sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:000000010799697X | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 0799 697X
Name: 
Peter Wieselgren
Peter Wieselgren (schwedischer lutherischer Theologe, Literaturhistoriker und Biograph)
Peter Wieselgren (Swedish pastor and activist)
Peter Wieselgren (Zweeds bibliothecaris (1800-1877))
Vieselgren, Peter
Wieselgren, P.
Wieselgren, Pehr
Wieselgren, Per
Wieselgren, Peter
Wieselgren, Petr
Wieselgren, Petrus
Dates: 
1800-1877
Creation class: 
Language material
Creation role: 
author
compiler
correspondent
disertant
editor
translator
Related names: 
Berling
Brag, Eva (1829-1913)
Lidbeck, Anders (1772-1829)
Lindfors, Anders Otto (1781-1841)
Lund, University
Melin, Hans Magnus (1805-1877)
Nylander, Henricus L.
Svenska kyrkan
Thomander, Johan Henrik (1798-1865)
Växjö stiftshistoriska sällskap
Wallin, Johan Olof (1779-1839)
Werner, Karl Fredrik (1830-1905)
Titles: 
Anmärkningar angående ämnen ur psychologien, estethiken och svenska synonymiken
Ännu några ord rörande katastrophen vid Fredrikshall 1718 : (aftryck ur DelaGardiska archivet 14:de delen)
Bihang: de symboler, hwaraf swenska statens religion bestämmes.
Bihang till De la Gardiska archivet innehållande insändt beriktigande rörande H. E. Hr grefve M. Rosenblad ... : Tillägg till tjugonde delen utgifvet af P. Wieselgren.
Bref i bunden stil till Skarstedt och Norlin i anledn. af Lunds akad:s jubelfest.
Catalogus Manuscriptorum bibliothecae Academiae Lundensis
claustris Svio-Gothicis. - 1832 -, De
DelaGardiska archivet, eller Handlingar ur Grefl. Dela-Gardiska bibliotheket på Löberöd ...
Deliciae bibliothecae de La Gardianae in L°ober°od
Den swenska psalmboken af år 1819
Ett gammalt familjearkiv : (det Franzén-Grafströmska) : bref och anteckningar
Förklaringar öfwer tio Guds bud ur weckoprediktningar hållna i Stockholm 1850, och sedan i sammandrag upptecknade
Fröken Florentinas af Ober-Weimar berättelse om sin befrielse från klostret, efter Martin Luthers text, med 11 teckningar
G. test:s tio Guds bud i n. test:s förklaringsljus.
Helsingborgs historia. The history of the Swedish town Helsingborg
Historiam R. Gustavi I. monumenta quae respiciunt e bibl. Delagardiana depromta. -
Historik öfver bränvinshandteringen i Sverige från åren 1531-1835
Historik öfver svenska bränvins-lagstiftningen under 200 år : [jämte supplement och bihang].
Högmessopredikan på klagodagen öfwer konung Oscar den förste i Göteborgs domkyrka den 14 augusti 1859.
Homers Iliad. En jonisk folksång, öfversatt till en svensk. Första sången, eller försök huruvida det kan lyckas. Stockholm. Tryckt hos Johan Hörberg, 1824.
Hvad skall man säga om detta nykterhetsväsen, i fall man annars tror Guds ord? : en förberedelseskrift till afhandlingen om christendomen i Sverige eller svaret på frågan: Hvilken är svenska folkets religion?
Hvad skola vi nu göra, vi, som ville höra riksdagsbeslutet förrän vi togo något nykterhetsbeslut?
Hvem var dummast, herr Sven eller fru Svea?.
Hwilken är Sweriges religion? En fråga till medborgare med hjerta, till embetsmän med samwete. En skrift af P. Wieselgren. Stockholm, tryckt hos J. Hörberg, 1827. På författarens förlag. =1. 1827=.
Jöran Jacob Thomaeus : nekrolog.
Konung Carl XIV Johans historia : i korthet berättad.
Koralbok.
Landsflyktingar i Babylon eller Ljusens barn
Lefnadsteckning öfwer Nils Månsson i Skumparp.
Liten Elins julafton i fjor och i år : tvenne sånger på en bekant melodi ; tillegnade ej blott alla fattiga barn, utan också alla fattigvårds- och folkskolestyrelser.
Lunds akademi på 1820-talet : personskildringar i brevform
Lusiones Prosodicae. -
Minne af A.O. Lindfors
Moln och solsken : tidsbilder : svenskt original
Några minnen ur patriarken Jakobs lefnad : Julklapp till barn, som wilja uppöfwa sitt minne
Nils Månsson i Skumparp: likpredikan wid begrafningen i Frenninge kyrka d. 30 junii 1837
Ny Smålands Beskrifning inskränkt till Wexiö Stift
Om barndopet ur historisk synpunkt
Om Bränvinsförbud och hindren derför : ett sista upprop af trenne nära 80-årige män : nykterhetsreformens åldermän
Om förädlande nöjen inom nykterhetsföreningarna
Om några missförstånd, som förhindra Skandinavismens idé att mera allmäut göra sig gällande i Skandinavien
Om nykterhetsläran i den heliga skrift, ett öfversedt utdrag ur P. Wieselgrens äldsta nykterhetsskrift.
Om talarekonst jemte några idéer i kallitechnik : [Akad. afh. Resp. J. Lundberg].
Philanthropinismo nondum succubuisse universitates exteras, indicia nonnulla.
Samlade vittra skrifter.
Sånger.
Satser, som komma att offentligen försvaras vid nykterhetssammanträdet i Lund på Cons. eccles. sessions-sal onsdagen d.17 junii, kl. 2 e.m.
Skrifter i medborgliga ämnen, 1838:
Starkodds sånger, efter en runeristning i ekskifwor, funne i en nordisk ättehög./(P. Wieselgren.) Stockholm, tryckte hos Johan Hörberg. =1. 1824=.
Svenska kyrkans sköna litteratur eller Den svensk-kyrkliga litteraturen bedömd med särskildt hänseende till framställningssättets värde
Svenskt biografiskt lexikon.
Sveriges sköna litteratur : en öfverblick vid akademiska föreläsningar.
Syd-skandinavernes förstfödslorätt, 1846:
Tal, då minnesvården aftäcktes, hvilken det studerande småländska samhället i Lund rest öfver Anders Otto Lindfors, theol. och philos. doctor,... samt under ett fjerdedels sekel inspector för ofvannämnde samhälle
Tal, hållet i Gefle stads kyrka efter gudstjenstens slut den 30 Aug. 1840.
Tal, hållet vid Svenska Nykterhets-sällskapets första filialförenings qvartalsammankomst å Stora börssalen i Stockholm d. 17 Aug. 1840.
Tal vid f. landshöfdingen, i Malmöhuslän, general-adjutanten, commendeuren af k. svärds orden, commendeuren af k. nordstjerne orden med stora korset, commendeuren af k.d. dannebrogs orden m.m.: högvälborne herr grefve Fredrik Salomon Posses jordfästning i Helsingborgs kyrka d. 6 maj 1853.
Tale i Maadeholdsmödet i Kjöbenhavn den 16.Juli : Udg. paa Dansk af Maadeholdsföreningen i Kjöbenhavn.
Till den svenska nykterhetsrörelsens hundraårsminne : Banbrytaren P. Wieselgren.
Tredje supplementet till Nykterhets-skriften, innehållande öppet bref till alla som bränna.
Union och unitet.
Ur första supplementet till första nykterhetsskriften af Wieselgren : Christi exempel...
Ur min lefnad, 2003 ;:
Var på tidens tecken vaken!.
Völo-spa hoc est carmen Veledæ islandice et latine; commentariolis strictim illustratum. Interprete P. Wieselgren. Londini Gothorum. Ex officina Berlingiana MDCCCXXIX.
Völuspá.
Notes: 
Lund, University, Diss., 1832
Sources: 
VIAF BAV DNB LC NLI NUKAT SELIBR SUDOC WKD
NTA