sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000061411322 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6141 1322
Name: 
Johannes Rudbeckius
Johannes Rudbeckius (lutherischer Theologe und der bedeutendste Bischof der Großmachtzeit in Schweden)
Johannes Rudbeckius (svensk præst)
Johannes Rudbeckius (svensk präst)
Johannes Rudbeckius (svensk prest)
Johannes Rudbeckius (swedish bishop)
Johannes Rudbeckius (vescovo luterano svedese)
Johannes Rudbeckius (Zweeds priester (1581-1646))
Rudbeck, Johan
Rudbeck, Johann
Rudbeck, Johann Johannsohn
Rudbeck, Johannes
Rudbeckius, J.
Rudbeckius, Joh
Rudbeckius, Johan
Rudbeckius, Johannes
Rudbeckius, Johannes (Bishop of Västerås)
Rudbeckius, Johannes (d.ä)
Rudbeckius, Johannes (der Ältere)
Dates: 
1581-1646
Creation class: 
Language material
Creation role: 
compiler
editor
Related names: 
Hall, B. Rud
Laurentius Petri, 1499 (1573)
Lauringer
Lundström, Herman
Mattsson
Olofsson
Olofsson Helsing
Palma, Jonas Germundi (ca 1580-1642.)
Reusner
Rudbeck, Olof (1630-1702; Beziehung familiaer; see also from)
Rudbeckius, Johannes (d.y., 1623-1667.)
Rudbeckius, Nicolaus (Beziehung familiaer; see also from)
Rudbeckius, Petrus (1625-1701; Beziehung familiaer; see also from)
Wald
Titles: 
Acta hoc est Lectiones, declamationes, disputationes et exercitia anni MDCXII in collegio privato, ... M. Johannis Rvdbeckii ... breviter ac fideliter ab eius discipulis & eiusdem collegii notarijs, annotata & divulgata. ...
Akademiska högtidstal
alwar och christeligh förmaning til boot och bätring, ther vthi förmäles, hwadh retta orsaken är til krigh, pestilentia och dyr tijdh . . ., Een
Articvli Christianæ religionis, m. Johanne Rudbeckio Nerico ... Brevibus aphorismis comprehensi, & a 4. Maij anni 1611. ad 3. Martij anni 1613. viginti quatvor disputationibus, privatim propositi & ventilati.
Bibeln.
Biblia : thet är: all then helgha scrifft, på swensko. : effter förre bibliens text, oförandrat: medh förspråk på the böker ther förr inge woro, medh summarier för capitelen, marginalier, flere concordantier, samt nyttighe förklaringar och register, etc. förmerat ...
Biskop J. Rudbeckius' kyrkio-stadgar för Westerås stift
Biskop Joh. Rudbeckius predikningar i urval och i moderniserad form
Boot och bätrings predikan, vthaff Daniel prophetens thet 9. capitel. : Hållin vthi Narffuen i Eestland, then 14. julij anno 1615.
christeligh bootpredikan öffuer thet evangelium som faller vppå then X. söndagh effter Trinitatis, Een : skriffuin och predikadt j Narffuen vthi Lijffland anno 1614. Sedhan vprepeterat j Snethnagora kloster vthi Pletsko beläghring a. 1615. Och nu på nytt öffuerseedd och hållen j Westeråås a. 1623.
christeligh frögde predikan, om wår Herres ... Jesu Christi frögdefulla vpståndelse ifrå the dödha., Een : Hållin vthi Stocholms stadz kyrkia åhr 1635 påscha dagh ...
christeligh lijkpredikan ... hållin vthi Westerås domkyrkia, vthi ... Magni Brahes ... begraffning. Aff d. Johanne Rudbeckio ... then 12. maij an. 1633., Een
christeligh predikan om Herrans höghwerdigha nattward., Een : Hållin Vthi Westerås slotzkyrkio på Palme söndagh ... a. 1615. Sedhan öffuerseedd och åter hållin j Stockholm a. 1619. och än j Westerås, mutatis mutandis. a. 1627.
Controversiæ logices vel potius earum epitome
Declamationes et disputationes latinæ proxime præteritis annis Arosiæ Vesmannorum impressae & publicatae, ...
