sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000011199597 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 1119 9597
Name: 
Jan Kops
Jan Kops (Dutch botanist)
Jan Kops (Nederlands botanicus (1765-1849))
Jan Kops (niederländischer reformierter Theologe und Agrarwissenschaftler)
Kops, Jan
Kops, Janus
Dates: 
1765-1849
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
txt
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Altheer, Johannes (Utrecht)
Camphuysen, Dirck Rafaelsz (1586-1627)
Gevers Deynoot, Pieter Marie Eduard (co-author)
Paddenburg en comp., Van (Utrecht)
Paddenburg, Otto Johannes van (Utrecht)
Sepp en zoon, Jan Christiaan (Amsterdam)
Sepp, Jan Christiaan (co-author)
Thaer, Albrecht Daniel (1752-1828)
Trappen, Johannes Everhardus van der (co-author)
Van Hall, Hermann Christiaan (co-author)
Vries, Jeronimo de Gzn., 1777-1853
Walré, Jan van (Haarlem)
Wttewaall, Gerard (1776-1838)
Zappey, W.M. (1931-2000)
Zappey, Wilhelmus M. (1931-2000)
Titles: 
Adres aan het Provinciaal Bestuur van Holland
Antwoord op het voorstel, vorderende te betoogen het onredelyke der onverschilligheid omtrent godsdienstige waarheden, met aanwyzing hoe men, in 't voorstaan van de waarheid, verstandig hebbe te yveren.
Beschrijving eener boerderij in de Castricummer duinen
Boeren goudmijn, of Handleiding tot de kunst om van verschillende soorten van landerijen het meest mogelijke nut te trekken, meer vee te kunnen houden dan naar gewoonte en hetzelve over 't geheel beter te kunnen voeden, en doelmatiger behandelen : benevens een aantal wetenswaardige bijzonderheden tot den landbouw betrekkelijk : alles met voorbeelden, op ondervinding berustende, opgehelderd
Brieven van Jan Kops (1765-1849), landbouwkundige, geschreven aan Jeronimo de Vries Gzn. (1776-1853)
Catalogue des instrumens, machines et outils à l'usage de l'agriculture, réunis au Cabinet Royal, formée à Amsterdam
[Certificatum]
Flora Batava of afbeelding en beschrijving van Nederlandsche gewassen
Hulde van de letterkundige verdiensten van Mr. Jacobus Scheltema
Index plantarum quae in Horto Rheno-Trajectino coluntur, anno 1822
Inwijdings-redevoering over het aanbelang van het akademisch onderwijs in de Nederlandsche land-huishoudkunde
Jani Kops Oratio de emolumento, quod ex Batavorum et Belgarum conjunctione in unum regnum, agriculturae per totam patriam accesserit, dicta publice die 26 martii a. 1829...
Knipselmap mei artikels oer en/of fan J. Kops
Leerrede over Gods bestuur van 's menschen daden.
Leerrede over Gods hulp en bescherming in de Twaalfdaagschen Veldtogt van het Nederlandsche leger, in Augustus 1831 naar psalm XLVI: vers 8-12, gehouden in de Gemeente der Doopsgezinden te Utrecht, op den 28sten Augustus 1831
Leerreden over den algemeenen grond van vereeniging onder de christenen.
Levensberigt betrekkelijk mijne werkzaamheden voor het publiek en hetgeen hierop invloed had, 1839
Magazijn van vaderlandschen landbouw
Opdrachtblad uit een prijsboek voor Henricus Govardus Isaäcus Nederburgh, leerling van de Latijnse school te Leiden, ondertekend door Jan Kops (1765-1849), botanicus en letterkundige, Hermannus Adrianus Bake (1754-1805), medicus, Ewaldus Hollebeek (1719-1796), theoloog en David Ruhnkenius (1723-1798), classicus
Oratio de emolumento, quod ex batavorum
Prijsverhandeling strekkende ter beantwoording der vraage: Welke is de waare vaderlands-liefde; en waarom is ieder ingezetene verpligt dezelve aan te kweeken?
Proeven van uiterlijke Nederlandsche welsprekendheid, in navolging van P. Francius benevens eene redevoering over Jacob Cats, als verlichter des volks en bevorderaar van het nut van 't algemeen
Rapport wegens het verrigte, tijdens het woeden der veepest te Utrecht, in 1813 en 1814
Redevoering over de eindoogmerken of duidelijke blijken van Gods wijsheid in het plantenrijk : uitgesproken in de openbare vergadering der eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen en Schoone Kunsten. Op den 16den december 1831
Redevoering over den Noord-Nederlandsche bodem, als meer geschikt voor den landbouw, dan die van vele andere landen van Europa
Redevoering, voordragende: Gods handelwijze in de opvoeding der menschen, als een rigtsnoer voor ouders tot de zedelijke opvoeding hunner kinderen : uitgesproken op den 10en van oogstmaand [...] 1813
Staat van den landbouw in de Vereenigde Nederlanden, gedurende den jare ...
Staat van Holland's duinen en ontwerp tot vrugtbaarmaking van dezelve : opgegeven in het rapport der commissie over het onderzoek der duinen van Holland
Staats-huishoudkundige verhandeling over den invloed eener mindere of meerdere beperking des grond-eigendoms op den landbouw der volken, toegepast op ons vaderland
Uitgezochte Stichtelijke gedichten, naar de hedendaagsche taal en spelling...
Verhandeling, bevattende een overzigt van den staat der voornaamste gewassen in Nederland geteeld, en van de gesteldheid van het weder, met aanwijzing van de gevolgen, die hieruit zijn af te leiden, in de jaren 1806-1812
Contributed to or performed: 
Magazijn van vaderlandschen landbouw
Notes: 
Sources: 
NTA
TEL