sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000115619461 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1561 9461
Name: 
Akakiades
Batavus, Janius Laconicus Franco
Bato filius
Bato filius (pseudonym)
Batofilius
Berkheij, Jan L. van
Berkhey, J. le Francq van
Berkhey, Jan Le Francq van
Berkhey, Jan LeFrancq van
Berkhey, Joannes L. van
Berkhey, Joannes Le Francq Van
Berkhey, Johann Franz van
Berkhey, Johann Franz von
Berkhey, Johannes L. van
Berkhey, Johannes le Franck van
Berkhey, Johannes Le Francq van
Berkhij, Jan le Francq van
Berkhley, Johann F. le
Franck van Berkhey, Johannes le
Francq a Berkhey, Joannes le
Francq, Johann le
Francq van Berkheij, J. le
Francq van Berkheij, Joannes le
Francq van Berkheij, Johannes le
Francq van Berkhey, J. le
Francq van Berkhey, Joannes
Francq van Berkhey, Joannes Le
Francq van Berkhey, Johan le
Francq van Berkhey, Johannes le
Francq van Berkhey, Johannes Le (Netherlandish painter, 1729-1813)
Francq van Berkhij, Jan le
Francq van Berkhley, Johann le
Francq van Berkley, Johannes le
Francquenius, Janus
Frank van Berkheij, Le
Henriades v. S, A.
Henriades v. S, A. (pseudonym)
J.L.F.V.B
Johannes Le Francq van Berkhey
Johannes le Francq van Berkhey (Dutch author and illustrator)
Johannes le Francq van Berkhey (Nederlands dichter (1729-1812))
Johannes le Francq van Berkhey (niederländischer Naturforscher, Dichter und Maler)
L.F.v.B
L. F. v. B, Joannes
Le Francq de Berlkhey, Joannes
Le Francq van Berkheij, Jan
Le Francq Van Berkheij, Johannes
Le Francq Van Berkhey, Joannes
Le Francq Van Berkhey, Johannes
Le Francq van Berkhey, Js
Le Francq van Berkhij, Jan
Lefrancq van Berkhey, Jean
LeFrancq van Berkhey, Joannes
LeFrancq van Berkhey, Johannes
Van Berkhey, Joannes Le Francq
Van Berkhey, Johannes Le Francq
Van Berkhij, Jan le Francq
Dates: 
1729-1812
Creation class: 
Cartographic material
Language material
Manuscript language material
Text
Two-dimensional nonprojectable graphic
Creation role: 
author
Related names: 
Allart, Johannes (Amsterdam)
Bato Filius (see also from)
Bato Filius Roterodamensis (see also from)
Callot, Job (see also from)
Coster, Hendrik (Leiden)
Does Pieterszoon, Frans de (Leiden)
Echte vrank en vrye Batavier, een (see also from)
Echte vrank en vrye ouderwetsche patriot, een (see also from)
Eyk, Pieter van der I (actif de 1736 à 1769)
Franco Batavus, Janius Laconicus (see also from)
Francqenius, Janus (see also from)
Heyblom, Arnoldus (see also from)
Heyligert, Cornelis (Leiden)
Hoogenstraaten, Hendrik (Leiden)
Kraaijepoot, Jogchem (see also from)
Kruit, Bastiaen (see also from)
Liberius, Janus (see also from)
Mare, Pieter de (1758-1796)
S.n. (Leiden)
S.n. (S.l.)
San Pío Aladrén, Pilar
Schietspoel van der Blaauw, Justus (see also from)
Thoir, Johannes van (Leiden)
Van Jagen, Jan (171.-1796)
Varkevisser, Rein (see also from)
Vinkeles, Reinier (1741-1816)
Vry le Francq V.B, Carel David de (see also from)
Titles: 
Aan de edele manhafte Leydsche Schuttery, optrekkende onder geleide van den ... kapitein J.Hs. Prins van Lockhorst ..
Aan zyne medeburgeren ..
Album amicorum
Albuminscriptie
bekeering en hellevaart van de postfiakker Het Hoene. Voor bisschop Willebrordus., De
Bemoediging aan den vryen Nederlander over het afsterven van H.K.H.
Beredeneerde aanmerkingen over den tegenwoordigen toestand van land en luchtgesteldheid ...
blokke zaager., De
Dichtlievende inval aan den vriendendisch van het illustre kunstgenootschap: Kunstliefde spaart geen vlijt; : bij het overlangen van den gullen drinkbeker, aan ... Wigbold Jan Theodoor baron Vander Does ... Op den 28. van oogstmaand 1781.
Dichtlievende uitspanning der Leydsche Stedemaegd, op de beëediging der edele groot achtbaare heeren Burgemeesteren dier stad, op den 10. november deezes jaars 1786
Donquichottiaden of De ylhoofdige bedryven van de nieuwe patriotsche cavalleristen.
Expositio characteristica structurae florum qui dicuntur compositi : quam cum figuris, ad naturam expressis annuente summo numine
Fabel van de abdisse Campersteur.
Fabel van de snoek en de baars.
Gedichten van Joannes Le Francq Van Berkhey
Gods water-roede. Of Welbron der overstroomingen. Ter gelegenheid der inbraken in 'slands dyken, den 23. maart [...] in den jare 1751.
Haagsche parade, op de promotie door politiek vaderlands vernuft, De : een waar origineel
hellevegen in de trekschuit, De
Jock en ernstige akademische vertellingen mijner jeugd
Joosje met de rommelpot
Joost van Vondels bede aan de oppervyanden
Kinderlied
Kort bericht, wegens de omstandigheden, die er hebben plaats gehad, by gelegenheid, dat vyfentwintig jonge burgerdogters ... de eere hadden, om de ... erfstadhouderlyke familie, by derzelver ... intrede binnen ... Leyden ... hun dankbare hulde te bieden ...
Leyden verrukt, op het tweede eeuwgetijde der oprichting van de Hollandsche Hooge Schoole, binnen haare muuren. Zinne-spel
Leydsch Oranje burgers tafellied.
Lijkgedachtenis van zijne Doorluchtige Hoogheid, Prins Willem den Vijfde
Monsieur den Ikker.
Natuurlyke historie van Holland
nieuw matroozen geuzen liedeboek, Het
nieuwe maaneschyn, De
nieuwe politieke weegschaal., De
oliekoek duivel., De
Op de roekelooze proefnemingen met de lugtbollen.
Oud Hollands vriendschap, tot Leydens troost
oude rechtzinnige academische cronyke. Dier vermaerde stad. Daer wel eer de schoolen der wysheid; haeren zetel gevestigt had, Die
poëtische snapper onder de zinspreuk: Vrank en vrij, De
portret van Pieter Adriaanszoon van der Werf met bijschrift op de afbeelding], [Een
Provisioneel antwoord van Jan le Francq van Berkhey aan Frans van Lelyveld, op zijn nodig bericht aan het publiecq
raadhuis., Het
rampspoedig nootlot, van den ontijdig gebleven jongen zeeheld Louis Marie grave van Welderen, in den ouderdom van 25 jaaren, na dat hij triumphelijk op Doggersbank op de Ajax hadt gestreeden, Het : met 's lands schip van oorloge de Unie, als zee-kapitein, op de Jutsche kust gezonken, den 19 van Wijnmaand 1782
roje haan
Rommelpot, voor de dolende ridder, ter eere van den extemporaire rommelpots-dichter den groten J. Nomsz.
Samenspraak tusschen Govert Bidloo, Romein de Hooge, en de Politieke kruijer, in de Acherontsche velden
Snerpende hekelroede, van eenen echten vrank en vryen Batavier, op de schurfte vereelte lendenen der lasterende en alles aanschendende logen-courantiers en volksberoerders van Nederland; met eenen verzachtenden en oprechten raad tot boete en eendragt. Vercierd met eene fraaije zinnebeeldige konstplaat, en deszelfs uitleg.
Tachtigjarig winterloover, gestrooid op de najaarsbladen van Mr. Willem Bilderdijk
([Title A2:]) De klappermansduivel.
Triumph der Leydsche Oranje schuttery.
Tromp's sluijer nog bevlekt van Engelsch bloed, de traanen afwisschende van Kingsbergen, Mecca's Argo, gestort in zyn treurklagt over het ongeval, den Grave van Byland bejegend op de vrye zee.
Tweede en derde capittel
Vaderlyk afscheid en getrouwen raad van een welmeenend eendrachts-burger, aan zynen zoon, gereed om voor 't vaderland, vryheid en godsdienst, op 's lands vloote van oorloge te dienen
Vaerzen en gedichten zoo ernstige als boertige, bij verscheide gelegentheden, en tijden opgesteld, voor het ... tooneelgezelschap: Veniam pro laude
Vergelijkende aanmerkingen der waarneemingen, door kundige, onderzoeklievende mannen in de voorige veesterften geboekstaaft, tegens die, welken in het rapport wegens den staat der veeziekte, zijn waargenoomen, in de maand December 1796, in de landen tusschen Maas en Waal, en den Lande van Cuyk, door S.J. Brugmans ...
Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, te Haarlem. : [Volume 8, part 2]
verheerlijkt Leyden, bij het tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk ontzet., Het
Vervolg en slot der Leydsche stedemaegd
Vervolg op de Natuurkundige vergelijkingen
Vervolg op De Oranjeboomen, onder het byschrift Ten dage als gy daar van eet zult gy den dood sterven
Vervolg op den Batavier, voor Js. Le Francq van Berkhey
Voorlopige missive, van een echten vrank en vryen Batavier, aan het publiek.
Vrank en Vry, 1990:
Vredelievende meygroete en burgerzang
Vriendentraanen, gestort bij het sterfbedde van mijnen geleerden boezemvriend Joan Christiaan Schutz : benevens een narigt van den dichtlievenden leezer, waar in eenige ophelderingen van het voorgaande gedicht, als mede eenige bijzonderheeden, rakende den auteur
vrijheid bij gelegenheid van het vreugdemael ter viering van de alliantie met Vrankrijk, gehouden binnen Rotterdam, den 24 april 1786., De
Welkomst versjes. Opgesteld ten verzoeke, voor de ... burgerije ... van beide de Katwyken ... by gelegenheid dat ... Prins Willem de Vijfde ... vergast wierden by ... Baron van Wassenaer, Heere van beide de Katwyken, ...
Willem de Vijfde aan Joannes Le Francq van Berkhey.
zeetriumph der Bataafsche vryheid, op Doggersbank, bevochten den 5den van oogstmaand 1781, De
Zend-brief van den welëerwaarden en discreeten Jogchem Kraaijepoot [pseud.]
Zendbrief van Jonas Kikkersloot aan Jogchem Kraayepoot, ... volgens de Schasziaansche wyze, ...
Zinspelende gedigtjes
Zots-kap voor de naamlooze cabale van eerlooze, zoutelooze en faamrovende lasteraars, van J. le Francq van Berkhey, of de zoogenaamde verdedigers des heeren Nomsz, wegens Zoroaster ...
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB JPG LC N6I RERO SUDOC WKD
BOWKER
NTA