sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000061602663 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6160 2663
Name: 
Lars Roberg
Lars Roberg (schwedischer Mediziner)
Lars Roberg (Swedish physician)
Lars Roberg (Zweeds botanicus (1664-1742))
Roberg, Lars
Roberg, Laurent
Roberg, Laurentius
Roberg, Lorenz
Robergius, Laurentius
Ларс Руберг (Шведский медик, ботаник и зоолог)
Dates: 
1664-1742
Creation class: 
Language material
Creation role: 
editor
illustrator
translator
Related names: 
Beynon, Elias (d.y., 1600-t.)
Eremita Suburbanus (see also from)
Gufer, Johann (1600-t)
Helmont, Jan Baptiste van (1577-1644)
Höjer
Lossberg, Benedictus
Rudbeck, Johan Olof (1711-1790, [from old catalog])
Schepper, Eric
Schepperus, Eric
Sunborg, Magnus Haqvin
Tournefort, Joseph Pitton de (1656-1708)
Werner
Werner, Adam
Werner, Johan Henrik (16..-1735)
Titles: 
=Mamontova kost'= hoc est ossa subterranea, fossilia, ingentia, ignoti animalis, e Siberia adferri coepta, duabus perillustrium atqve generosissimorum virorum literis, breviqve commentario dilucidata. =(Rubr.)=/(Basilius Tatischow.) : [Uppsala, J.H. Werner, 1729.].
Ad justa exsequialia, die XVIII maji in urbis hujus cathedrali templo facienda, tum & ad parentalia, proximo sequente die, in gustaviana æde, horis ante meridiem consvetis, persolvenda beatæ memoriæ reg. maj. maximæ fidei viro ... Erico : Benzelio, s.s. theologiæ doctori incomparabili, eccl. svedicæ archi-episcopo eminentissimo, et Upsaliensis academiæ pro-cancellario magnificentissimo, reverenter admodum eaque, qua par est, observantia perillustrem atque generosissimum : hujus provinciæ præsidem, aliosque patronos magnos et hospites, item perillustres comites et barones, patres civesque academicos & urbicos in universum omnes invitat in hac academia h.t. rector Laurentius Roberg. [Uppsala, J.H. Werner, : 1709.].
Anatomes publicae anno MDCCV. Stockholmiae habitae lectio tertia. Sive Omnipotentis mirabilia circa generationem humanam, publico sermone demonstrata ab ... Johanne von Hoorn Stockholmiense ... nunc suasu quorundam edita, & valetudinario academiae Vpsalensis dicata. Upsalis, typis Wernerianis, ao. 1709.
Artis chirurgicae conspectus brevis, medicinæ tironibus, ut, de qvibus deliberandum illis sit, ante oculos, velut in tabella, habeant, linguis tribus teutonica, latina, sveca, exhibitus. Upsaliæ. A. 1740. =(Rubr.) Anon. S. impr.=.
Barberare-lærjunge-leksan. =(Rubr.)= [Uppsala, Höjers änka, 1742.].
Berettelse om blomman och des åtskilliga delars verkan och gagn, försvenskat til prof utur Pitton Tournefort. Och exper. ac. consult. facultati medicæ Upsal. hörsammast heemstält af Lars Liliemark alumn. reg. a. 1735.
Bubonoceles, hos est herniæ ingvinalis inveteratæ, prægrandis, diuq'; neglectim habitæ, hinc incarceratæ & mortiferæ, casum singularem, Et besynerligen märkvärdigt, eksessive stoort, länge vårdslöst hanteradt och därpå dödeligit ljumske : och snärjebrokk, in gratiam chirurgiæ studiosorum, impetrata venia, privatim descripsit, delineavit, & cum benigno consensu experientissimæ ac consultissimæ facultatis medicæ, in illustri academia Upsaliensi edidit L.R. m.dr.pr. ... : =(Rubr.) S. impr.=
Calixti III. pontif. Romani diploma bulla plumbea munitum, quo Stocholmiensibus [!] concedit usum altarium portatilium. Romæ MCDLV. Ex originali recensuit spicilegiisque veteris historiæ urbis metropolitanæ addidit Laur. Roberg ... =(Rubr.) : S. impr.=
Catalogus bibliothecæ b. defuncti nobil. d:n. Olai Rudbeck, archiatri et profess. med Upsaliensis, auctione publicæ vendendæ Holmiæ a. 1741 die loco horisque solitis. =Anon.= Holmiæ, typis Pet. Georgi Nyström.
Characteres morborum, [sic] /(Henr. Regius.) Upsaliæ, MDCCXXIX. [J.H. Werner.].
Cl. Atheniensium medici Dioclis Carystii Epistola prophylactica, de præcautione à morbis ingruentibus. Ad Antigonum Gonatam macedoniæ regem. Recensuit Laur. Roberg ... Upsaliæ, typis Höjerianis. 1736.
CLIII.aphorismi chemici ad quos quidquid est, scientiæ chemicæ commode referri potest; concinnati opera & studio eremitæ suburbani : Juxta exemplar Amstelædami apud Janssonio-Waesbergios,anno 1688.impressum, Upsaliæ denuo editi 1733.
Disputatio medica de ovo...anno 1725. die 17.aprilis Upsaliæ.
Dissertatio botanica de planta sceptrum carolinum dicta
Dissertatio mechanico-chymica de ferri confectione ejusque usu vario : [Resp.Erik Schepperus].
Dissertatio medico-physica de formicarum natura : [Resp.D.Lindewall.].
Dissertatio mineralogica de metallo dannemorensi...
Dissertatio physica de salmonium natura eorumque apud Ostrobothnienses piscatione...
Dissertatio physico-medica de machinis instrumentisque experimentali physicæ adeoque & medicinæ inservientibus, quam ... præside ... Laurentio Roberg ... publico eruditorum examini modeste submittit ... Petrus Lundman Smolandus. In audit. Gust. majori ad d. 16 Decemb. 1725. horis ante meridiem consuetis.
economie moderne, L' : [Rubr.].
Elogium Johannis von Hoornii. =(Rubr.)=/(L.R.) =S. impr.=.
Figuræ botanicæ.
God læsare, var from å brav, strœ blommor på vår dœdas grav. Som var æhreborne å væl-erfarne medicine å chirurgie studiosus, samt alumnus regius, herr Conrad Germen, salig, den på sit tjugutrédje ålders åhr, igenom én blodig fleckfeber : afléd i Upsala, den 18. januarii, åhr 1741. å héderligen begrofs, på domkyrkjogården den dærpå fœljande 25 samma månad. Til åminnelse vælmént upsat af des lærjunge, Jac. Brosel. ... Trykt i Upsala. [Höjers änka.].
Grundvahl til plantekjænningn. Välborne hêrrn, archiatorn dédicérat af dês hrsammeste tjênare =Ae=lvebemes. Upsaliæ 1730. [J.H. Werner.] D. 25. junii. Festo evangelicæ religionis seculari.
Hippocratis Coi medicorum coryphæi nomos sive lex, cum paraphrasi vernacula. Dæt ær lækare-instruction och underrettelse för dem som médicinen med héder at idka sig föresatt hava. Experientissimæ ac consultissimæ facultati medicæ Upsal. : hörsammast hémstelt af G. Samzelius Nericius ... Typis Wernerianis. [Uppsala.].
Humble är én plant-art med stomblomma eller blomma utan-blad ... =(Text.)=/(Tournef. Inst. p. 535. Tab. 309. L.R.) (Trykt til prof åhr 1716 d. 27 augusti.).
In Petr. Hoffwenii cl. professoris medici Upsalensis Synopsin physicam annotationes breves. =(Rubr.) Anon. S. impr.=.
Kort husholdstavla : [Rubr.].
Lars Robergs ... Tal, holne för publique promotioner, vid Upsala academie, nu först efter auctors tid utgifne af C.L.(=Carl Linnæus). Stockholm, uplagde på Lars Salvii kostnad, 1747.
Laurentii Robergii ... Orationes, 1. De requisitis futuri medici, ex Hippocrate. 2. De ceremoniis, in rectoratus mutatione, solitis. 3. De medicinæ encomio. 4. De thesibus physiologicis quibusdam, similitudinibus explicatis; nec non : 5. Cogitationes, de empiricis & empiria. Holmiæ, typis Laurentii Salvii. Anni MDCCXLVIII.
Miracula sanctae crucis Stockholmiae. Seculo XV. ineunte annotata per fratr. Gregorium monachum ord. prædicatorum Stockholmiæ. E codice ms. membranaceo ad medicam illorum temporum historiam indicandam, edidit Laur. Roberg ... Upsaliæ : an. 1725. Literis Wernerianis.
Observationes in regnum lapideum
Om nicotiana ellr tobak des skapnad, ansning och nytta. =(Rubr.)=/(L.R.) =S. impr.=.
Om tilwärkade betes-hagar. Utur Spectacle de la nature. De prairies artificielles. =(Rubr.) S. impr.=.
Orationes.
Osteologia ab =oseon= & =lego=, beenlage. =(Rubr.) S. impr.=.
Physiologia humana./(Christ. Joh. Langium.) Upsaliæ, MDCCXXVI. [J.H. Werner.].
Plantarum generatio leviter adumbrata & indulgentia ampliss. facultat. medicæ præside Laurent. Roberg [...] respondente Benedicio Lossberg [...] publico examini ad diem junii [3.] MDCCXXXVIII. in aud. gust. maj modeste exposita.
Profess. d:r Laur. Roberg's Lijkrevnings tavlor, déd ær tydelig utreedning o'm een människje-cropp til dés förnæmre fasta deelars kjænningar, om-égor och vérkan; éfter några utländskas arbeten för detta här vid jémväl nu i svénskan anvijst : och til huusbehoov vid förelésningarna, méd vederbörandes förlåv, välmeent uthgiven. Tryckt i Upsala hos Joh. Henr. Werner, kongl. booktryckare, åhr 1718.
Q. F. F. Q. F. Dissertatio physica Graes-Oeam repraesentans, quam consensu amplissimae facultatis medicae in regia academia Upsaliensi praeside... Dn. Laurentio Roberg, med. doct. theor. & pract. prof. ord. ... submittit alumnus regius Adamus Werner, Jemtius. In aud. Gust. majori ad d. 18. februarii An. MDCCXXVII
Resa till Väddö 1712 : Utg. av Åke Dintler. [Omsl.] [Illustr.].
Samling angående Nosocomium academicum, efter begjäran utgiven, dem til behag som til verkets inrättande tiid efter annan vählmeent och beneget contribuerat. Därjemte ock några anmärckningar över sjuka som där intagne blivit, samt beskrivning : över åtskilliga perzedlar, hörande til des påbegynta så kallade Sepulcretum valetudinarii Upsaliensis.
Then barmhertige samariten, thet är: Wälment råd och vnderrättelse, huruledes man allahanda menniskians in- och vtwärtes siukdomar och bräckligheter med ringa, oansenliga, doch godfundna läkedomar hielpa kan, them fattigom, och särdeles på landet boendom, til nytto och gagn beskrifwit
Varias positiones medicas continens ...
Vegetabilium cum animalibus comparatio disceptata coram alumnis regiis, magnatum aliorumque civium, ann. 1737. die 23. nov. Upsaliæ. L.R. m.d. & prof. =(Rubr.) S. impr.=.
Vegetabilium cum animalibus comparatio. Disquisitioni regii collegii medicorum Stockholmiensium reverenter submittit auctor. =Anon.= Upsaliæ, apud viduam B. Joh. Höjer.
Notes: 
Sources: 
NTA