sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000034765053 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 3476 5053
Name: 
Bergh, G. van den
Bergh, George
Bergh, George van den
Den Bergh, G. van
Den Bergh, George
George van den Bergh
George van den Bergh (Dutch politician and astronomer)
George van den Bergh (Nederlands SDAP-politicus en astronoom)
Van den Bergh, G.
Van den Bergh, George
ברג, ג. ון דן
ברג, ג'ורג'
Dates: 
1890-1966
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Text
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Bergh, S.G. van den (1931-)
Bergh, Simon George (1931-)
Em. Querido's Uitgeverij (Amsterdam)
Mijnssen, François Henry Jacques (1872-1954)
Mijnssen, Frans (1872-1954)
Oorschot, G.A. van (1909-1987)
Oorschot, Gerardus Adriaan (1909-1987)
Proefschrift Universiteit van Amsterdam
Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij (Arnhem)
Vereeniging van Sociaal Democratische Gemeenteraadsleden
Wiardi Beckman Stichting
Wibaut, F.M. (1859-1936)
Wibaut, Florentinus Marinus (1859-1936)
Titles: 
aanstaande verkiezingen, De
Aarde en wereld in ruimte en tijd; een uiteenzetting voor iedereen
Astronomy for the millions
bestuur van de grote gemeenten, Het : rapport
Brieven van Gerardus Adriaan van Oorschot (1909-1987) aan George van den Bergh (1890-1966)
Capital letters, twin- and multiple-print
Democratie : beginsel en doel
demokratische staat en de demokratische partijen, De : afscheidsrede uitgesproken op 2 Juli 1960
Eclipses in the second millennium B.C. [-1600 to - 1207] and how to compute them in a few minutes
Eenheid in verscheidenheid : hoe moet ons kiesstelsel worden herzien? : een systematisch kritisch overzicht van alle kiesstelsels
Euro-klok, De : een eenheidsstelsel van klokhervorming voor geheel Europa ten westen van het IJzeren Gordijn
Euro-Uhr
euroclock
evenredige vertegenwoordiging en haar betekenis voor de arbeidersklasse, De
Florentius Marinus Wibaut, 23 juni 1859 - 29 april 1936
gemeentelijke bestuursorganen, De
Hervorming van de wettelijke tijd
Herziening der herziening : rede bij de 321ste herdenking van de Stichtingsdag der Inrichting voor Hoger Onderwijs te Amsterdam, uitgesproken op 8 Jan. 1953
heure commune européenne. -, L'
initiatief-voorstel Oud c.s. tot herziening van de Grondwet, Het
Is de rechtspositie van den vreemdeling in Nederland voldoende verzekerd? Zoo neen, welke wijzigingen behooren dan in onze wetgeving te worden aangebracht?
Klokhervorming : een weg tot opvoering der productie zonder extra inspanning
kwestie-Kiès, De : rapport betreffende het conflict in het Gewest Friesland
medezeggenschap der arbeiders in de particuliere onderneming, De
Medezeggenschap : overzicht der stof ten behoeve van voordrachten, cursus-reeksen en ontwikkelingsclubs; mede ten dienste van zelfstudie
Nieuwjaarswens van Thomasvaer en (de geest van) Pieternel : uitgesproken op 31 December 1940, in het concentratiekamp te Buchenwalde
Nogmaals: de totale zonsverduistering van 17 juni 1433 : "de laatste totale zonsverduistering in ons land"
On the advantages and disadvantages of a written constitution
ongewenste hogeschool?, Een : interview met twee hoogleraren : volledige documentatie 1955-1960
Ons nieuwe kiesstelsel : populaire uiteenzetting van het hier te lande in te voeren stelsel van evenredige vertegenwoordiging : met de nieuwe wettelike bepalingen inzake het kiesrecht, verkiezingsvoorbeelden en een kaart, aangevende de kieskringen
ontwerp-rechtstoestandwet, Het
Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. Dr. G. van den Bergh ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in het Nederlandse staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
orologio europeo
Periodicity and variation of solar (and lunar) eclipses.
Prae-adviezen voor de algemene vargadering ...
Proza
Rapport van de commissie tot herziening van de pachtwetgeving
Rapport van een commissie ingesteld door den Nationalen Woningraad over de vraag: kan, en zoo ja, op welke wijze, in de tegenwoordige tijdsomstandigheden voorzien worden in de behoefte aan bouwkapitaal voor woningbouw door woningbouwvereenigingen en gemeenten?
Rapport van het Centraal stembureau voor de verkiezing van de leden der Staten-Generaal in zake het ontwerp ener nieuwe kieswet
Regelmaat en wisseling bij zonsverduisteringen
Ruimtevaart of luchtkasteel?
Supplement op Hoofdletters, tweeling- en meerlingdruk
Twee maal Buchenwald
uitvoering der Woningwet, De : rede, uitgesproken op de 14de Julie 1928, ter opening van de 15de Jaarvergadering van de Nationale Woningraad, A.B.v.W.
Unity in diversity : a systematic critical analysis of all electoral systems
universe in space and time, The
Uw stem
verantwoordelijkheid voor het "zelfbestuur" in de gemeente, De : praeadvies
Verboden rechtspersonen : een verzameling publikaties
Verkiezing of staatsloterij? : kritiek op het regeringsontwerp tot samenstelling van de Eerste Kamer
verordenende bevoegdheid van de gemeente, De
Verslag van de staatscommissie voor de herziening van de Woningwet : [ingesteld bij Kon. Besluit van 14 Febr. 1947, no. 41]
Verzamelde staatsrechtelijke opstellen.
Volledig uitgewerkt voorbeeld van een verkiezings-uitslag voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal volgens het door de regering voorgestelde stelsel van evenredige vertegenwoordiging met aanwijzing van een ernstige fout die aan het regeringsontwerp kleeft en met een verdediging van het door de Regering aanvaarde stelsel betreffende de aanwijzing der gekozenen
vrijheid van drukpers, De : het recht op antwoord
Wat te doen met antidemocratische partijen? : de oratie van George van den Bergh uit 1936
woeker en zijne bestrijding, De
Notes: 
Proefschrift Universiteit van Amsterdam
Sources: 
BOWKER
NTA
TEL