sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000066670761 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6667 0761
Name: 
Alstrin, E.
Alstrin, Eric
Alstrin, Ericus
Alstrin, Erik
Eric Alstrin (personnalité politique suédoise)
Eric Alstrin (Swedish politician)
Dates: 
1683-1762
Creation class: 
Language material
Related names: 
Celse, Magnus von (1709-1784)
Celsius, Olaf (1670-1756)
Possieth, Carl
Possieth, Carolus
Salvius
Schedvin, Johannes
Ström, Johannes
Thermænius, Petrus
Werner
Werner, Johan Henrik (16..-1735)
Titles: 
Dissertatio gradualis De mendacio Judaeorum perlucente ...
Dissertatio gradvalis de vrbe Torna, eique adjacentibvs paroeciis, qvam ... sub praesidio ... Erici Alstrin ... placidae bonorum sistit disquisitioni Ericvs Brunnivs, Er. fil. Westro-botniensis. In audit. Gustav. majori ad diem 12. Junii anni MDCCXXXI. Horis ante meridiem solitis.
Dissertatio historica, de cruciatibus martyrum, quam, cum consensu ampliss. Senat. Phil. in Regia Academia Upsaliensi, sub præsidio ... Erici Alstrin ... in audit. Gustav. maj. ad d. 18 Dec. an. MDCCXXXI ... modeste ventilandam sistit Petrus Thermænius, Westmannus.
Dissertationis academicae De sepultura Hebraeorum ...
En christen, en wandringsman, som icke hafwer här någon waraktig stad, utan söker efter then tilkommande, uti en christelig lik-predikan öfwer för thetta kyrkioherden i Åhs och Kållerstads församlingar, Wäszbo härad och Wägsiö sticht : ... Johan Biurbeck, som, efter en mödosam wandring här på jorden, uppå sitt 74. ålders år, igenom en salig död, then 10. jan. 1746. ernådde til siälen sitt rätta högtefterlängtade fädernesland i himmelen; och til sin uttröttade lekamen : igenom en christ-hederlig jordefärd, uti en högtförnäm och folkrik församlings närwaro, kom til ro och hwilo i grafwen, uti Åhs kyrkio, then 22. april. therpå följande, korteligen och enfaldeligen förestäld af Eric Alstrin ... Stockholm : tryckt hos Lars Salvius. 1747.
En kort predikan, öfwer Zach. VIII. v. 16. 17. Hållen i Slotts-kyrkan in för hans kongl. maj:t och riksens höglofl. ständer wid början af riks-dagen then 25 augusti 1742. Af Eric Alstrin, förordnad biskop i Wägsiö.
En waksam och oförtruten evangelisk predikare, som uträttar sitt werk och ämbete redeliga, vti en christelig lik-predikan öfwer kongl. maj:ts tro-man, och biskop uti Westerås stifft ... Nicolaus Barchius, som med anständig heder befordrades til sin hwilo-cammare i Westerås dom-kyrckio, den 1. maji 1733. Uthaf Guds ord förestäld af Eric Alstrin ... Westeråhs, tryckt hos Jacob Erdm. Buchholtz, kongl. consist. och gymnas. boktryckare.
Et godt samwets wittnesbörd, uti en christelig lik-predikan, tå kongl. maj:ts tro-man och biskop öfwer Westerås-stift ... nu hos Gud ewinnerligen salige, herr doct. Andreas Kalsenius, som uppå sit 63 ålders år, om jule-aftonen 1750 : i herranom afsomnade, blef uti en högt ansenlig och folkrik församlings närwaro, med anständig heder, uti Westerås dom-kyrkio, then 19 febr. 1751 begrafwen, til gudelig betraktelse förestäldt af Eric Alstrin ... Tryckt i Westerås. [P. : Devalls änka eller J.L. Horrn.].
Guds barnas fasta hopp, tro och försäkran, om en glad vpståndelse, efter thetta vsla lifwet; vti en christelig lik-predikan, öfwer för thetta mycket berömlige probsten i Östra härad och Wegsiö sticht, samt kyrckioherde wid Korszberga : Lemnhult och Solberga församlingar ... nu hos Gud ewinnerligen salige herren mag [.] Petrus Lindstorphius, wid thes begrafnings-act och jordefärd, som med anständig heder skedde i Korsberga kyrkio den 31 aug. 1743. Förestäld af Eric : Alstrin ... Tryckt i Jönkiöping. [Israel Falcks änka.].
Kihla nybygda kyrkjos i Södermanland inwigning, som uppå allernådigste tilstädjelse blef kallad Adolph Fridrics kyrkia, på Mickelsmässo-dagen, år 1750. Förrättad af Eric Alstrin. ... Strengnäs, tryckt af Lars Arvidsson Collin.
Meletēma historicum de infidelibus per lectionem Scripturæ Sacræ conversis, quod indultu ampliss. Senat. Philosoph in illustri, quæ Upsaliæ floret, Academia, præside .... Erico Alstrin ... ad publicum bonorum examen modeste defert ... Johannes J. Ström, Uplandus. in auditorio Gustaviano maj. die I. Mart. A O.R. MDCCXXXI.
sepultura Hebraeorum, consentiente ampliss. facult. philosoph. in acad. Upsal. sub præsidio... Erici Alstrin... pro gradu, publice ventilandam sistit Carolus Possieth, Roslagus... MDCCXXXI. d. XI. mens. junii..., De
Notes: 
Sources: