sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000092361495 | 1 hits
Organisation
ISNI: 
0000 0000 9236 1495
Name: 
Česko Ministerstvo zdravotnictví
Czech Republic Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Location / Nationality: 
Creation class: 
Language material
Two-dimensional nonprojectable graphic
Creation role: 
author
originator
publisher
Related names: 
Česko (Československo) Ministerstvo zdravotnictví (see also from)
Titles: 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malých a středních podnicích : příručka pro zaměstnavatele
Bull. Minist. zdrav. Čes. repub.
Bulletin Ministerstva zdravotnictví České republiky
Bulletin MZ
Camberwellské šetření potřeb
CAN: Camberwellské šetření potřeb : komplexní metoda šetření potřeb závažně duševně nemocných : manuál
Cestou ke zdraví
Current practices and the ageing challenge
Dárcovství krve
Děti, rodina a stres : vybrané kapitoly z prevence psychické zátěže u dětí
Dítě a pes : jak žít společně bezpečně! : (pracovní sešit)
Dobrovolná sestra
Doporučené metody v klinické biochemii
Guide to the healthcare system in the Czech Republic : information guide for foreigners
Health 21
Health Impact Assessment (HIA) for Strategic Environmental Assessment (SEA)
Health Impact Assessment (HIA) pro strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)
Health system financing in the EU: current practices and the ageing challenge
Hodnocení politiky podpory zdraví a její infrastruktury v České republice
Hodnocení vlivů na zdraví - Health Impact Assessment (HIA) pro strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)
Hygienické předpisy ministerstva zdravotnictví.
Kontracepce
Kouření, aneb, Závislost na tabáku : rizika, projevy, motivace, léčba : informační poradenská příručka
Laboratorní práce a lékárenství I : Učební text pro 2. roč. středních odb. učilišť, oboru zdravotník
Laboratorní práce a lékárenství II : Učební text pro 3. roč. středních odb. učilišť oboru zdravotník se zaměřením pro laboratorní práce a lékárenství
Lékařské posuzování dětí a dorostu
Lékařům o akci PN : Informace a methodika postupu
Metodické listy ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR pro potřeby pedagogických pracovníků středních odborných učilišť v resortu zdravotnictví a sociálních věcí
Metodické listy pro pedagogické pracovníky středních odborných učilišť v resortu zdravotnictví
Mezinárodní protituberkulosní kampaň
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti : (1948)
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Mládež a kouření : pomůcka pro pedagogy a vychovatele
Nádorová bolest a její farmakoterapie
Národní síť Zdravých měst : manuál pro koordinátory
Nový dietní systém pro nemocnice : (Prozatímní úprava)
Obecná a komunální hygiena : Určeno pro 1. roč. středních zdravot. škol, stud. obor asistent hygienické služby - PKS.
Obecná psychologie pro střední zdravotnické školy
Osnovy kursu pro nastávající matky
Péče o duševní zdraví, metody hodnocení
Péče o umírající - hospicová péče
Pokroky v lékařské genetice
Pokyny pro desinsekci a deratisaci
Posudková lékařská péče : Výsledky výzkumu Výzkumného ústavu organisace zdravotnictví a Státního úřadu důchodového zabezpečení za rok 1954 : [Sborník
Povodně 2006 : praktické rady občanům
Požadování a hodnocení biochemických vyšetření.
