sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000119585238 | 1 hits
Organisation
ISNI: 
0000 0001 1958 5238
Name: 
Agency of Environmental Protection Danmark
Coordination Group for Soil and Air Danmark, Miljøstyrelsen, A
Danish Environmental Protection Agency
Danish EPA
Danish National Agency of Environmental Protection
Danmark Agency of Environmental Protection
Danmark Miljø- og Energiministeriet Miljøstyrelsen
Danmark Miljøministeriet Miljøstyrelsen
Danmark Miljøstyrelsen
Danmark Miljøstyrelsen Coordination Group for Soil and Air A
Danmark Miljøstyrelsen Koordinationsgruppe for Jord og Luft A
Danmark Ministry of Environment and Energy Danish Environmental Protection Agency
Danmark National Agency of Environmental Protection
Denmark Agency of Environmental Protection
Denmark Generaldirektorat für Umweltschutz
Denmark Miljø- og energiministeriet Miljøstyrelsen
Denmark Miljøministeriet Miljøstyrelsen
Denmark Miljøstyrelsen
Denmark National Agency of Environmental Protection
Dinamarca Miljøstyrelsen
Environmental Protection Agency Danmark
EPA
Koordinationsgruppe for Jord og Luft Danmark, Miljøstyrelsen, A
Miljøministeriet
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen Danmark
NAEP
National agency of environmental protection
National Agency of Environmental Protection Danmark
National Agency of Environmental Protection (Denmark)
Location / Nationality: 
Creation class: 
Language material
Creation role: 
editor
other
publisher
Related names: 
Danmark Miljø- og Energiministeriet (see also from)
Danmark Miljøministeriet (see also from)
Miljøstyrelsen (see also from)
Titles: 
1st European Conference on Ecotoxicology : a SECOTOX regional conference on testing, prediction, and validation of pathway, fate, and effects of chemicals in the environment, October 17-19, 1988 in Copenhagen, Denmark
Badevand og strandkvalitet, en oversigt fra Miljøministeriet, Kongeriget Danmark
badevandskort 1990
Badevandskort 1991
Badevandskort 1992
Badevandskort 1993
Badevandskort 1994
Badewasser-Atlas
Barsebäck, radioaktiv landforurening på dansk område.
Bathing water map
Bekæmp.middelforsk. Miljøstyr.
Belt Project, The : physical measurements in the open Danish waters 1974-77, and their storage
Bilskrot : Miljøstyrelsens redegørelse om bilskrotproblematikken i Danmark.
Blyforurening : rapport
Cleaner production assessment in dairy processing
Cleaner production assessment in fish processing
Cleaner production assessment in meat processing
Climate protection in Denmark : national report of the Danish Government in accordance with Article 12 of the United Nations Framework Convention on Climate Change
danish environment may
Danish watercourses : ten years with the new watercourse act : collected examples of maintenance and restoration
Driftsøkonomiske konsekvenser af miljølovgivning : en forundersøgelse af virksomheders miljøinvesteringer (i ekstern miljøbeskyttelse) og de driftsøkonomiske nettoeffekter
Effects on pollution of a reduction or removal of lead addition to engine fuel : final report
Ekstern støj fra virksomheder.
Environmental administration in Denmark
Environmental project.
Esbjerg declaration : 4th International Conference on the Protection of the North Sea, Esbjerg, Denmark, 8-9 June 1995.
Fluoridering af drikkevand.
Fysiske undersøgelser : tekst.
Havforsk. Miljøstyr.
Havforskning fra Miljøstyrelsen.
International conferences on the protection of the North Sea
Kattegatt : dansk-svensk utredning om åtgärder mot föroreningar av Kattegatt.
kobenhavns lufthavn roskilde
Kulkonsekvensundersøgelse : luftforureningsmæssige konsekvenser af kulfyring på danske kraftværker.
Kvælstofoxider fra fyringsanlæg : principper for beregning af skorstenshøjder på fyringsanlæg, hvor udslippet af kvælstofoxider (NOx) er dimensionerende, f.eks. naturgasgyrede anlæg.
Luftkvalitet og sygelighed : rapport fra en arbejdsgruppe om sammenhængen mellem luftkvalitet og sygelighed i befolkningen.
Marginaljorder og miljøinteresser : en sammenfatning
Mellemstore kulfyrede anlæg : luftforureningsmæssige konsekvenser af kulfyring i mellemstore fyringsanlæg.
Miljø Danmark.
Miljö og arbejdsmiljö : en håndbog om at integrere arbejdet med to beslgætede områder
Miljø- og energiministeriets lovregister.
Miljø-projekter
MiljøDanmark
Miljøindikatorer : en genvej til miljøforbedringer i kommunerne
Miljøparametre ved flexografisk trykning.
Miljøplanforudsætninger
Miljøreformen : en foreløbige redegørelse om miljøreformens virkninger.
Miljøreformen : indsats og resultater.
Miljøstøtte og miljøinvesteringer : redegørelse om miljøstøtte og miljøinvesteringer 1975-80.
Miljøstyrelsens opgaver 1977-82 : status og udviklingstendenser på miljøbeskyttelsesområdet.
Ministerial declarations : international conferences on the protection of the north sea : Bremen, Germany, 1984 ; London, United Kingdom, 1987 ; the Hague, the Netherlands, 1990.
Moss analyses used as a means of surveying the atmospheric heavy-metal deposition in Sweden, Denmark and Greenland in 1980
Nitrat i drikkevand og grundvand i Danmark : redegørelse fra Miljøstyrelsen.
Norden og det globale miljø : Pohjola ja maapallon ympäristö
Nordic countries and the global environment, The
Notat om revurdering af dansk beredskabsplan vedrørende Barsebäck-værket
NPO-forskning fra Miljøstyrelsen.
NPO-redegørelsen : tilførsel af kvælstof, fosfor og organisk stof til grundvand, fersk og marint overfladevand : virkningen af denne tilførsel : forslag til afhjælpende foranstaltninger.
Okkerkortlægning : potentielt svovlsure jorder i Nordjyllands, Viborg, Ringkjøbing, Ribe og Sønderjyllands amtskommuner : rapport fra den af Miljøstyrelsen nedsatte arbejdsgruppe vedrørende kortlægning af de indgrebskrævende okkerarealer udført af Landbrugsministeriets arealdatakontor
Pesticides research.
Phthalatesteres økotoksikologi og spredningsveje i det marine miljø
Program for nordisk samarbejde om miljøbeskyttelse 1983-1987
Progress report : 4th International Conference on the Protection of the North Sea, Esbjerg, Denmark, 8-9 June 1995
Radioaktiv landforurening på dansk område efter et eventuelt stort havari på Barsebäckværket : redegørelse fra en arbejdsgruppe
Rapport fra Nordisk temadag om forbrændingsanlæg for husholdningsaffald torsdag den 3. april [1986] i Miljøministeriet, København.
Second Nordic conference on EU-environmental law : Copenhagen, May 1996
Sediment undersøgelser.
Slørvinger og døgnfluer : nøgle og oversigtsværk : nymfer af danske slørvinger og døgnfluer
Sørestaurering i Danmark : metoder, erfaringer og anbefalinger
Spildevandsafledning udenfor bymæssig bebyggelse : miljøstyrelsens redegørelse om de problemer der er forbundet med spildevandsbortskaffelse i mindre og spredte bebyggelser, herunder sommerhusområder.
Spildevandsrensning 1972-1982
Støjkortlægning : vejledning og signaturer.
Strandrensning.
Tal om natur og miljø.
Trafikstøj i boligområder : støjhensyn i kommune- og lokalplanlægningen og ved projektering af boligbebyggelse.
Vandløbene.
Vejen til rent spildevand
Vejledning fra Miljøstyrelsen.
Vejledning i recipientkvalitetsplanlægning.
Videreudvikling af vandfortyndbare tekstiltrykfarver til Cool Flash trykning
Vurdering af elværkernes salthorstundersøgelser : rapport
Notes: 
Sources: