sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000121259271 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 2125 9271
Name: 
Hiärn, Urban
Hiärne, Urban
Hierne, Urban
Hierne, Urbanus
Hjaerne, Urban
Hjärn, Urban
Hjärne, Urban
U. H
U.H (pseudonym)
Urban Hjärne (Scholar)
Urban Hjärne (Schwedischer Arzt, Alchemist, Geologe, Schriftsteller und Naturforscher)
Urban Hjärne (svensk kemiker)
Urban Hjärne (svensk kemist)
Urban Hjärne (svensk kjemikar)
Urban Hjärne (svensk kjemiker)
Urban Hjärne (Zweeds scheikundige (1641-1724))
Йерне, Урбан
ウルバン・ヤーネ
Dates: 
1641-1724
Creation class: 
Language material
Notated music
Text
Creation role: 
author
Related names: 
Nilsson, Barbro (1927-...)
Ohlsson, Stig Örjan (1939-...)
Olsson, Bernt (1929-...)
Platen, Magnus von (1920-2002)
Schück, Henrik (1855-1947)
Stubbe, Carl
Svenska vitterhetssamfundet
Wallerius, Johan Gottschalk (1709-1785)
Wankijff
Wessén, Elias (1889-1981))
Titles: 
=Den korta anledningen, til åthskillige malm och bergarters, mineraliers och jordeslags &c. efterspörjande och angifwande. Stockholm. 1-2. 1702-06.=.
Acta chemica Holmiensia. Stockholm. 1-2. 1753.
Actorum laboratorii Stockholmensis parasceve. Eller Förberedelse til de vndersökningar, som vthi kongl. laboratorio äro genomgångne, samt vnderrättelse om de förnämbste grundstycken vthi chymien. =Anon.= Stockholm, tryckt af Michaele : Laurelio, anno 1706.
Äldre svenska biografier.
bätter omgås skall och till wärmande anwända med bättre nytta och sparsamhet...
Berättelse til den gunstige läsaren. =(Rubr.) Anon.= [Stockholm, J.H. Werner.].
Den bewågne läsaren önskar jag alsköns wälmågo. =(Rubr.)=/(U. Hiärne.) =S. impr.=.
Den lilla wattuprofwaren, hwarigenom de rätta ock hälsosamma suurbrunnar ifrån de falska eller gemene jernwatn som här och där i wårt k. fädernesland finnas, igenkänes och åthskillies ...
Disputation medica in auguralis de obstructione lacteorum vasorum et glandularum mesenterii, ... ex authoritate et consensu Nobilissimae Facultatis Medicae Andegavensis,..
Dödsens afritning, ofver den ehreborne och wällärde nu mera hos Gudh salighe, hr Paulum Repplerum ...
En ganska liten berglykta förmedelst hvilken man sig uti den mörka bergverkshantering själf leda och lysa kan
Grundelig underrättelse, huru mineral watnet wid Medewij uti Östergöthland, bäst skal brukas, och på hwad sätt diæten skal hållas, hwar efter ock de, som sig af de andra brunnar i Swerige betiäna, kunna /med behörig limitation/ sig ställa : och rätta. Nyligast uti största korthet sammandragen./(U. Hierne.) Tryckt i Stockholm år 1708. Och nu å nyo uplagd genom kongl. tryckeriet, i Nyköping år 1760.
Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsning med hvilken ... Adolf Krister Phalén tillträder sitt ämbete
Kort anledning til hälsobrunnars och mineral- watns vpletande, bepröfwande och brukande; efter gifna låfwen, til det högt-berömmelige konungarikets i Norrige loflige inbyggare, stäldt af U.H./(Urban Hiärne.) Stockholm, tryckt af Michaele : Laurelio, anno 1707.
kort berättelse om the nys vpfundne suurbrunnar wid Medewij vthi Östergöthland ..., Een
Kurtze Anleitung wie man unterschiedliche Ertz- und Berg-Arten, Mineralien, Gewächse, und Erdsorten, nebst mehrern seltzamen Dingen erforschen und angeben könne ...
Kurze Anleitung, wie man Gesund- oder Heyl-Brunnen und Mineralwasser aufsu*. -
Liten ekonomisk skrift om wedhsparande
Little water-tester
Maj och månsken fyra satser för diskantkör
Memorabilia nonnulla lacus Vetteri ... Märkvärdigheter hos sjön Vettern ...
Oförgrijpelige tanckar
Orthographia svecana.
Rosimunda : tragœdia i fem handlingar.
Rosimunda : tragoedia uppförd på Uppsala slott den 15 augusti 1665
Samlade dikter
Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin.
Stratonice
Urban Hiärne and Cartesian phonetics
Urban Hiärnes språkvetenskapliga författarskap
Urban Hjärnes resa i Jämtland och Härjedalen år 1685 : ur hans resejournal
Urban Hjärnes själfbiografi.
Urbani Hierne... Actorum chemicorum Holmiensium, tomus primus. Hoc est, parasceve sive praeparatio ad tentamina, in Reg. Laboratorio Holmiensi peracta, ut et compendiosa manuductio ad elementa et principia chemica rite investiganga, cum annotationibus Joh. Gotschalk Wallerii....
Urbani Hierne Defensionis Paracelsicæ prodromus. Eller. Kort föremäle af then vthförligare förswars skrift för den stora philosophus theutonicus Theophrastus Paracelsus, som nyligen medelst en hård beskyllning, vthan någon orsak är worden : antastad. Stockholm, tryckt hoos Julius G. Matthiæ, boktr. åhr 1709.
Urbani Hjärne ... Brevis manuductio ad fontes medicatos aqvasq'; minerales solerter investigandas, ritè probandas, & exactè adplicandas adhibendasque, in inclyti regni Norwegiæ, incolarum usum conscripta. Stockholmiæ, literis Laurelianis.
Xylobalsamum oder Holz-Balsam schon für einiger Zeit erfunden, wodurch allerhand Holz-Werck, nebenst vielen anderen Dingen, für Fäule und Verderben kan bewahret werden./(Urban Hiärne.) Stockholm, gedruckt in der königl. Buchdruckerey : 1720.
Xylobalsamus artificialis eller Träbalsam för en rum tidh sedan opfunnen: hwarigenom allehanda träwerke, därjemte mång annor ting för rutenhet och förderfwelse kunna förwaras./(Urban Hierne.) Stockholm, tryckt hos Joh. H. Werner, kongl. : boktr. 1718.
Notes: 
Sources: 
BOWKER
NTA