sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000078465423 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 7846 5423
Name: 
M°arten Triewald
Mårten Triewald (schwedischer Händler, Techniker und Mitbegründer der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften)
Mårten Triewald (svensk ingeniør)
Mårten Triewald (svensk ingenjör)
Mårten Triewald (Swedish businessman)
Mårten Triewald (Zweeds ingenieur (1691-1747))
Triewald, Mårten
Triewald, Martin
Triewaldt, Mårten
Tydelekurson, Mårten
Մարթեն Թրիվել
Dates: 
1691-1747
Creation class: 
Language material
Related names: 
Biörkman
Fardell, Michael
Historical Diving Society
Phillips, Nigel
Sverige Kungl. Maj:t (1742 u.d.)
Titles: 
art of living under water
Beskrifning om alla de medel, hwarigenom ärhålles en god och tilräckelig wäderwäxling i stenkåls-gruworna.
Et bepröfwat medel, til at bota the swåraste inwärtes krämpor som hästar kan tilstöta, samt thet aldrabästa preservativ at bibehålla them wid hälsan och godt hull. =(Rubr.) Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1741.).
Hollands gullgrufwa, öpnad för Swea rikets höglofliga ständer, år 1746. Af en swensk Tydelekur. // Stockholm tryckt hos Lars Salvius 1746.
Jämte: Mårten Tydelekursons anmärkningar öfver Hollands gullgrufva...ständer, 1746 : [=var.b.].
Konsten at lefwa under watn.
Konsten att lefva under vatn eller en kort beskrifning om de påfunder, machiner och redskap, hvarpå dykeri- och bärgningssocietetens privilegier äro grundade ... : [Illustr.].
Kort beskrifning, om eld- och luft-machin mid Dannemora grufwor
Kort beskrivning om eld- och luftmaskin vid Dannemora gruvor
Mårten Triewald's Short description of the atmospheric engine, published at Stockholm, 1734. Translated from the Swedish [by Are Waerland] with foreword [by Carl Sahlin], introduction [by Rhys Jenkins] and notes [by Are Waerland]
Mårten Triewalds år 1728 och 1729 håldne föreläsningar, på riddarehuset i Stockholm, öfwer nya naturkunnigheten, hwarutinnan densamma genom rön och försök är worden förklarad och stadfästad. Til allmänn tienst utgifne. Stockholm, tryckt : hos Peter Jöransson Nyström. =1-2. 1735-36.=.
Nödig tractat om bij, deras natur, egenskaper, skiötzel och nytta, utur åtskillige nyares wittra anmärkningar samt egne anstälte rön och försök sammanfattad, jemte beskrifning på en ny inrättning af bij-stockar, hwar medelst man kan hindra och förekomma deras swärmande. Framstäld af Mårten Triewald. ... Stockholm, tryckt af Andr. Biörkman, kongl. acad. boktr. 1728, 1728:
Notification, om trettijo publique föreläsningar, öfwer nya naturkunnigheten, illustrerad genom mechaniske, hydrostatiske, aërometriske och optiske experimenter och försök, som på riddare-huset i Stockholm komma at taga sin början den : 15:de octobris innewarande åhr 1728./(Mårten Triewald.).
Nyttan och bruket af wäderwäxlings-machin på kongl. maj:ts och riksens örlogs flotta. Korteligen förestäld af Mårten Triewald ... Stockholm tryckt uti kongl. tryckeriet hos directeuren Pet. Momma.
Om alt hwad som länder til kundskapen om stenkol...
Rön och försök angående möjeligheten at Svea rike kunde äga egit rådt silke anstälte : [Rubr.].
Tal, om °amne och orsaker til metallernes och mineraliernes födo, tilt*. -
Notes: 
Sources: 
VIAF LC NKC NLI SELIBR WKD
NTA