sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000109130686 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 0913 0686
Name: 
Aadolf Fredrik
Aadolf Fredrik (roi de Suède)
Adolf Frederic al Suediei
Adolf Frederic de Suècia
Adolf Frederick, King of Sweden
Adolf Frederick of Sweden (King of Sweden)
Adolf Frederik af Sverige (svensk præst)
Adolf Frederik od Švedske
Adolf Frederik (Sverige, Konung)
Adolf Frederik van Zweden (Zweeds priester (1710-1771))
Adolf Fredrik
Adolf Fredrik av Sverige (svensk prest)
Adolf Fredrik di Suedia
Adolf Fredrik (King of Sweden)
Adolf Fredrik, King of Sweden (Swedish king, 1710)
Adolf Fredrik (kung av Sverige)
Adolf Fredrik (roi de Suède)
Adolf Fredrik (svensk prest)
Adolf Fredrik (Sveriges, Götes och Vendes konung 1751-1771)
Adolf Friderik (Sverige, Konung)
Adolf Friedrich (König von Schweden von 1751 bis 1771)
Adolf Friedrich (kung av Sverige)
Adolf Friedrich (Schweden, König)
Adolf Frigyes svéd király
Adolf Fryderyk ((król Szwecji ;)
Adolf I. Frederik
Adolf I. Fridrich
Adolfas Frederikas
Adolfo Federico de Suecia (Rey de Suecia)
Adolfo Federico di Svezia (re di Svezia)
Adolfo Frederico da Suécia
Adolfo Frederiko
Adolph Frederik (Sverige, Konung)
Adolph Fredrik (roi de Suède)
Adolph Friederich (Schweden, König)
Adolph Friederich (Schweden, Kronprinz)
Adolph Friedrich (Holstein, Herzog)
Adolph Friedrich, King of Sweden
Adolph Friedrich (roi de Suède)
Adolph Friedrich (Schweden, König)
Adolph Friedrich (Schweden, Kronprinz)
Adolphe-Frédéric de Suède
Adolphe-Frédéric (roi de Suède)
Adolphus Fridericus
Adolphus Fridericus (Suecia, Rex)
Holstein-Gottorf, Adolf Friedrich von
Αδόλφος Φρειδερίκος της Σουηδίας (Βασιλιάς της Σουηδίας)
Адольф Фредерік
Адольф Фредрик
Адольф Фрэдрык
אדולף פרדריק
أدولف فريدريك
アドルフ・フレドリク (スウェーデン王国ホルシュタイン=ゴットルプ朝の初代国王)
阿道夫·弗雷德里克 (瑞典国王)
Dates: 
1710-1771
Creation class: 
cre
Language material
Creation role: 
author
Related names: 
Balk, Lars
Bernstorff, Johann Hartwig Ernst (1712-1772))
Böhme, Johann Gottlob (1717-1780))
Korn, Wilhelm Gottlieb (1739-1806))
Kungl. tryckeriet
Lovisa Ulrika (1720-1782; reine de Suède))
lovisa ulrika queen consort of adolf fredrik
Sverige Kungl. Maj:t (1751-11-25)
Sverige. Kungl. Maj:t (1746-09-23)
Sverige. Kungl. Maj:t (1751-09-21)
Titles: 
Acta Pacis Olivensis Inedita.
Ad protocollum. Den 3 april 1769. =(Rubr.)=/(Adolph Friedrich.) (Tryckt uti kongl. tryckeriet. [Stockholm.]).
Beskrifning öfwer de til Sweriges
Beskrivning över de till Sveriges krona lydande lappmarker
Hans kongl. Höghets nådige swar, til ridderskapets och adelens deputerade, tå the aflade theras underdåniga hälsning then 23. september 1746.
Hans kongl. höghets tal, då han benådade kongl. vetenskaps academien med sin höga närvarelse den 5 martii 1748. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt hos Lars Salvius.).
Hans Kongl. Majestäts nådige swar gifwit samtelige Riksens Stånders deputerade, then 12 october 1751
Hans Kongl. Majestäts nådige swar til Ridderskapets och Adelens deputerade, tå the aflade theras underdånige hålsning then 21 september 1751
Hans Kongl. Majestäts nådige swar til Riksens Stånder, tå the, genom deputerade af alla fyra Stånden, togo underdånigt afsked, then 4 junii 1752
Historiska handlingar.
Kongl. Maj:ts nådiga Förordning, angående Föreckommande af missbruck wid Hushållningen med Tackjernet i Riket. Gifwen Stockholm, i Råd-Cammaren, then 3 april 1759...
Kongl. maj:ts nådiga swar, til riksens ständers deputerade, då de den 29 maji 1769 aflade underdånig tacksägelse, för riksens ständers sammankallande, samt kongl. maj:ts emot desz folk och rike betygade nåd och ynnest. Andra uplagan. : Stockholm, tryckt hos Peter Hesselberg, 1769.
Kongl. maj:ts nådiga swar uppå thet, af herr riks-rådet och cancellie-præsidenten, uti samtelige rådets namn, håldne talet. Then 26. martii 1751. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma.
Kongl. maj:ts nådige Bref Til Samtelige Landshöfdingarne Angående Noga och alfwarsam hands hållande Öfwer the utfärdade Saltpetter siuderi Förordningarnes wederbörliga efterlefwande. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 3 julii 1745.
Kongl. maj:ts nådige Förklaring, Öfwer Thes then 27 Aprilis 1742 genom Trycket utgångne Nådige Förbud emot Guld- och Silfwermynts nedsmältande. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 4 julii 1745.
Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Hwarefter Lapparne, med theras Qwinnor och Barn i Wästerbotn och ther til lydande Lappmarker hafwa sig at rätta, när the utom Lappmarkerne sig uppehålla wilja. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 1. Decembr. 1748.
Kongl. maj:ts och riksens kammar-collegii underdåniga yttrande, af den 26 september 1768. Rörande Cronackerska saken, med de därtil hörande acta. Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1768.
Kongl. Maj:ts Resolution Uppå Apothekarnes här i Staden insinuerade underdånige Supplique. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 3 September 1745.
Kongl. Majestäts nådiga swar uppå thet af Herr Riks-Rådet och Cancellie-Praesidenten uti samtelige Rådets namn håldne talet, then 26 martii 1751
Museum Suae Regiae, Maiestatis Adolphi Friderici regis Suecorum. -
På kongl. maj:ts wägnar, tå hans kongl. höghet cron-printsen af-lade thesz huld- och trohets ed, herr riks-rådets ... Clas Ekeblads håldne tal, uppå riks-salen then 5 april 1762.
Préface. Vorbericht. =(Rubr.) S. impr=.
Swea konunga-försäkran. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, å nyo uplagd uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma. 1757.
Swea Konunga-Försäkran (signé : Adolph Friedrich. 25 novembre 1751)
Til hans kongl. höghet kron-printsen, då, under theras kongl. maj:ters höga närwaro, hans kongl. höghet aflade sin tros- och religions-bekännelse, d. 30 mart. 1762. Ärkie-biskopens, doct. Samuel Troilii, tal och wälsignelse. Stockholm,, 1762 :
Notes: 
Sources: