sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000123699262 | 1 hits
Organisation
ISNI: 
0000 0001 2369 9262
Name: 
Bohuslän (Sweden) Bohusläns museum
Bohuslän (Sweden) Museum
Bohusläns Museet Uddevalla
Bohusläns Museum
Bohusläns Museum Uddevalla
Location / Nationality: 
Sweden Udevalla
Creation class: 
Language material
Creation role: 
author
editor
originator
other
publisher
Related names: 
Åberg, Joakim
Andersson, Katarina
Arbin, Staffan von
Bergstrand, Thomas
Bohusläns Hembygdsförbund
Claesson, Pia
Falkenström, Per
Göteborgs universitet. Etnologiska institutionen
Öbrink, Mattias
Ortman, Oscar
Rydbom, Lars
Västarvet
Titles: 
Bohuslän : årsbok
Bohuslän : ett gränslands historia
Bohusläns samhälls- och näringsliv.
Gustafsberg : Sveriges äldsta badort
Kultur på vårdhem : ett försöksprojekt vid Bohusläns museum.
Ödsmål 377, UN : lämningar från bronsålder - äldre järnålder och neolitikum : arkeologisk slutundersökning : Ödsmål socken, Hog 9:1, RAÄ 377
Skeppershamn : arkeologisk utredning i Käringöns hamn med angränsande vattenomroden, Käringö socken, Orust kommun
Skogaryd vindpark - en kulturmiljöutredning : Skogaryd 1:11, Väne-Ryrs socken, Vänersborgs kommun
Sköllunga grustäkt : arkeologisk utredning : Sköllunga 3:2, Ucklums socken, Stenungsunds kommun
Skredsvik 38, 327, 426 samt 430 : arkeologisk slutundersökning : Skredsvik socken, Hogstorp 2:1, Kallsås 1:8, 1:9
Skredsvik 39 : arkeologisk förundersökning av boplats inför planerad grustäkt : Skredsvik 39, Anneröd 1:4, Skredsvik socken, Uddevalla kommun
Småskrifter : utgivna av Bohusläns museums förlag
Smedberget : arkeologisk utredning : Hensbacka 2:3, Foss socken, Munkedals kommun
Söder om Bönekullen : boplatser och gravfält vid Stora Holm : Arkeologisk förundersökning : Tuve 46, 63, 134, 167 samt Bpy 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Tuve 1:10 m fl, Tuve socken, Göteborgs kommun
Södra Saxala gravfält : lämningar från mesolitikum till vikingatid : projekt Saltkällan-Håby, teknisk rapport 6 av 7 : Foss-Berg 3:1, Foss socken, Munkedals kommun
Sonarundersökning sydost Otterön : efterundersökning av fyndplats för efterreformatorisk keramik, Tanums socken och kommun
Spillvattenledning i Alingsås : Gärdska ström, Gärdsken, Forsån och Lilla Färgen : frivillig arkeologisk utredning : Alingsås socken och kommun
Stadslager i Marstrands hamn : arkeologi i Marstrands hamn 5 : arkeologisk undersökning och förundersökning Marstrand 32, Marstrands socken, Kungälvs kommun
Stale 1:10 : arkeologisk utredning, Stale 1:10, Bokenäs socken, Uddevalla kommun
Starrkärr 5:1 : arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : Ödsmål 206, Starrkärr 5:1, Ödsmåls socken, Stenungsunds kommun
Stensättningarna på Tåbergshed : två stensättningar längs väg 161 : arkeologisk slutundersökning, Herrestad 127:1-2, Torsberg 4:15 Herrestads socken, Uddevalla kommun
Stora Sofia : kontroll och analys av skyddsåtgärd : slutrapport 2007
Strandhamns kile, Ulebergshamn : marinarkeologisk förundersökning : Tossene 983, Tossene socken, Sotenäs kommun
Strömstad 4:17 : lokstallet i Strömstad : Strömstad socken, Strömstad kommun
Strömstads kyrkogårdar : kulturhistoriskt beslutsunderlag
Sunningebergen och Sundskogen : planerad bostadsbebyggelse på ömse sidor om Byfjorden : arkeologiska utredningar : Herrestad socken, Herrestad 25:8, Källdal 4:1 m. fl. och Forshälla socken, Forshälla-Sund 1:8
Svälte : frivillig arkeologisk utredning : Svälte 1:4, Högås socken, Uddevalla kommun.
Sverre Lundgren : [skulptur] : 1 november-7 december 1997 Konsthallen - Bohusläns museum.