Prevence, léčba a další aspekty nákazy HIV/AIDS
Principy boje s přenosnými nemocemi I
Příručka lékaře o ochraně před zářením
První pomoc u dětí
Rizikový faktor kouření
Sestra : o životní cestě ženy, která dala svému povolání nový smysl
Seznam léčiv a prostředků zdravotnické techniky [1992]
Seznam léčiv a prostředků zdravotnické techniky : stomatologické výrobky
Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Sjednocené znění resortního seznamu zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení v odvětví zdravotnictví České republiky : (metodická pomůcka)
Směrnice ministerstva zdravot. a min. zeměd., les. a vodního hosp. ze dne 25. srpna 1960 O nejvýše přípustných koncentracích škodlivin v ovzduší
Směrnice o hygienické a protiepidemické péči při společném stravování
Směrnice o hygienických a protiepidemických požadavcích při skladování a dopravě poživatin
Směrnice o hygienických podmínkách pro provoz a udržování průmyslových podniků
Směrnice o hygienických podmínkách pro výstavbu průmyslových podniků
Směrnice o opatřeních proti přenosným nemocem v některých zařízeních pro děti předškolního věku
Směrnice o používání tetrachlormetanu, metylchloridu a benzenu
Směrnice o sanitační službě v potrav. závodech
Směrnice o zajištění zdravotní péče při letních zotavovacích akcích pro děti a dorost
Směrnice pro činnost resortních, sektorových, podnikových a závodních vodohospodářů.
Směrnice pro dozor na výrobu a oběh poživatin a předmětů běžného užívání a pro odběr vzorků těchto výrobků k laboratornímu vyšetřování
Směrnice pro dozor na výrobu a oběh poživatin a předmětů běžného užívání a pro odběr vzorků těchto výrobků ke zkoumání
Směrnice pro hygienická a protiepidemická opatření při výrobě poživatin
Směrnice pro hygienické a protiepidemické požadavky v potravinářských prodejnách
Směrnice pro hygienickou a protiepidemickou péči při hromadné dopravě
Směrnice pro hygienickou a protiepidemickou péči v holičství a kadeřnictví
Směrnice pro hygienickou a protiepidemickou péči v provozovnách péče o pleť
Směrnice pro ochranu pracovníků zaměstnaných při ošetřování zvířat stižených tuberkulózou
Směrnice pro provoz čistíren odpadních vod
Soubor fotografií - 2001 vydaný v rámci "Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením : [týdenní kalendář - diář]
Správa národního majetku organizacemi ústředně řízenými ministerstvem zdravotnictví : Instrukce
Stomatologické výrobky
Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii
Strategy to assure food safety in the Czech Republic after accession to the European Union
Systém zdravotního pojištění před vstupem a po vstupu ČR do Evropské unie (prognóza 2001-2008) : odhad dopadů aplikace Nařízení 1408/71/EEC a 574/72/EEC na rovnováhu systému zdravotního pojištění
Technologie přípravy pokrmů II : Učební text pro střední zdravot. školy - obor dietních sester
Technologie pro druhý ročník SOU : Výroba brýlových čoček a optických prvků : Učební text pro střední odb. učiliště, učební obor optik
Technologie pro třetí ročník : Učební text pro střední odb. učiliště, učební obor obuvník - obuvnice se zaměřením pro výrobu ortopedické obuvi
Transformace oboru psychiatrie : seminář : Praha, 13. listopadu 2003
Trendy soudobé kardiologie : aktuální otázky diagnostiky léčby nejzávažnějších kardiovaskulárních onemocnění
Úkoly administrativní a hospodářské služby ve zdravotnictví : [Sborník].
VODA
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah pitné vody ; Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu k přístrojům na úpravu vody na bázi magnetické úpravy
Výpočetní technika pro asistenty hygienické služby : Určeno pro 2. roč. středních zdravot. škol
Výrobky k laboratorním, analytickým a podobným účelům 1960 : Ceník
Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole : příručka pro učitele
Zatímní směrnice pro hygienické a protiepidemické požadavky při stánkovém prodeji poživatin
Závislost na tabáku
Zdraví 21 : úvod k osnově politiky zdraví pro všechny v Evropském regionu WHO
Zdraví 21 - zdraví pro všechny do 21. století
Zdraví pro města, města pro zdraví
Zdraví venkovské ženy
Zdravotnické ústavnictví : [Ref. a diskusní příspěvky celost. konf. kraj. zdravot. pracovníků ve Velkých Losinách]
Životní podmínky a zdravotní stav populace
Notes: 
Sources: 
VIAF NKC