sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000082285265 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8228 5265
Name: 
Bosch, Hieronymus
Bosch, Jeronimo de
Bosch Kemper, Hieronymus de
Bosch Kemper, Hieronymus von
Bosch Kemper, J. de
Bosch Kemper, Jeroen de
Bosch Kemper, Jeronimo
Bosch Kemper, Jeronimo de
Bosch Kemper, Jeronimus de
Jeronimo de Bosch Kemper
Jeronimo de Bosch Kemper (Dutch jurist and politician)
Jeronimo de Bosch Kemper (Nederlands politicus)
Kemper, Hieronymus de B.
Kemper, Hieronymus de Bosch
Kemper, J. de Bosch
Kemper, Jeronimo
Kemper, Jeronimo de B.
Kemper, Jeronimo de Bosch
Kemper, Jeronimus de B.
Kemper, Jeronimus de Bosch
Dates: 
1808-1876
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Bosch Kemper, Barend de
De Erven F. Bohn (Haarlem)
Frederik Muller & Co (Amsterdam)
Inrigting tot bevordering van volksgeluk en volkswelvaart, door verspreiding van nuttige kennis: De Vriend van Armen en Rijken
Janssen, J.P.
Kemper, Johan Melchior (1776-1824)
Lynn Linton, E. (1822-1898)
Lynn Linton, Elizabeth (1822-1898)
Mutzenbecher, Esdras Heinrich
Universiteitsbibliotheek (Amsterdam)
Vries, Jeronimo de Gzn., 1777-1853
Titles: 
Albuminscriptie
Anthon Gerard Alexander ridder van Rappard, de ontwerper en verdediger van de schoolwet van 1857, uit zijn dagboek en nagelatene aanteekeningen geschetst
beginsel van het moderne leven, Het : geen vloek maar een zegen
Brief aan den Gemeente-raad van Amsterdam, betreffende de reorganisatie van de Doorluchtige School
Dirk Rafaelsz. Camphuizen, de vrije evangelie-belijder in het tijdvak van het kerkelijk gezag
Discours d'ouverture de la première assemblée de délégués des sociétés de la paix dans les Pays-Bas : prononcé le 5 Juillet 1871
Gedachten over de beoefening en toepassing der aanstaande Nederlandsche wetgeving, voornamelijk in betrekking tot de tegenwoordige Fransche regtsgeleerdheid
geschiedenis van Josua Davidson en John Christiaans, De
Geschiedenis van Nederland na 1830 : met aanteekeningen en onuitgegeven stukken
Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons vaderland, hare oorzaken en de middelen, die tot hare vermindering zouden kunnen worden aangewend
Godsdienst en wetenschap toespraak, gehouden bij de herinnering aan het vijftig-jarig bestaan van het Koninklijk Seminarium tot opleiding van godsdienstleeraren bij het Evangelisch-Luthersche Kerkgenootschap in de Nederlanden
grondwettige regten der volksvertegenwoordiging ten opzigte van de ministeriële verantwoordelijkheid (naar aanleiding van de laatste opstellen van Prof. Opzoomer en Vissering), De
Handleiding tot de kennis van het Nederlandsche staatsregt en staatsbestuur
Hieronymi de Bosch carmen de aequalitate hominum
Hieronymi de Bosch poëmatum appendix
hooger beroep in strafzaken, Het
Hooger onderwijs
Inkomsten en uitgaven van den staat
Johannes Ludovicus Vives geschetst als Christelijk philantroop der zestiende eeuw : met eenige plaatsen uit zijn godsdienstige geschriften
Jurisprudence : catalogue de livres sur le droit privé, public, pénal, commercial, canonique et international, sur l'économie politique, la diplomatie, etc., provenant en partie de la bibliothèque de feu M. J. de Bosch Kemper : en vente aux prix marqués chez Frederik Muller et Co, Amsterdam.
Korte opmerkingen over de gebeurtenissen van den dag
Leidraad bij het Geschiedkundig onderzoek naar de ontwikkelingsperioden der zamenleving in de nieuwe geschiedenis
Levensberigt van Mr. C.J. van Assen
Mag een hoofdstuk van de Staatsbegrooting, een departement van algemeen bestuur betreffende, worden afgestemd, omdat men geen vertrouwen stelt in het Hoofd van dat departement?
motie Blussé advies, De
nationale feest ter herinnering aan de laatste driehonderd jaren, Het : naar aanleiding der brochure van den Heer J.A. Alberdingk Thijm: "Een misverstand uit den weg geruimd"
nationale monument voor 1813, Het
noodzakelijkheid van twee geregtshoven in Holland, De : aangetoond bij de herziening der Grondwet
onafscheidelijk verband tusschen godsdienst en staatsleven, Het
ontbinding der Tweede Kamer, De : een woord ter overweging aan allen die naar waarheid willen oordeelen
Ontwerp van het Burgerlijk Wetboek voor het Koningrijk der Nederlanden, aan de Staten-Generaal aangeboden den 22sten november 1820.
openbare lagere school tegen de beschuldiging van godsdienstloosheid verdedigd advies in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, met eenige aanteekeningen, De
Orde en vooruitgang : een woord aan de kiezers te Amsterdam over de tot heden door de kiesvereenigingen aldaar voorgestelde kandidaten
Over het kenmerkende karakter van het zoogenaamde anti-revolutionaire Staatsregt
Poemata
Redevoering bij gelegenheid van het vijftigjarig feest der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen, gevierd te Amsterdam, den 21 Sept. 1850
religieuse leven en de kritiek, Het
Repliek aan Mr. G. Groen van Prinsterer
Responsio ad quaestionem ... qua rogatur historica expositio doctrinae juris Romani de dominio ejusque acquirendi modis
rigtingen en partijen in het staatkundig leven, De : een feestgeschenk, toegewijd aan de studenten der Doorluchtige School te Amsterdam, bij haar 225-jarig bestaan
Schetsen uit en voor het volksleven
staathuishoudkunde en de tegenwoordige strijd tegen de kapitalen, in verband met de vraag omtrent een inkomstenbelasting, De
staatkundige partijen in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzigt van deszelfs binnenlandsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813, De
staatsschool in den constitutioneelen staat, De : (met het oog op 'De vrije school der toekomst, naar aanleiding van Uhlich's Freie menschliche Schule', door Max van Briene, Deventer 1871)
staatswetenschap
Statistiek van Nederland
terugkeer van Hugo de Groot tot het Katholieke geloof naar aanleiding van het werk van den Heer Broere, hoogleeraar aan het seminarie te Warmond, De
tijdvragen over de afscheiding en vereeniging van staat, kerk en school, in betrekking tot de levensbeginselen van het Christendom eene verzameling van opstellen, De
Toelating tot de akademische lessen, en het verleenen van een wetenschappelijken titel
toezicht op de evangelieprediking door kerkbesturen, Het : een voordracht en voorstel in de vergadering van de synode der Evangelisch Luthersche Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden
Tollens als Evangelisch-Christelijk volksdichter
Tollens-fonds., Het
Ueber Homers Ilias : eine von der Teylerschen Stiftung in Haarlem gekrönte Preisschrift des Herrn J. de Bosch,...
Verhandelingen, redevoeringen en staatkundige geschriften van Jhr. Joan Melchior Kemper
Verslag van de staat der stads-armenscholen te Amsterdam
Verspreide geschriften
Vier zonen uit het volk in de 18e eeuw
Volkswil en volksbelang
Vooruitgang Getrouwe handhaving der grondwet : met bedenkingen tegen het regtsgeleerd advies van hoogleraren en de brochure van prof. Buys
vredesbeweging in Nederland, De : toespraak bij de opening van de eerste algemeene vergadering van het Nederlandsche Vredebond, den 5 Juli 1871
vrije evangelieprediking in den geest van onzen Heer Jezus Christus nader verdedigd, De
Vrijheid van onderwijs en eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, volgens de grondwet van 1848
Wat zijn maatregelen van algemeen bestuur? : een woord van herinnering, ter overweging aanbevolen bij het aanhangige ontwerp van wet ter regeling der afkondiging van algemeene maatregelen van inwendig bestuur
wetboek van strafvordering aan ervaring en wetenschap getoetst, Het
Wetboek van strafvordering, naar deszelfs beginselen ontwikkeld en in verband gebragt met de algemeene regtsgeleerdheid, met een bijvoegsel, bevattende formulieren en voorbeelden der ambtsverrigtingen van regter-commissarissen, officieren van justitie, griffiers, hulpofficieren enz.
wetenschap der zamenleving
Wie lässt sich Mundlichkeit des Criminalprocesses mit Urkundlichkeit, Entscheidungsgründen und zweiter Instanz über die Thatfragen vereinigen? : von August Otto Krüg ... Leipzig, 1847
Willem Bilderdijk, als mensch, inzonderheid uit zijne brieven
Woord ter overweging bij de toepassing welke van het stemregt dezer dagen is gemaakt, Een
woord ter overweging over eenige onbeschrevene politieke beginselen, Een
Notes: 
Sources: 
NTA
TEL