ... Johan August Mejerfelt, en af rikets herrar, fältmarskalk ... uppläst då dess vapen vid jordfästningen i kongl. Riddareholms-kyrkan krossades, den 2 maj 1800. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren. 1800.
Tal öfver landshöfdingen och riddaren... : Jean de Bedoire, hållit i St. Jcobs kyrka, den 6 jan. 1801; då hans vapen krossades.
Tal öfver presidenten... : Carl Albrecht Rosenadler. Hållet i S:t Clarae kyrka den 28 jan. 1800, då hans vapen krossades.
Tal om en philosophisk varsamhet vid naturens betraktande, hållet vid præsidii nedläggande uti kongl. vetenskaps-academien den 15 maji 1790, af G. Adlerbeth... Stockholm, tryckt hos Johan A. Carlbohm, 1790.
Ueber den Aufenthalt des Scwedischen Prinzen Gustaf in Padua. : Aus dem Schwedischen übersetzt; mit Anmerkungen [ von Fr. Rühs].
Uplysning i konung Anud Jacobs historia utur ryska handlingar.
Virgilii Bucolica och Georgica, öfversatta af Gudmund Jöran Adlerbeth. Stockholm, tryckte hos direktören Johan A. Carlbohm. 1807.
Virgilii skrifter
Notes: 
Sources: 
NTA
TEL