sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:000000005091619X | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5091 619X
Name: 
Eric Ruuth
Eric Ruuth (schwedischer Politiker und Militärperson, Generalgouverneur in Schwedisch-Pommern)
Eric Ruuth (Swedish noble and politician)
Eric Ruuth (Zweeds politicus (1746-1820))
Ruuth, Eric
Ruuth, Eric (greve)
Ruuth, Erik
Ruuth, Erik (greve)
Dates: 
1746-1820
Creation class: 
Language material
Related names: 
Bonde, Carl Carlson (1850-1913)
Edman, Johan Eric (1765-1814)
Hedvig Elisabet Charlotta, drottning av Sverige och Norge (1759-1818)
Hermansson, Matthias von (1716-1789)
Segerström, Lars af (1745-1807)
Sverige Kammarkollegium (1787-08-14)
Sverige Kammarkollegium (1791-07-12)
Sverige Kammarkollegium (1792-07-24)
Sverige Statskontoret (1787-08-14)
Titles: 
förvaltning; samt K.Maj:ts i samma ämne til K.Kammar-revisionen aflåtne nåd.skrifvelse af den 17 julii 1795.
Handlingar i revisionsmålet mot generalguvernören grefve E. Ruuth : [Skriftväxling mellan E.Ruuth genom Lars Segerström och advokatfiskalen E. Edman 1795-96, m.m.].
Hans excellence, m.m. herr grefve Erik Ruuths ytterligare dictamen till protocollet hos höglofl. ridderskapet och adeln den 14 november 1809, angående ofrälse possessionaters, betydlige närings-idkares samt bruks-ägares rättighet att : deltaga i representationen. Stockholm, tryckt hos Henrik Andersson Nordström, 1809.
K.Maj:ts utslag uppå de besvär...general gouverneuren i Pommern...grefve Eric Ruuth i underdånighet anfört... : ...
Kongl. maj:ts och Rikets Kamar-Collegii Kungörelse, Angående Frelsemäns skyldighet, at styrka sina fordringar hos Frelse-Bönder, Torpare och Betjente, enär företräde til betalning hos dem winnas wil framför innestående Krono-Utskylder. Gifwen Stockholm den 24 julii 1792.
Kongl.Maj:ts och rikets Kammar-revisions ändteliga utslag rörande en uti hans excellences, general-gouverneuren...grefve Eric Ruuths redogörelse för finance-förvaltningen afförd post af 324,693 rdr,35ss. 7 runstycken : ...
Land-marskalkens presidentens, ståthållarens öfwer Drottningholms län och slott ... Eric Ruuths Tal, då höglofl. ridderskapet och adelen första gången woro in pleno församlade i Gefle den 26 januarii 1792. Gefle, tryckt hos Ernst Peter : Sundqwist & Axmar 1792.
Ödmiukt memorial. =(Rubr.)=/(E. Ruuth.) (Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1786.).
Oförgripliga tankar om förbättringen af rikets penninge-ställning, ingifne til riksens ständers högloflige hemliga utskott vid riksdagen i Norrköping år 1800, af grefve E. Ruuth. Stockholm, tryckt hos Joh. C. Holmberg, 1800.
Protocoller, hållne uti K.Maj:ts Högste domstol eller Justitiæ-revision öfver besvärsmålet emellan...general-gouverneuren...grefve herr Eric Ruuth, å ena, och advocat-fiscals embetet i K.Maj:ts och rikets Kammar-revision, å andra sidan,...
Stormägtigste allernådigste konung! =(Rubr.)=/(E. Ruuth.) (Stockholm, tryckt hos Anders Zetterberg, 1795.).
Stormägtigste allernådigste konung : [Greve Ruuths ansökan att få terminsvis 1799-1803 erlägga den summa, som genom slutligt utslag i det emot honom väckta revisionsmålet ådömts honom inbetala till statsverket,...
Stormägtigste allernådigste konung! : [Und. ansökan om upphäfvande af Kammar-revisionens utslag i revisions-målet mot excellencen general-guvernören greve E. Ruuth rörande hans förvaltning den tid han varit statssekreterare vid finansärenderne 1787-90].
Sverige och Norge 1814 : skildringar af H.M. Drottning Hedvig Elisabet Charlotta enligt utdrag ur hennes brefväxling med H. Exc. Herr Grefve E. Ruuth samt hennes efterlämnade egenhändiga memoarer
Tal om skånska stenkolsverket, dess upkomst, fortgång, och närvarande tillstånd; hållit inför kongl. vetenskaps-academien vid præsidii nedläggande den 11 aug. 1813, af Eric Ruuth ... Stockholm, tryckt hos J.P. Lindh, 1814.
Tankar, om Sweriges finance-wärk. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Henr. Fougt, 1772. Huset n:o 104. på Stora Nygatan.
värkliga qvittobref vara...påtecknade ...
Vördsamt memorial, uppläst uti höglofl. ridderskapets och adelns plenum den 13 april 1815 af Eric Ruuth. Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1815.
Notes: 
Sources: 
NTA