sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000063143122 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6314 3122
Name: 
Jacob Wilde
Jakob Wilde
Jakobs Vilde
Vilde, Jacob
Vilde, Jakob
Wilde, Jacob
Wilde, Jakob
Dates: 
1679-1755
Creation class: 
Language material
Creation role: 
translator
Related names: 
Benzelius, Jacob (1683-1747)
Benzelstierna, Matthias (1713-1791)
Gercken
Historiographi regni
Pufendorf, Samuel von (1632-1694)
Wilde, Anders (1725-95)
Wilde, Jacob (1679-1755)
Titles: 
Aldenstund ock jus naturæ & gentium, eller den naturlige folckelagen ... ännu icke på swenska finnes ... har man ... sig företagit, at förswenska d. Adam Friedrich Glafeys förnufts och folcka-rätt ... =(Text.)=/(Jac. Wilde.) =S. impr.=.
Baron Samuel Puffendorfs Inledning til swenska historien, med nödige anmärkningar försedd, är wäl för några åhr bortåt utlåfwad, då jag den förbättrade förberedelsen til densamma utgifwit ... =(Text.)=/(J. Wilde.) =S. impr.=.
Concordantiæ biblicæ cum versione svetica eller hela bibliska grund-textens öfwerensstämmelse med swenska öfwersätningen, 1744:
datum.
Ehestands-Rechte. =(Rubr.) S. impr.=.
Epitome repetitionis theologicæ thet är kort begrep utaf salighets lärans utdrag til the nedre scholarnas bruk efter kongl. may:tz therom utgångna nådigsta befallning med kongl. privilegio för thetta på latin utgifwen men nu på swensko : öfwersatt. =Anon.= Stockholm tryckt uti historiogr. regni tryckerij af Hartwig Gercken. Åhr 1737.
Fordom Sweriges historiographi friherrens Samuelis von Puffendorff Inledning til swenska statens historie med wederbörlige tilökningar, bewis och anmerkningar försedd af Jacob Wilde. ... =Stockholm. 1-2. 1738-43=.
Förtekning, på de böcker, som uti historiographi r. tryckerij äro uplagde, och säljes uti Gottfr. Kiesewetters boklåda n:o 128 i Stora Nygatan. =(Rubr.) S. impr.=.
Kundgiörelse om några böcker utaf historiographi regni tryckerij i des hus no. 136 på Lilla Nygatan och wid Munkebron. =(Rubr.)=/(Jac. Wilde.) =S. impr.=.
M. Laurentii Halenii ... Fullkomliga bibliska concordantier, wisande rum, bok, capitel och vers, hwarest hwart swänskt ord och sententz står beskrefwen, samt hwad deremot swarar på ebräisko eller chaldäisko i gamla, och grekesko i nya : testamentet ... kommer at tryckias uti historiographi tryckerij i Stockholm af Hartwig Gercken./(Jac. Wilde.) =S. impr.=
Præ paratio hodegetica ad introductionem Pufendorffii in svetici status historiam ex regni tabulariis accurandam : ... Ex versione Andreæ Wilde, Jacobi filii.Accesserunt acta publica de novissimo successionis jure et auctoris notæ criticæ & politicæ cum appendice de præ judiciis circa regalia.
præjudiciis transmarinis circa jura quæ dicuntur regalia & majestitica cavendis propempticum commercii literarii argumentum illustrissimo politissimoque juveni dn. Nicolao Adamo comiti de Bielcke ab alma Lundinensi ad Upsalensem transeunti, De : datum.
Respective tiänst- och wänligit swar och efterrättelse til samtel. prænumeranter, om den uti historiographi r. tryckerij vplagde bibeln. =(Rubr.)=/(Jac. Wilde.) =S. impr.=.
Såsom wid rikzdagen åhr 1727. uti det högwyrdige presteståndet ... jag undertecknad, tillika med framl. assessoren sal. herr Johan Weslander, caverat för lefwerantzen af de hos booktryckaren Benjamin Gottlieb Schneider bestälte biblar : som nu mäst äro färdige ... =(Text.)=/(Jacob Wilde.) =S. impr.=
Selecta numismata antiqua ex musaeo Jacobi de Wilde.
Sueciæ historia pragmatica quæ vulgò jus publicum dicitur è traditionibus historicis, legibus non scriptis & scriptis antiquis & recentioribus, provincialibus & communibus, tum pactis conventis, decretis comitialibus, statutis, edictis : & mandatis &c. &c. Inde â primis regni initiis usque ad hæc nostra tempora per rerum temporumq; versuras periodicas ingenuè & fideliter deducta./(Jac. Wilde.) Spec. sac. reg. majestat. privileg. Imprimebat Holmiæ a. M. DCC. XXXI. Typis : historiogr. Hartw. Gercken.
Sweriges beskrifna lagars grund, art och uprinnelse samt ålder, omskiftelser och förnyelse efter riksens handlingar ...
Sweriges historiographi Jacob Wildes Swenska stats författningars, eller almänneliga rätts historie. Stockholm tryckt uti historiographi regni tryckeri. =1. 1749=.
teutschen, schweitzerischen und nordischen Bibliothèque von der falschen Idée, welche er in seinem unrichtigen Auszug A. 1732 davon gegeben.
Notes: 
Sources: