sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000061534859 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6153 4859
Name: 
J. H. L
Johan Hinric Lidén (ruotsalainen historioitsija)
Lidén
Lidén, Joh. H.
Lidén, Johan H.
Lidén, Johan Henrik
Lidén, Johan Hinric
Dates: 
1741-1793
Creation class: 
cre
Language material
Creation role: 
author
editor
Related names: 
Duraeus, Eric (1641-1717)
Hedberg, Sten (1937-)
Kryger, Johan Fredrik (1707-1777)
Mallet, Fredric (1728-1797)
Marklin, Gabriel (1777-1857)
Pontinus, Magnus (1623-1691)
Raam, Adolf Fredrik (1742-1802)
Rydelius, Andreas (1671-1738)
Schönberg, Anders (1737-1811)
Wallenstråle, Martin Georg (1733-1807)
Titles: 
Alle, som antingen personligen kænt sal. biskop And. Rydelius eller åtminstone læst något af dess grundelige och med en sællsynt wæltalighet författade skrifter, hafwa önskat se dess smærre latinska skrifter, uti en samling, sammantryckte. : ... =(Text.)=/(Joh. Hinr. Lidén.) =S. impr.=
Anmärkningar ofver animaliska magnetismen och Svedenborgianismen m.m.
bokens namn, I : äldre bibliotekskataloger i Sverige : Aurivillius' Catalogus Bibliiothecae Regiae Universitatis Upsaliensis (1814) : Lidéns och Marklins Catalogus disputationum (1778, 1820, 1856)
Bref til Utgifwaren.
Brefwäxling imellan ärke-biskop Eric Benzelius den yngre och dess broder, censor librorum Gustaf Benzelstierna ; efter originalerne utgifven af Johan Hinric Lidén. Linköping, tryckt hos F. Schonberg och Björkegrens enka, 1791.
Brev från J.H. Lidén och M.G. Wallenstråle
Catalogus disputationum, in academiis et gymnasiis Sveciae, atque etiam, a Svecis, extra patriam habitarum, quotquot huc usque reperiri potuerunt.
Catalogus disputationum in academiis Scandinaviae et Finlandiae Lidenianus continuatus
Från sällskapet Pro sensu communi, rörande animala magnetismen och swedenborgianismen. =Anon.= Omtryckt i Norrköping, hos Adolf Fredric Raam, 1787.
Fredrik Mallet och Johan Henrik Lidén : en brevväxling från åren 1769-1770
Handlingar om riksdagen 1682; utgifne af Johan Hinric Lidén. Norrköping, tryckte hos Adolf Fredric Raam, 1788.
Historiola litteraria poëtarum Svecanorum.
Johan Henrik Lidéns Dagbog under et Ophold i Kiøbenhavn i Sommeren 1768
Opuscula latine
Repertorium Benzelianum innehållande I. Förtekning på en del af ärke-biskopens ... Eric Benzelii den yngres manuscript-samling; och II. Förtekning, särskild, på förenämnde ärke-biskops bref-samling: begge förvarade uti Linköpings bibliothek : samt förtekningarne utgifne af Joh. Hinr. Lidén. Stockholm, tryckt hos Anders J. Nordström, 1791. (Registret tryckt i Norrköping hos Ad. Fr. Raam, 1791.).
Som jag är sinnad låta trycka en catalog på the wid Swenske academier och gymnasier utkomne disputationer, och gärna önskade få den så fullständig, som görligit är, anmodas ödmjukeligen hwar och en som tiläfwentyrs kunde äga någon, af : the, på thenna lista antecknade, och mig ännu felande, disputationer, at theraf benägit lemna mig del, antingen mot contant betalning eller, om så skulle åstundas, mot utbyte. Norrköping d. 1 augusti 1777. J.H. Lidén. =(Rubr.) S. impr.=
Sorgbrev.
Stadgar vid Lidénska biblioteket.
Svar på frågan: om svenska folket denna tiden är i af- eller tiltagande i christeliga seder; samt däräst det förra finnes, hvadan det kommer, och hvad däraf vill följa, i anseende till den borgerliga sammanlefnaden? Af framledne commerce : rådet ... Johan Fredric Kryger. Upsala, tryckt hos directeuren Johan Edman, 1782.
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV DNB LC NKC SELIBR WKD
NTA
TEL