sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000061597219 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6159 7219
Name: 
Autheur van`t Kost-verlooren, Thersites of den (Pseudonym)
Jacob Westerbaen
Jacob Westerbaen (Dutch poet, physician and writer)
Jacob Westerbaen (Nederlands schrijver)
Kost-verlooren, Thersites of den autheur van`t (Pseudonym)
Thersites of den autheur van`t Kost-verlooren (Pseudonym)
Westerbaan, J.
Westerbaan, Jacob
Westerbaen, J.
Westerbaen, Jacob
Westerbaen, Jacobus
Westerbaen, Jakob
Westerbaen, Jakobus
Westerbaenius, Jacobus
Westerbanius, I.
Westerbanius, Jacobus
Dates: 
1599-1670
Creation class: 
Computer file
cre
Language material
Manuscript language material
Notated music
Text
Creation role: 
author
collaborator
composer
contributor
translator
Related names: 
Autheur van`t Kost-verlooren, Den (see also from)
Du Til de Ferrand (co-author)
Huygens, Constantijn (1596-1687)
Koppenol, Johan
Meuris, Aert ('s-Gravenhage)
Padbrué, Cornelis Thymanszoon (co-author)
S.n. (S.l.)
Secundus, Joannes (1511-1536)
Secundus, Joannes Nicolai (1511-1536)
Sénèque (co-author)
Térence (co-author)
Terentius, P. (ca 195-159/158 v.Chr.)
Terentius, Publius (ca 195-159/158 v.Chr.)
Thersites of den autheur van`t Kost-verlooren (see also from)
Thomas a Kempis (co-author)
Tongerloo, Anthony Jansz ('s-Gravenhage)
Tongerloo, Johannes ('s-Gravenhage)
Tongerloo, Pieter ('s-Gravenhage)
Vergilius Maro, P. (70 v.Chr.-19 v.Chr)
Vergilius Maro, Publius (70 v.Chr.-19 v.Chr)
Vondel, Joost van den (1587-1679)
Witstein, S. F.
Titles: 
Æneis., De
Andria Terentii". 't Vrovtjen uyt Andros, in nederduytsche rymen gebraght, door Jacob Westerbaen,..., "
Arctoa tempe
Avond-school voor vryers en vrysters om in de minne-kunst geoeffent ... te werden nae de ... leeringen van Ovidius, getrocken uyt ... De arte amandi, ende op onse tyden en zeden gepast.
Avondschool voor vryers en vrysters om in de minne-kunst geoeffent en onderwezen te werden, nae de voornaemste lessen en leeringen van Ovidius, getrocken uyt syne drie boecken "De arte amandi" ende op onse tyden en zeden gepast door Jacob Westerbaen,...
Bijbel.
Brieven van Constantijn Huygens (1596-1687), geschreven aan Jacob Westerbaen (1599-1670)
Cornelis Thymanszoon Padbrué. Nederlandse madrigalen. Edidit Frits Noske. [Kusjes à 3, 4, 5 voix et b. c. 2e éd., 1641. Poèmes de Joannes Secundus. (Liber basiorum), traduit en néerlandais par Jacob Westerbaen et de Joan Brosterhuysen, Salomon de Bray et Pieter Franszoon de Grebber]
Davids psalmen
De Ses comedien van P. Terentius, in nederduytsche rijmen gebraght, door Jacob Westerbaen,...
Eenparigh advijs van de predicanten van Utrecht, over't besitten der geestelijcke-goederen in de selve provincie. [Signé : J. Westerbaen.]
Fredericvs Henricvs Ameliæ
Gedichten van I. Westerbaen, Heer van Brandwiick
Gedichten. : Van nieuws by den auteur oversien ...
Graf-gedichten ter gedachtenisse van vvijlen den hooggeleerden ende wijdberoemden heere Caspar Barlævs ... Voor desen in Latijnse verssen gestelt door J. Westerbaen. Ende nu by hem in Duytse rijmptjes vertaelt.
Heautontimorumenos
Het 1e [-3e] deel der gedichten...
Het eerste [-derde] deel der Gedichten van Jacob Westerbaen,...
Hofwijck
Holland aen den koningh van Groot Britannien ; Aen den Leeuw der Vereenigde Nederlanden ; Holland aen Engeland ; Foederatum Belgium ad Carolum Magnae Britanniae Regem.
Hollantsche parnas, of verscheide gedichten, : gerijmt door J. Westerbaen, J. v. Vondel, e.a.
Imitation de Jésus-Christ.
J. Toledoos "Sorg-verlooren", mitsgaders eenige aenmerckingen op des selfs "Papier verlooren", dat hy verquist en verkladt had tegen het "Kost-verlooren". Van J. Westerbaen,...
Jacobi Westerbanii O pulchra capita si cerebrum haberent !" ofte Lege tonnen rasen meest, wt de vuyft geschreven aen de naeme-loose schrijvers van de "Noodsaeckelicke verandwoordinge" van de schutteren van Delff tegen "'t Nood-saeckelick mal", "
Kaats-bal, weer om gekaest, an de kranke kranke-trooster, voor Israel: of Okkenburgse baan-boef, op sijn op-roerig, laster, en logen-schrift, tegen de ware gereformeerde kerck, en des selfs leere, leeraars, en voorstanders; in Hollandt
Klachte van Henriette de Bourbon koninginne van Groot Brittanjen over de dood van [...] koning Karel haeren man.
Kost-verlooren of brief aen N. N., ...
Kracht des geloofs van den voortreffelijcken ende vermaerden Nederduytschen poeët, Joost van Vondelen, te speuren in de Altaer-geheymenissen, by sijne e. ontvouwen in drie boecken &c
Krancken-troost voor Israel in Holland. Met een ernstige aenspraek aen de ... Staeten van Holland en West-Vriesland.
Kusies
Kusjes : vijfstemmige madrigalen voor gemengde stemmen : eerste kusje, nrs. V en VI
Laurier-krans voor den hoog-edelen manhaften heere, heer Jacob van Wassenaer ... admirael van Hollandt en West-Vriesland &c.
leerzaam verhaal, betreffende de ontkoming van Hugo de Groot, van het slot Loevestein., Een
Lof der Sotheyd
Lucifer
Minne-dichten. -
Minnedichten op nieuws vermeerdert, ende sommighe te vooren noyt ghedruckt.
Minneliederen
Morgen-wecker voor de Nederlanders
Nieu Liedt-Boeck, Ghenaemt Der Minnaers Harten Jacht, : ofte de groote Amstelredamsche Rommelzoo, verciert met veelderley nieuwe Liedekens
Nieuw avond-school waer in den jonge luyden aengewesen ende gegeven werd raed tegen de liefde.
O pulchra capita, si cerebrum haberent! Ofte Lege tonnen rasen meest [...] geschreven aen de naeme-loose schrijvers van de Noodsaeckelijcke verandwoordinge van de schutteren van Delff tegen't Nood-saeckelick mal.
Och haesje, men schat
Ockenburgh
Oogh-zalf voor het verblinde Israel, mitsgaeders haeren stercken troost tegen den krancken troost die het tegenwoordigh heeft in Hollandt.
Op de dood van de Princesse Royaele.
Op den tweeden en derden zee-tocht van 's lands vloot, gedaen onder het beleyd van den heere L. Ammirael de Ruyter nae de heerlijcke overwinninghe, tegen de Engeslche vloot bevochten, op den 11, 12, 13 en 14 July des jaers 1666 ; mitsgaeders eenige versjes op het afbranden van Londen. -
Op het graf van eere des baender-heere van Wassenaer heere van Opdam, etc.
Op 't afbranden van Londen ; Noch wat. -
Poems. Selections
schepping anno 1654, De : [oudere letterkunde en de verbeelding]
Senecaes Troas, geseyt de coninginne der treurspelen, in nederduytsche rijmen nae-gevolght, door J. Westerbaen,...
ses comedien
Sic soleo amicos, satyra", ofte 't Nood-saeckelick mal, gestelt door Jacob Westerbaen, "
Sic soleo amicos, satyra, ofte 't nootsaeckelick mal
Strande, oft Ghedichte van de schelpen, kinckhornen ende andere wonderlicke zee-schepselen
Terentii Heautontimorumenos, dat is Eygen-selfs-queller, in nederduytsche rymen gebracht. -
Theod. I. F. Graswinckelii, I. Cti Delphensis, Thomae à Kempis De Imitatione Christi libri tres. Ad ... Carolum II. Dei gratia, Magnae Britanniae, Fraiciae [sic] ... regem.
Theod, I. F. Graswinkelii. ICti. Delphensis, Thomae à Kempis, De Imitatione Christi, libri tres
Troas
Uytvaert der Vereenichde Nederlanden, gehouden over sijne doorluchtige hoogheyd Frederic Henric.
Valsche munt van het drinck-geld des voorloopers, den onpartydigen en bescheiden leser aengewesen ende vertoont
Varia, grotendeels pamfletten uit de periode 1619-1717
Verheerlickt Nederlandt, door de wapenen van de ho. mogende heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, onder 't opper-beleyt van ... Cornelis de Witt ... ende de voortreffelicke zege, soo op de reviere van Londen, en Rochester, als andere Engelsche kusten verkregen, waer op den vrede met den koningh van Groot-Brittanjen gevolght is. Uytgebeelt door verscheyde rijm-oeffeningen der geestighste poëten, 't
verliefde Dido., De : Het vierde boeck des Eneis van P. Virgilius Maro
verstandige hovenier
Veues de Gunterstein
Vijf letterkundige studiën over de 17de en 18de eeuw ; verzameld en ingeleid door Dr. C.M. Geerars, 1958
Vitaulium
Voorlooper, overwegende den sin ende inhout ...
Wat rhabarber tot een purgatie bereydt voor den gal-zuchtigen G. van Ingen
Wat zeep voor den ongewassen Moor, mitsgaders een zuyver was-lichtje voor de gemeynte van de publijcke kerkce
Zeghe-zang op de verovering van 't eylant Fuynen
Notes: 
Sources: 
BOWKER
CDR
NTA
TEL