Eenfalligha frågor eller spörsmål om wår christendoms stycker, för eenfalligt folk, at förfara huru the sigh här vppå förstå.
Epistola synodalis, seu invitatio ministrorum verbi in diæcesi Aros. ad synodum Marianam
gemen bordlag eller husrät, therigenom en matfader eller huswärd med sine gäster och folck må holla gudfruchtighet, ähra och goda seder wid macht, ..., Een
Institutionis epistolicæ libri duo.
Johannes Rudbeckius dagbok
kort berättelse och vnderwisning. Om wår christeliga troo och gudz tienst vthi Swerige, Een : ther vthi ock the groffueste wilfarelser som äre vthi the ryssars religion warda kortelighan förlagde ...
Krigz predikan : hållin vthi Ryszland, twå mijl när Pletscho, j thet swenska läghret, then 30. Julij anno Christi 1615.
Kulturella interiörer från storhetstidens uppryckningsarbete : tidsbelysande urval ur Joh. Rudbeckii domkapitels- och visitationsprotokoller.
Lectiones et lectionum ordo pro scholis cathedralibus et provincialibus, in inclyto regno Sveciæ, ab episcopis, professoribus et capitularibus, anno 1610, in decembri, & ianuario 1611, Örebrogiæ congregatis, unanimiter sancitus & approbatus.
Loci theologici. -
Logica ex optimis et præstantissimis autoribus collecta & conscripta.
nödhtorfftigh marcknadz predikan aff Levit. c. 19:11. och 1. Thess. 4:6., Een : Hållin i mårmesso marcknadh i Westerås domkyrkio ... 1624
Oratio de lingvae hebreae præstantia & dignitate habita in ... academia Vbsaliensi
Oratio de literarvm et scholarum utilitate simul ac necessitate. : (Upps. 12 sept. 1604.).
Oratio de officio docentium et discentium in scholis. : (Upps. 16 mars 1610.).
Oratio de officio ministrorum verbi habita Arosiæ in synodo anniversaria anno 1620. 4. septemb.
Oratio de servitute pontificia. : (Upps. 11 dec. 1609.).
Oratio in qua ostenditur ... causa quædam primaria bellorum ... : (Upps. 9 apr. 1611.).
Oratio valedictoria. : (Upps. maj 1613.).
Orbis terrarvm rv di penicillo advmbratvs
Predikan : År 1613.
predikan emoot mandråp stelt öffuer thet femte bodhordet. Tu skalt icke dräpa, Een
Predikan, öffuer thet euangelium, som pläghar förkunnas på then XVI. söndaghen effter h. Treefaldigheetz söndagh. : Hållin på Swarteszöö widh Stockholm, för ... k. Gustavo Adolpho, ... åår 1613.
Privilegia quædam doctorum, magistrorum, baccalaureorum, studiosorum et scholarium omnium, ...
Rudbeckiusjubiléets utställningar 1923 : [Västerås 1923].
Spörszmåål eller enfaldighe frågor öfwer the fem wåra christendoms eller catechismi läros huffvudstycker ...
Tabulæ duæ, una geographica, altera chronologica in usum privati collegii, rudi minerva adornatæ
Tacksäyelse och jubelpredikan, vthaff thet fierde capitel i then andra the Machabeers book. : Hållin vthi Westerås domkyrkio, på Alle helgona dagh, anno Christi 1637.
tröst och läre-predikan, öfwer thet heliga ewangelium, som förkunnas på andra dagh pingszdagh: Så älskade Gudh werlden, etc., Een : Hållin vthi Stockholm stadz Stoorkyrckia, Anno 1614.
Valeet predikan öffuer k. Dawidz sidsta ord, til sin son Salomo, hwike (!) äro beskreffne i then första Konunga boken i thet 2. capitel, : hållin vthi then ... konungzliga försambling vppå Stocholms slott then 17. Martij anno Christi 1620.
wälsignat konunga regemente. Eller lyckeligh folksstyrelse.
Warningz predikan, öffuer thet evangelium, som pläghar förkunnas på then andre söndaghen i adventet. : Hållin vthi Westerås domkyrkio samma söndagh och effterföliande predikodaghar a. 1622.
Notes: 
Sources: 
NTA