sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000050990592 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5099 0592
Name: 
Christoffel Polhem (Zweeds natuurkundige)
Christopher Polhem
Christopher Polhem (schwedischer Wissenschaftler und Erfinder)
Christopher Polhem (scienziato e inventore svedese)
Christopher Polhem (svensk opfinder og fysiker)
Christopher Polhem (svensk oppfinnar og fysikar)
Christopher Polhem (svensk oppfinner og fysiker)
Christopher Polhem (svensk uppfinnare och fysiker)
Christopher Polhem (Swedish inventor)
P°alheimer, Christopher
Polhaimer, Christopher
Polhammer, Christoph
Polhammer, Christopher
Polheimer, Christian
Polheimer, Christoffer
Polheimer, Christopher
Polhelm, Christoph
Polhem, Christofer
Polhem, Christoffer
Polhem, Christoph
Polhem, Christopher
Кристофер Полхем
Крістофер Польхем
Польхем, Кристофер
کریستوفر پلهم (فیزیک‌دان و مخترع سوئدی)
クリストフェル・プールヘム
Dates: 
1661-1751
Creation class: 
Computer file
Language material
Related names: 
Biörkman
Lärdoms historiska Samfundet
Lechner, Joseph Moritz
Liljencrantz, Axel (1908-1971)
Lindeberg, Gösta (1910-1995)
Löw, Bengt
Sandblad, Henrik (b.1912.)
Sandblad, Henrik b (1912)
Svenska teknologföreningen
Widmanstettersche Erben
Titles: 
Åtskillige allmänne hushålds förslag, såsom: 1. Om järnbergslagernas förening, at dymedelst slippa taga främmande förlag, samt altid hålla järnet uti skiäligt prijs. 2. Om monopoliernas afskaffande utan någons prejudice. 3. Om upstädernas : cultur och tilwäxt. 4. Om åkerbärgningen. 5. Om lijns bråkande och beredande. 6. Om giödselns förökande. 7. Om kiärr och måsars beredande til åker och äng. Wid närwarande rijksdag andras mognare ompröfwande underkastade, af Christopher : Polhem.
Christopher Polhem : the father of Swedish technology
Christopher Polhems Efterlämnade skrifter.
Commercie-rådet, Christopher Polhelms twenne betänkande ... 1721.
Des Herrn Commerce-Rath...Christopher Polhems patriotisches Testament, oder Unterricht von Eisen, Stahl Kupfer, Messing, Zinn und Bley, für diejenigen, welche Manufacturen in diesen Materien anlegen wollen : [Mellantitel].
Föreställning, afgifven till respektive bruks-societeten, vid dess allmänna sammankomst i jern-kontoret år 1802, genom Bergslagens deputerade från Wermland, och af dem till trycket befordrad. Stockholm, tryckt hos C. Delén och J.G. Forsgren : 1802.
Kort berättelse om de förnämsta mechaniska inventioner som tid efter annan af ... Christopher Polhem blifwit påfundne och til publici goda nytta och tienst inrättade, sampt om det öde, som en del af dem hafft genom tidernas oblida förändringar. Item anteckning på några inventioner, som ännu ey kommit i practiqve; doch förmodeligen torde kunna lända til landzens stora nytta när det åstundas; så ock en kort underrättelse om de anglers uträknande, som höra til allahanda stångbrått : och eljest icke finnes i böcker &c. .
Minnesskrift utgifven af Svenska Teknologföreningen.
Nytt påfund at tappa öl ock win up ur källaren, utan at behöfva gå der in.
Om uhr eller uhrvärk
Patriotiska Testamente, eller Underrättelse om Järn, Stal .... -
Samtal emellan en swär-moder och son-hustru om allehanda hus-hålds förrättningar
Tal öfver den vigtiga frågan: hvad som vårt kära fädernesland hafver nu mäst af nöden til sin ständiga förkofring i längden? Hållit för kongl. svenska vetenskaps academien, af Christopher Polhem, vid præsidii afläggande den 13. octob. : 1745. På kongl. vetenskaps academiens befallning. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius.
Wishetens andra grundwahl til ungdomsprydnad...Första boken, innehållande en liten försmak af thet som widare följandes warder : Lemnadt af C.P.
Wishetens andra grundwahl til vngdoms prydnad mandoms nytto och ålderdoms nöje; lempadt för vngdomen efter theras tiltagande åhr, vti dagliga lexor fördelt. Upsala, tryckt hos Johan Henr. Werner, kongl. maj:tz och Ups. acad. boktr. =1. 1716.=.
Notes: 
Sources: 
NTA