Tången : arkeologisk förundersökning : Mollösund 27:1-2, Tången S:1, Mollösund socken, Orust kommun
Tanum 1856 : arkeologisk förundersökning : Tanum socken, Stora Anrås 5:14 samt 7:2, RAÄ 1856
Tega prästgård 1:1 : Ytterby socken, Kungälvs kommun : arkeologisk förundersökning
Titthål i kvarteret Åberg : arkeologisk förundersökning : Uddevalla 191, Åberg 14, Uddevalla stad, Uddevalla kommun
Tjärna 1:11 samt Rävlanda 1:11 m fl : Stenkyrka socken, Tjörns kommun : arkeologisk utredning samt förundersökning
Tofta 1:7 : Lycke socken, Kungälvs kommun : arkeologisk förundersökning
Tomtningar i Väjern : arkeologisk förundersökning : Askum 587:1-2 : Ödegården 1:2, Askums socken, Sotenäs kommun
Torp - fossil åkermark och sågverkslämningar vid Bäckefors : kulturhistorisk förstudie inför planerade vindkraftverk : Bäcken 1:44, 1:16, Björtveten 1:27, Hjulsrud 1:10, Regineberg 1:1 m.fl. Bäcke socken, Bengtsfors kommun
Torvald Johansson berättar om torp, folk och gårdar på Orust i svunnen tid.
Tre tunnor och en planka : arkeologisk undersökning : Ytterby 53, Kastellegården 1:1, Ytterby socken, Kungälv kommun
Tryckbank i Lidan : arkeologisk förundersökning : Lidköping 11:1, Lidan, Lidköpings socken och kommun
Två boplatser i Ytterby : arkeologisk förundersökning : Ytterby 209 och 211, Kastellegården 1:380 m.fl., Ytterby socken, Kungälvs kommun
Två förundersökningar mellan Uddevalla och Ljungskile : arkeologiska delförundersökningar av två boplatser i Forshälla : Forshälla 180 och nyupptäckt boplats vid Forshälla 23, Sund 1:48, Dramsvik 1:33 samt 1:54, Forshälla socken, Uddevalla kommun
Uleberg 2:15 : "kaptenshuset" i Ulebergshamn : Tossene socken, Sotenäs kommun
Ullstorp 1:2 och 1:3, Solbräcke 1:6 m. fl., Kareby socken, Kungälvs kommun : arkeologisk utredning
Ullstorp 1:3 m fl : arkeologisk förundersökning : Kareby socken, Ullstorp 1:3 mfl, RAÄ 131, 136, 137, 158, 159
Undersökningar vid Bokenäs nya kyrka : arkeologisk förundersökning : Bokenäs 218 : Bön 1:15, Bokenäs socken, Uddevalla kommun
Upprustning av Marstrands societetshus 1998-2005 : antikvarisk kontrollrapport
Upprustning av vattendriven såg, fastigheten Övre Röra 1:8 : Spekeröds socken, Stenungsunds kommun : rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsobjekt
Upprustning av vattendriven såg på Övre Röra 1:8
Upprustningen av Marstrands societetshus 1998-2005 : Fastigheten Marstrand 13:1 : Marstrands socken, Kungälvs kommun
Ur hav till burk och kartong : fiskberedningen i Sotenäs kommun
Utblickar från Munkedal : 10 000 år av bohuslänsk förhistoria
Utredning inför byggnation på Tanums Rörvik : frivillig arkeologisk utredning : Tanums Rörvik 1:56 och 1:54, Tanum socken och kommun
Utredning på del av Hamburgsund 2:2 : frivillig arkeologisk utredning : Hamburgsund 2:2, Tanums socken och kommun
Utredning på Kissleberget : frivillig arkeologisk utredning : Kissleberg 1:4, Herrestad socken, Uddevalla kommun
Utredning på Malön : frivillig arkeologisk utredning : Malön 1:28 och 1:43, Morlanda socken, Orust kommun
Utredning på Rävehogen : frivillig arkeologisk utredning : Rävehogen 1:3, Ljungs socken, Uddevalla kommun
Utredningsområden norr om Brottkärrsvägen : särskild utredning etapp 1 : Brottkärr 73:4 m.fl., Askims socken, Göteborgs kommun
Utsatta platser : fornlämningar på sydvästra Orust : arkeologisk förundersökning, Tegneby 10, 480 och 481, Nösund 1:176, Tegneby socken, Orust kommun
Utvändig ommålning av Curmans villor : byggnadsminne : fastigheten Kyrkvik 3:1 : Lysekils kommun
VA-ledning mellan Stensvik och Strand : frivillig arkeologisk utredning : Hogdal socken, Strömstad kommun
Va-ledning mellan Tuvesvik och Skottaren : frivillig arkeologisk utredning : Morlanda och Gullholmens socknar, Orusts kommun
VA-ledning mellan Uddevalla och Ljungskile : arkeologisk utredning : Forshälla, Ljung, Resteröd och Uddevalla-Bäve socknar, Uddevalla kommun
VA-ledningar mellan Koön, Klåverön och Galgholmen : frivillig arkeologisk utredning, Marstrand och Lycke socknar, Kungälvs kommun
VA-ledningar över Bohusgården : arkeologisk förundersökning Uddevalla 48 och Uddevalla 298, Bohusgården S:1, 1:23, Uddevalla socken, Uddevalla kommun
Väderöarna
Väenner : [Jens Fänge, Henrik Haugan, Ulf Kihlander, Tore Lyngseth, Andréas Roth, Torbjörn Sörensen] : [5 mars-10 april 1994, Konsthallen, Bohusläns museum]
Väg 161 : delen vid Bokenäs kyrka : arkeologisk slutundersökning : Bokenäs socken, Bön 2:5, Raä 444
Väg 723 : förundersökning längs planerad ny sträckning av väg 723 på Tjörn : arkeologisk förundersökning : Stenkyrka socken, Dyreby 1:17, Hoga 1:1, Hällebäck 1:27, Stenkyrka-Häller 1:4 och 1:5, RAÄ 621, 560, 340, 171 och 172
Väg E6 Geddeknippeln - Håby
Väg E6 : undersökta boplatser och aktivitetsytor längs sträckan Geddeknippeln-Kallsås : arkeologisk slutundersökning : Skredsvik socken, Hogstorp 2:1, Kallsås 1:8, 1:9, RAÄ 38, 327, 426 samt 430
Vägskäl 163/913 : arkeologisk förundersökning : Edsten 4:2 och 2:7, Bottna socken, Tanums socken
Vågspel i Viken : Blomsholm berättar
Valla 257:2 - en boplats på Hakenäset : arkeologisk förundersökning : Valla 257:2, Hövik 3:11, Valla socken, Tjörns kommun
Vänorter i Norden 60 år
Var går gränsen? : arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige under perioden 1000-1300
Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län : bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden
Varmt på Carlstens fästning : installation av bergvärme : arkeologisk schaktkontroll : Marstrand 32, Carlstens fästning, Marstrand socken, Kungälv kommun
Varnan : arkeologi i ån Varnan inför projekt Inre hamnen : arkeologisk utredning : ån Varnan, Kristinehamns socken, Kristinehamns kommun
Varuutväxling på sydvästra Tjörnkusten : arkeologisk utredning : vattenområde inom Koholmen 1:1 och 1:200, Klädesholmens socken, Tjörns kommun
Västkustsommar : barnkolonier i Bohuslän under 100 år
Våtmark Moltemyr : arkeologisk förundersökning : Tanum kommun, Kville socken, Edsten 1:1, RAÄ 614
Vattenledning från Kärna till Koön : arkeologisk utredning och förundersökning samt inventering under vatten : Lycke 124 m.fl., Skåttan 1:2 m.fl., Lycke och Torsberg socknar, Kungälvs kommun
Vattenledning i sjön Hugn : särskild utredning : vattenområde i sjön Hugn, Köla socken, Eda kommun
Vattenverksamheter intill Hälsöbron : frivillig marinarkeologisk utredning, etapp 1 och 2 : Öckerö 7:1 m. fl., Öckerö socken och kommun
Vättlands verksamhetsområde : program för detaljplan vid Bastekärr : arkeologisk utredning : Skee 1088 m.fl. : Bastekärr 1:18 m.fl., Skee socken, Strömstad kommun
Verksamhetsberättelse 1994
Vid Starekilens stränder : arkeologiska undersökningar av boplatserna Skee 53 och 54
Vikingatida lämningar i Stora Anrås : arkeologisk provgrävning : Tanum 1539 och 2214, Stora Anrås 4:16, Tanums socken och kommun
Vindkraft på Övre Tun : arkeologisk förundersökning av Svenneby 165 Övre Tun 3:1, Svenneby socken, Tanum kommun
Vindkraft på utmarken i Hensbacka och Kråkeröd : arkeologisk steg 1-utredning : Hensbacka 2:1 m.fl. och Kråkeröd 1:36 m.fl., Foss och Skredsviks socknar, Munkedal och Uddevalla kommuner
Vindkraft vid Skottarevet : arkeologisk utredning, etapp 1 : Falkenbergs kommun, Hallands län
Vindkraftverk på Kärra 2:1 : arkeologisk förundersökning : inom del av RAÄ 800 : fastighet: Kärra 2:1, Tanum socken, Tanum kommun
Vistelser i Ormbäckens dalgång : boplatsspår från mesolitikum till järnålder : Naturgasprojektet : arkeologisk slutundersökning/teknisk rapport : Ytterby 191, Ormo 3:1, Ytterby socken, Kungälvs kommun
Vrak och spår av varvsverksamhet vid Getterön : marinarkeologisk efterundersökning i Getteröns småbåtshamn : Varberg 131 och 132, Getterön 2:1, Varbergs socken och kommun
Vrångholmen country club : utredning inför en planerad golfbana och bebyggelse på fastigheten Vrångholmen 2:1 m.fl. : särskild arkeologisk utredning
Vrångholmens country club
Vrångsholmen 2:1 och Tannam 5:10 : frivillig arkeologisk utredning
Ytterligare ett odlingsröse inom Foss 217 : arkeologisk förundersökning Foss 217, Möe 1:2, Foss socken, Munkedals kommun
Notes: 
Sources: