sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000066762068 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6676 2068
Name: 
À Brakel, Wilhelmus
Brackel, Wilhelm von
Brackel, Willem van
Brakel, W. à
Brakel, Wilhelm von
Brakel, Wilhelmus à
Brakel, Wilhelmus à (Th.F.)
Brakel, Wilhelmus à (Th.z)
Brakel, Willem à
Brakel, Willem van
Wilhelmus à Brakel
Wilhelmus à Brakel (Dutch theologian)
Wilhelmus à Brakel (Nederlands auteur)
Wilhelmus à Brakel (niederländischer reformierter Geistlicher)
Wilhelmus à Brakel (predicatore e teologo olandese)
Dates: 
1635-1711
Creation class: 
cre
Language material
Nonmusical sound recording
Text
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Aak, Hendrik van den (Rotterdam)
Aak, Hendrik van den (wed., Rotterdam)
Boekholt, Johannes (Amsterdam)
Brakel, Theodorus à (1608-1669)
Brakel, Theodorus Gerardi (1608-1669)
Meeuse, C. J. (1945-)
Meeuse, C.J. (1945-)
Meeuse, Cornelis J. (1945-)
Nevius, Sara (1632-1706)
Post, S.D. (1957-)
Post, Steven Dirk (1957-)
S.n. (S.l.)
Vermeulen, J.M. (1951-)
With, Ludolphus de (1651-1704)
Titles: 
aendachtig leerling van den Heere Jesus, door hem zelf geleert, zonder hulp van menschen, Een
Brief aan den Heer N. N. behelzende eene opwekking en bestiering tot en in de bekeering, heiligmaking en het leven door het geloof op de beloften
Brief aan den Heer N. N. koopman in Nieuw-Nederland, behelzende eene opwekking en besturing tot en in de bekeering, heiligmaking en het leven door het geloof op de beloften
Christian's reasonable service, The : in which divine truths concerning the Covenant of Grace are expounded, defended against opposing parties, and their practice advocated, as well as the administration of this Covenant in the Old and New Testaments
Circulaire brief van de eerwaarde kerken-raad van Rotterdam, aan de kerken-raden van de steden in Zuyd-Holland, en in de andere Nederlandsche provintien aan de kerken-raad van een stad der selver
Godvruchtige overdenkingen en alleenspraken, betreffende het verborgen leven voor den Heere, van Sara Nevius, huisvrouw van Ds. Wilhelmus à Brakel, in leven bedienaar des Goddelijken Woords te Rotterdam
Hallelujah, ofte Lof des Heeren, over het genaden verbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament : by gelegentheit der verklaringe van den VIII. Psalm
Heere Jesus Christus voor de Alleene ende Souveraine Koninck over sijne Kercke, De : Uytgeroepen in een verhandelinge over Psalm II. vers 6 ...
Kan de bediening van het Heilig Avondmaal ook mij tot zegen zijn? : praktikale onderwijzingen tot zelfonderzoek voor het Heilig Avondmaal
leer der voldoening, naar de belijdenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, De
Logikē latreia
Nader, en particuliere missive van de eerwaarde kerkenraad van Rotterdam, aan de eerw. kerkenraad van Amsterdam, speciael dienende tot een aenmaningh om doch ernstigh te zyn ontrent de saek wegens dr. Balthazar Bekker, en de gegeve opschuddingen, en ergernissen door het uytgeven van sijn boeck de betoverde Werelt genaamt, veroorsaekt.
Open brief van Wilhelmus à Brakel aan Dr. A. Kuyper.
P. Yvon in alle billickheyt, oprechtigheyt en waerheyt overtuygt van veele dwalingen: zijnde een antwoort op sijn tractatje onder den titel "Onbillike en verkeerde handelinge"
Psalmen in de nacht
Redelijke godsdienst : bijbels dagboek
Redelijke godsdienst : in welke de goddelijke waarheden van het genadeverbond worden verklaard, tegen partijen beschermd en tot beoefening aangedrongen, alsmede de bedeling des verbonds in het Oude en Nieuwe Testament en de ontmoeting der kerk in het Nieuwe Testament, vertoond in een verklaring van de Openbaring van Johannes
Redelyke godtsdienst
Roeping en wedergeboorte
Sara Nevius
Stichtelijke oefeningen over de voorbereiding, betrachting en nabetrachting van het sacrament van het Heilig Avondmaal
Stigtelyke oeffeningen, ...
Toekomst voor Israël
trappen des geestelijken levens, De
Trouwhertige brief, ter onderrichtinge ... aan een duisteren, dodigen, kleinmoedigen, en onder de kracht der inwoonende zonde worstelende
Trouwhertige waerschouwinge, aen alle die begeerte hebben om God suyverlijck te soecken, ... voor de Labadisten, ende haere dwalingen. ...
Verberging van Gods aangezicht voor den huize Jacobs : een opwekkende en zielroerende predikatie, tot bestier en aanmoediging van des Heeren volk ... over Jesaia 8 vs. 17
Verbroken voor u : meditaties rondom het Heilig Avondmaal
vijf wijze en vijf dwaze maagden, De
Waarachtich verhaal van de rekenschap, gegeven wegens zynE. verdediging van 't recht der kerke
ware christen, of Opregte geloovige, hebbende deel aan God in Christus, De : in tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch : beide voorgesteld in hunne karakters en merkteekenen, zooals zij zich opdoen in haar begin, voortgang en einde : begrepen in tien uitgeleezene leerredenen
Zielsverlustiging in God, als haar algenoegzaam deel : leerrede over Psalm 37:4
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NLI WKD
BOWKER
NTA
TEL