sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000121989311 | 1 hits
Organisation
ISNI: 
0000 0001 2198 9311
Name: 
Cyrilometodějska Teologická Fakulta Olomouc
Cyrilometodějská Teologická Fakulta Universita Palackého v Olomouci
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého
Cyrilometodějská theologická fakulta Univerzity Palackého
Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana Olomouc
St. Cyril and Methodius Faculty of Theology
Universitas Palackiana Olomouc Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana
Univerzita Palackého Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzita Palackého Cyrilometodějská theologická fakulta
Univerzita Palackého Olomouc Cyrilometodějská Teologická Fakulta
Univerzita Palackého (Ołomuniec) Cyrilometodějská Teologická Fakulta
Location / Nationality: 
Creation class: 
Language material
Related names: 
Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci (see also from)
Katolická církev. Česká katolická charita
Krumpolc, Eduard
Pacner, Stanislav
Rupnik, Marko Ivan
Šipr, Květoslav
Tavel, Peter
Tichý, Ladislav
Univerzita Palackého Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta (see also from)
Univerzita Palackého Olomouc (see also from)
Univerzita Palackého. Katedra pastorální a spirituální teologie
Vlková, Gabriela Ivana
Zlámal, Bohumil
Titles: 
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
Aktuální bioetické texty ; Deklarace o eutanazii
Antropický princip v dialogu mezi přírodními vědami, filozofií a teologií
Apoštol Pavel a Písmo : sborník příspěvků z konference
Autonomní morálka
Cesta ke zralosti
Četba v procesu formace : pracovní seminář Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP a Centra Aletti v Olomouci uskutečněný ve dnech 1.5.-3.5.2003
Christologické a ekleziologické poselství Ef 2, 11-22
Chvála lásky : interpretace a účinky 13. kapitoly Prvního listu Korinťanům
Colloqium liturgicum 2006
Cvičebnice manažerských technik
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1990-2010 : 20 let od jejího obnovení : sborník
Dějiny katolické církve
Denně se modlit - ale jak? : Určeno pro posl. bohosl. fakult a vyšších náboženských kursů
Deo Redemptore, De
Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy
Donum vitae : sborník studií o etických aspektech začátku individuálního lidského života a instrukce Kongregace pro nauku víry o respektování počínajícího lidského života a důstojnosti plození : odpovědi na některé aktuální otázky
Duchovní a neduchovní
Důvěřovat v člověka a důvěřovat v Hospodina (Jer 17,5-13) : exegeticko-teologický výklad
Dynamika smlouvy v deuteronomistickém zpracování dějin : historické pozadí, projevy a další působení
Eucharistie v křesťanské antice
Facultas theologica Cyrillo-Methodiana
Fotiovo schizma : historie a legenda
Katechetické hry pro děti a mládež
Katechetika
Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie
Křesťan a bezdomovectví - sborník z konference
Křesťanská iniciace : sborník třetí vědecké katechetické konference, pořádané ve dnech 15.-17. září 2008 Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Katechetickou sekcí České biskupské konference
Křesťanské společenství v Matoušově evangeliu : jeho hlavní charakteristiky podle Mt 18,1-35
Křesťanství a kultura ... : vědecká konference pořádaná katedrou pastorální a spirituální teologie CMTF v Olomouci dne ...
Kristus a účast židů i pohanů na "smlouvách" Božího zaslíbení : christologické a ekleziologické poselství Ef 2, 11-22
"Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry" (1 Tim 1,5) : studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám
Latina
Mariologie
Mládež a hodnoty ... : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech ... v Olomouci
Novo millennio ineunte : pracovní seminář Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP konané [sic] dne 16. října 2002
O Bohu Vykupiteli
O duchovním otcovství a rozlišování
O duchovním rozlišování : cesta ke zralosti
O svobodě volby
O základech.
Obřady žehnání v různých liturgických tradicích : Colloqium liturgicum 2006
Otázky české spirituality
Pedagogické dny kardinála Františka Tomáška : [sborník sdělení z konference konané ve dnech 3.-4. června 1994 na Pedagogické fakultě UP]
Počátky latinského a slovanského křesťanství na Velké Moravě
Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny
Příručka českých církevních dějin : Určeno pro posl. bohosl[oveckých] fakult a vyšších náboženských kursů.
Procesní právo
Psychologie : koncepce výuky pro studující teologie a pedagogiky na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci : inaugurační přednáška pronesená v rámci profesorského řízení na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dne 19.1.2000
Sborník z konference Křesťan a bezdomovectví : konference proběhla na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 12. října 2004 pod záštitou Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, ve spolupráci s Maltézkou pomocí o.p.s., Sdružením azylových domů a Charitou Olomouc
Slovo Boží a slovo lidské : všeobecný úvod do Písma svatého
Služba nemocným
Společenská odpovědnost podniků v současné Evropě : Velehrad 3.-4.7.2005 : [sborník příspěvků z mezinárodní konference ...
Stud. theol. (Olomouc)
Studia theologica : teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého a Teologické fakulty Jihočeské univerzity ve spolupráci s Teologickou fakultou Trnavské univerzity
Studijní texty z pastorální teologie III. : služba nemocným
Svátosti, dary Slova, které se stalo Tělem : Dogmaticko-liturgická studie
Theologica Olomucensia
Úvod do Nového zákona : [Určeno] pro posl. bohoslovecké teologické fak.
Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona
Vybrané kapitoly ze sociální psychologie
Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti
Vztahy mezi státem a církví z hlediska jejich mezinárodního rozměru
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB NKC NUKAT