sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000037791716 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 3779 1716
Name: 
Jabłoński, Mariusz
Jabłoński, Mariusz ((prawnik))
Jabłoński, Mariusz ((prawo))
Creation class: 
cre
Language material
Creation role: 
author
contributor
redactor
Related names: 
Balicki, Ryszard (1968- ))
Banaszak, Bogusław (1955- ))
Jarosz-Żukowska, Sylwia (1974- ))
Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa
Presscom
Radziszewski, Tomasz
Smęda, Patryk Piotr
Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
Wydawnictwo C.H. Beck
Wygoda, Krzysztof (1972- ))
Titles: 
Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki : prace uczniów i współpracowników dedykowane profesorowi Bogusławowi Banaszakowi
Analiza kwestii intertemporalnych po wejściu w życie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
[Andrzej Frycz Modrzewski - myśliciel i pisarz polityczny - recenzja]
Aspekt kadrowo-podatkowy wykorzystania samochodów służbowych w celach prywatnych : pytania i odpowiedzi
Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych
Bibliografia prac Kazimierza Działochy
Biuletyn Informacji Publicznej : informatyzacja administracji
Charakter i znaczenie prawno-naturalnych odesłań w Konstytucji RP : (wybrane zagadnienia)
Demokracja partycypacyjna w Unii Europejskiej : rozważania na tle wprowadzenia instytucji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej
Dostęp do informacji i jego granice : wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych
Dzieje Nadleśnictwa Sieniawa : 70 lat - 1944-2014
Egzamin na doradcę podatkowego : testy zgodne z uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 7.5.2009 r.
[Informationsgessellschaft und Rechtskultur in Europa - recenzja]
[Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej - recenzja]
Kilka uwag o prawnych podstawach ogłaszania ocen w szkołach wyższych : (czy wywieszenie imiennej listy studentów wraz z przyporządkowaną oceną z egzaminu jest naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych?)
Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku
Konstrukcja prawna tzw. kosztów dodatkowych w ustawie o dostępie do informacji publicznej : (problem ustalania i pobierania kosztów dodatkowych przez organy gminy)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w formie testu : 1150 pytań sprawdzających
Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce : wybrane problemy
Księga jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Materiały do prawa konstytucyjnego : tabele, schematy, orzecznictwo
Międzynarodowa ochrona praw człowieka : współczesne problemy na świecie
Ochrona danych osobowych a telefoniczne udostępnianie informacji : czy dopuszczalne jest telefoniczne udzielanie informacji o ocenie uzyskanej z egzaminu przez studenta?
Ogólna charakterystyka instytucji referendum ogólnokrajowego po uchwaleniu nowej Konstytucji RP
Polskie referendum akcesyjne
Polskie zmiany ustrojowe w literaturze prawniczej : wybór tekstów
Postanalityczna filozofia prawa
Prawa człowieka i systemy ich ochrony : zarys wykładu
Prawne i techniczne aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych
Prawo konstytucyjne w formie pytań i odpowiedzi
Prawo w służbie państwu i społeczeństwu : prace dedykowane profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin
Principle of proportionality and the protection of the fundamental rights in the European states
Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym
Rechts- und Wirtschaftswörterbuch.
Referendalny charakter aktu legitymizującego przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
Referendum de lege lata i de lege ferenda
Referendum i inne instytucje demokracji bezpośredniej
Referendum jako forma wyrażania zgody na przekazanie organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach
Referendum ogólnokrajowe w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1993-1997)
Ruch Solidarności wobec stanu wojennego : antynomia wartości : praca zbiorowa
Sądownictwo konstytucyjne i sądownictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Sens istnienia zasady rozdziału Kościoła od państwa
Słownik prawa i gospodarki.
Specyfika ochrony danych osobowych w kontekście udostępniania danych z rejestru gruntów i budynków
Szczególne przypadki udostępniania danych osobowych w związku z poszukiwaniem majątku dłużników przez wierzycieli (firmy windykacyjne) oraz problem zakresu umocowania pośrednika nieruchomości w dostępie do informacji znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków
Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji
Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym
[Ustawa o referendum lokalnym - recenzja]
Ustawa o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o dostępie do informacji publicznej z wprowadzeniami
Uwagi o ewolucji gwarancji niezawisłości i niezależności sędziów i sądów powszechnych
[Verfassungsgerichtsbarkeit in Polen - recenzja]
W sprawie postępowania legislacyjnego w przepisach Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
W sprawie prac nad ustawą wdrażającą dyrektywy "równościowe" Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego
Wprowadzenie w błąd jako przesłanka ochrony konsumentów
Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej
Wynik referendum a zasada dyskontynuacji prac Sejmu
Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP
Zasada proporcjonalności a ochrona praw podstawowych w państwach Europy
Zwolnienie z VAT niezależnych grup osób : model podziału kosztów
Notes: 
Sources: 
VIAF LC NLP NUKAT
NTA
TEL