sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:000000000378207X | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 0378 207X
Name: 
Acronius, Ruardus
Ruard Acronius
Ruard Acronius (Nederlands theoloog (-))
Ruard Acronius (Theologian)
Dates: 
1546-1611
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Creation role: 
author
Related names: 
Brandt, Marten Jansz (Amsterdam)
Ceulen, Peeter van
Delf, Adriaen Cornelisz van (Schiedam)
Delf, Adriaen Cornelisz van Schiedam, 1606-1624
Gerritsz, Adriaen (Delft)
Rade, Gillis van den (Franeker)
Ravesteyn, Paulus Aertsz van (Amsterdam)
S.n. (S.l.)
Wtenbogaert, Johannes (1557-1644)
Titles: 
Albuminscriptie
Bedenckingen, over de beroepinghe D.D. Conradi Vorstii, tot de professie der H. theologie in de Vniversiteyt tot Leyden, by eenighe dienaren des Godlicken Woorts [Acronius, Plancius, Fraxinus, Bogardus, Becius en Hommius] : opt begeeren ende uyt last van de E. mog. heeren Staten van Hollandt, ende West-Frieslandt, voorghestelt, ende hare E. mog. overghelevert op den 29. aprilis anno 1611
Christelijcke ende wettelijcke beroepinge der dienaren Jesu Christi, gelijck die God almachtigh selve ... ingestelt heeft ...
Copye van de remonstrantie die opt eynde der mondelijcke conferentie den [...] Staten is overghelevert by de ses predikanten, die [...] uyt de respective classen van Hollant ende Westvrieslant ghedeputeert waren.
Enarrationes catecheticae, quibus quaestiones et responsiones catechismi ecclesiarum et Palatinatus explicantur, cet.
Nootwendich vertooch, daer in naectelijck wt Godts woordt ... aen-ghewesen wort, hoe Godts ghemeynte ... van de politike regieringhe onderscheyden is gheweest ...
Onderwijsinghe, door welcke de vragen ende antwoorden des Catechismi der ghemeynten Christi in Nederlant ende de Palts, ordentlijck, duydtlijck, ende alzoo na den grondt der Schrifturen verklaert worden, dat in de zelve, de summa der gesonder leere niet alleen begrepen zij, maer ooc als in een spieghel te aenschouwen, klaerlijck voorghestelt wordt
Predicatie, door Iohannem Wtenbogart bearbeydet, in welcke hy de voor-naemste gronden syns laetsten boecx, handelende vande macht der politiker overheydt in kerckelijcke zaken, openbaerlijck met syn verklaringhe betoont, gheensins syn ghevoelen te bevestighen.
Protocol, dat is de gantsche handelinge des ghesprecx gehouden tot Leeuwarden in Vriesland, tusschen Ruardum Acronium dienaer des Godl. woords ende Peeter van Ceulen dienaar by de Mennisten ofte Wederdooperen. Begonnen den 16 Aug. ende voleynd. den 17 Nov. 1596. Met een Voor-reden verclarende hiervan het oordeel der Staten.
Seer grondighe ende uit Godes woordt wel ghefondeerde onderrichtinge, teghens de lasteringhe ende het gheschrey, dat de Wederdooperen, ende andere quaetwillige, tot onteeringhe vanden dienst des Evangeliums, ende verleydinghe der eenvoudigen, over het onderholt, ende de middelen, daer door de dienaren der warer ghemeynten Christi, in haeren dienst, sonder oeffeninge van eenich hantwerck, coopmaschap, ackerwerck, ofte derghelijcke onderholden worden ...
Notes: 
Sources: 
NTA
TEL