sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000080290968 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8029 0968
Name: 
Jacob Axel Lindblom
Jacob Axelsson Lindblom (biskop i Svenska kyrkan)
Jacob Axelsson Lindblom (Church of Sweden bishop)
Jacob Axelsson Lindblom (religioso e accademico svedese)
Jacob Axelsson Lindblom (schwedischer Philoge und Bischof)
Jacob Axelsson Lindblom (svensk præst)
Jacob Axelsson Lindblom (svensk prest)
Jacob Axelsson Lindblom (Zweeds priester (1746-1819))
Lindblom, J. A.
Lindblom, J. Ax
Lindblom, Jac. A.
Lindblom, Jac. Ax
Lindblom, Jacob
Lindblom, Jacob A.
Lindblom, Jacob Axel
Lindblom, Jacob Axelsson
Lindblom, Jakob A.
Lindblom, Jakob Axelsson
Dates: 
1746-1819
Creation class: 
cre
Language material
Creation role: 
adapter
author
contributor
editor
translator
Related names: 
Edman
Groot, Hugo de (1583-1645)
Londicer, Georg Wilhelm (1745-1804))
Loosjes Pz., Adriaan (Haarlem)
Luther, Martin (1483-1546)
Meerman, Johan (1753-1815)
Salander, Nils (1760-1824)
Stifts- och landsbiblioteket (Linköping, Sweden)
Svebilius, Olof (1624-1700)
Swartz, Johan
Swebilius, O.
Wahlbom, Carl Adolph (1766-1828)
Wiebe, Carl Peter (1751-1827)
Titles: 
Äldre svenska biografier.
Åminnelse-tal öfver framlidne hof-cancelleren Christ. Bogisl. Zibet, hållet i Kongl. Vitterhets Historie- och Antiquitäts academien d. 14 junii 1814.
Åminnelse tal öfver... jurisprud. oecon. och commerciorum professoren, vid Kongl. Academien i Upsala... Henric Frosterus, hållet på Östgötha landskaps vägnar.
Biskop Jacob Ax. Lindbloms Tal, till gymnasii ungdomen i Linköping, den 13 october 1787. Norrköping, tryckt hos Ad. Fr. Raam, 1787.
Conspectus opusculorum a Joh. Skytte editorium.
Diss. de Oelandia
Dissertatio academica de utilitate ex notitia rerumpublicarum percipienda
Dissertatio de Oelandia, quam ... sub præsidio Jac. Ax. Lindblom ... exhibet Carolus Adolfus Wahlbom, Calmariensis ... Pars I. In aud. Gust. maj. d. XIII Dec. MDCCLXXXVI.
Doct. Mårt. Luthers Lilla cateches
Doct. Martin Lutheruxen wähä catechismus ynnä selityxen kanssa, joka kirjoitettu on ... Olaus Swebiliuxelda ja Jacob Ax. Lindblomilda. Suomexi käätty. Stockholmisa, präntätty Norstedtin ja hänen poikansa tyköna, wuonna 1829.
Dokt. Mårt. Lutherusen uttjeb katekes akten tjälgestemin dokt. Ol. Swebiliusest. ... Kångalats majestäten armokes kåttjomen mete kåttjetum. Same kiälei puoktetum G.E. Rhenest. Hernösandesne, trukketum J. Swedbomen ludne, 1829.
Dubb, Jonas (1739-1823) Svar på prästerskapets vägnar.
Erindringar til de misznögde i landet. =Anon=. Örebro, tryckt hos Joh. P. Lindh, 1788.
Hugonis Grotii Epistolæ ineditæ, quæ, ad Oxenstiernas patrem et filium, aliosque Sueciæ consiliarios e Gallia missæ, ac sub auspiciis Jacobi Lindblom ex authentico exemplari, quod in Bibliotheca Lincöpiensi servatur, descriptæ, nunc prodeunt ex Musæo Meermanniano.
Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsning med vilken ... Axel Waldemar Persson tillträder sitt ämbete
Jacob Axelsson Lindbloms självbiografiska anteckningar från barndoms- och studieåren.
Kongl. Götha hofrätts presidenter, ledamöter och betjäning med någre biographiske och genealogiske underrättelser.
Lärobok i christendomen. Öfwersättning från tyskan./(C.R. Benj. Koppé.) Linköping, 1799. Tryckt och uplagd af D.G. Björn, kongl. gymn. boktryckare.
Lefwernes-beskrifning om påfwen Clemens XIV, Ganganelli, som född i Arcangelo di vado i Kyrko-staten år 1705, blef 1759 cardinal, samt d. 20 maji 1769 uphögd til påfwe, och efter en både märkwärdig och berömlig regering afled d. 22 september 1774 i en ålder af 68 år, 10 månader och 22 dagar. =Anon.= Stockholm, Upsala och Åbo, hos Swederus, 1781. (Stockholm, tryckt hos And. Jac. Nordström. 1781.).
Lexicon latino-svecanum. Latinsk och swensk ord-bok. På konungens befallning utgifwen af academien i Upsala.
Lilla katekes med förklaringar
Linköpings Bibliotheks Handlingar.
Memoria... Caroli Rudenschöld, regis regnique Svio-Gothica senatoris... parentali sermone celebrata... die 26 aprilis 1784.
Merita Joh. Skytte, senioris, litteraria, dissertatione academica ... præside Jac. Ax. Lindblom ... exhibita a Johanne Wenström, stip. Helmf. uplando. In audit. Gust. maj. d. XIV. jun. MDCCLXXXVI.
Minne af Carl Laurbeck... prost öfver Bergslags contract ... vid dess graf i Hällestads kyrka d. 10 jan. 1799.
Minne af domprostinnan Anna Dorothea Älf.
Minne af enke-frun Anna Christina Hülphers, född Kjällström, hållit i Wreta klosters kyrka d. 15 jan. 1795. Af Jacob Ax. Lindblom ... Westerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, 1795.
Minne af prosten och kyrkoherden i Norrköpings stads- och s:t Johannis församlingar mag:r Anders Grönberger, vid dess jordfärd i s:t Olai kyrka i Norrköping den 7 april 1797, af Jac. Ax. Lindblom. Linköping, D.G. Björn.
Minne af prosten öfver Wifolka och Walkebo contract ... Peter Ekwall vid dess jordfästning, i Gammalkihls kyrka den 18 aug. 1791. Af Jac. Ax. Lindblom ... Linköping, tryckt hos Fr. Schonberg och Björkegrens enka 1791.
Minne af prosten öfwer Bankekinds contract och kyrkoherden i Grebo och Wärna församlingar, herr Christer Larsson Lindblom, wid desz jordfästning i Grebo kyrka den 27 november 1800. Af Jac. Ax. Lindblom. ... Linköping, i kongl. gymnasii boktryckeriet, 1800.
Nya skolhusets invigning i Norrköping den 10 december 1801. Linköping, 1802. Groth och Petre.
Observationes circa feuda ducalia principibus in Sviogothia olim concessa, quas ... praeside mag. Jacob. Axel. Lindblom ... publico examini subjicit Johannes Isr. Hammarin, stipend. reg. uplandus. In aud. Gustav. maj. d. XXI. junii MDCCLXXXII.
Observationes nonnullæ circa fata eloquentiæ Svecanæ post renatas litteras, quarum specimen primum ... præside mag. Jacob. Axel. Lindblom ... dissertatione graduali proponit Nicolaus Salander, stipend. Victorinianus, v.gothus. In audit. Gust. maj. d. VII. maji MDCCLXXXV.
Om böcker hörande till den allmänna underwisningen och religionswården. Memorial af erke- biskopen m.m. dr. Jac. Ax. Lindblom, uppläst i högw. prest- ståndet den 9 junii 1809, och på ståndets begäran af trycket särskilt utgifwet. Stockholm : tryckt i Marquardska tryckeriet, 1809.
Om tröst för sjuka. Öfwersättning af prof. C.F. Gellerts Trostgründe wider ein sieches Leben. Andra gången uplagd. Upsala, tryckt hos directeuren Johan Edman, 1785.
Om Zenobia, drotning i Palmyra, käjsar Odenats gemål, och käjsarinna i Orienten, namnkunnig för sin skönhet, lärdom, och i synnerhet stora krigs-bedrifter, hwarefter hon af käjsar Aurelianus blef tagen til fånga, och i triumf förd til : Rom, år 274./(Jac. Ax. Lindblom.) Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange, 1773.
Oratio, qua synodum archidioecesanam, diebus XXII, XXIII & XXIV januarii anni MDCCCXII Upsaliæ habitam, auspicatus est Jac. Ax. Lindblom ... Upsaliæ, excudebant Stenhammar et Palmblad, reg. acad. typographi.
Predikan wid deras kongl. majestäters konung Gustaf IV Adolphs och drottning Fredrica Dorothea Wilhelminas höga kröning, i Norrköping den 3 april 1800. Af Jac. Ax. Linblom ... Linköping, i kongl. gymn. boktryckeriet.
Slutet af prestmötet i Linköping den 9 oktober 1805. Linköping, Groth och Petre 1806.
Specimen prius historico-criticum de poematis Ossianis ...
Tacksägelse, hållen uti Kaga kyrka den 19 februarii 1797 [över Elias Didricsson].
Tal, hållna vid riksdagens slut, den 2 maj 1810, af ärke-biskopen ... Jacob Ax. Lindblom. På prest-ståndets begäran till trycket befordrade. Stockholm, tryckta hos Henrik A. Nordström, 1810.
Tal, hållne före och vid hans kongl. höghet hertigens af Södermanland, prins Joseph Frans Oscars första nattvardsgång. Stockholm, 1815. Tryckte hos Fr. Cederborgh & comp.
Tal öfver hans excellence, riksrådet ... Göran Gyllenstierna; hållet vid dess jordfästning i S. Olai kyrka i Norrköping den 24 maji 1799. Af J.A. Lindblom. ... Linköping, tryckt hos Didric Gabriel Björn, kongl. gymn. boktryckare.
Tal vid doctorinnans fru Hedv. Sophia Lidéns född Exing graf den 28 april 1791, af Jacob Ax. Lindblom ... Norrköping, tryckt hos Adolph Fred. Raam, 1791.
Tal vid domprostinnans... Anna Dor. Älfs, född Filenius graf i Linköpings domkyrka den 29 mars 1797 : [jämte: grafskrifter samt] Til profess. och domprosten... Samuel Älf af studerande ungdomen vid Linköpings gymnasium den 29 martii 1797.
Tal vid prestmötets slut i Linköping d. 12 sept. 1793. Af J.A. Lindblom ... Linköping, 1794. Tryckt hos G.W. Londicer och Björckegrens enka.
Tal, vid riksdagsmannen från Näsgårds län i Dalarne, Matts Perssons jordfästning i Storkyrkan i Stockholm d. 3 jan. 1810.
Tankar vid hist. prof. och ledam. af kongl. nordstjerne orden herr doct. E.M. Fants graf i Upsala domkyrka d. 28 october 1817. Af dess vän J.A. Lindblom. Tryckt såsom handskrift. Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1817.
Underdånigste tal då konungen allernådigst täcktes afhöra öfningarna i Skyttianske collegio den 14 mars 1787. Af Jac. Ac. Lindblom. (Upsala, tryckte hos directeuren Johan Edman.).
Vid lectorens i gräkiska språket herr magister Ragvald Nicolai graf, d. 21 febr. 1798. Til den studerande ungdomen i Linköping, af Jac. Ax. Lindblom. Linköping, Didric Gabriel Björn.
Vid öfverstens och riddarens af kongl. svärdsorden ... Sten Stures jordfästning, i Upsala domkyrka den 12 januarii 1813 af Jacob Axel Lindblom ... Upsala hos Stenhammar och Palmblad.
Vid professorens och lectorens herr d:r Samuel Gustaf Harlingssons jordfästning, i St. Mariæ kyrka i Stockholm, den 31 mars 1810; af Jac. Ax. Lindblom ... Stockholm, tryckt hos Henrik A. Nordström, 1810.
Wid högstsalig hennes kongl. majestäts enke-drottningens, Sophia Magdalenas begrafning, i kongl. Riddarholms-kyrkan den 30 sept. 1813, predikan af Jacob Ax. Lindblom ... Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1813.
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC N6I NUKAT SELIBR WKD
NTA
TEL