sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:000000006677427X | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6677 427X
Name: 
Isaac Elhanan ben Israel Issar
Isaak Elchanan Spektor (russischer Rabbiner und Talmudist)
Spector, I. E.
Spector, Isaac Elchanan
Spector, Isaac Elhanan
Spector, J. E.
Spektor, Isaac Elhanan
Spektor, Isaak E.
Speḳṭor, Yitsḥaḳ Elḥanan
Speqṭor, Yiẕḥaq ʾElḥanan
Yitsḥaḳ Elhanan ben Yisraʼel Iser
Yitsḥaḳ Elḥanan ben Yisraʾel Iser
Yitsḥaḳ Elḥanan (mi-Ḳovna)
Yitsḥaḳ Elḥanan Speḳṭor
Yitsḥaḳ Elḥanan Speḳṭor (Russisch rabbijn (1817-1896))
Yitzchak Elchanan Spektor (Lithuanian-Belarusian rabbi)
Yiẕḥaq ʾElḥanan ben Yiśraʾel ʾIse
אלחנן, יצחק
יחצק אלחנן
יצחק אלחנן
יצחק אלחנן בן ישראל איסר
יצחק אלחנן בן ישראל איסר (אב״ד דק״ק קאוונא)
יצחק אלחנן (הגאב״ד דקהלת קדש קאוונא)
יצחק אלחנן (מקובנא)
יצחק אלחנן (מקובנה)
‏יצחק אלחנן, ספקטור‏
יצחק אלחנן (רב ואב״ד דק״ק קאוונא)
מוהרי״א (מקאוונא)
ספעקטאר, יצחק אלחנן
ספעקטור, יצחק אלחנן
ספעקטער, יצחק אלחנן
ספקטור, אלחנן יצחק
ספקטור, יצחק אלחנן
ספקטור, יצחק אלחנן בן ישראל איסר
רבנו יצחק אלחנן
Dates: 
1817-1896
Creation class: 
Computer file
Language material
Manuscript language material
Related names: 
אליעזר בן יהודה
ברוידא, שלמה מאיר בן דוד
ישיבת רבי יצחק אלחנן (ניו יורק)
ישראל, מסלנט (1810-1883)
כהן, ישראל מאיר (1839-1933)
מכון ירושלים (ירושלים). מפעל תורת חכמי ליטא
קפת רבי מאיר בעל הנס (ירושלים)
רבינוביץ, צבי הירש בן יצחק אלחנן (1851-1910)
Titles: 
Beʼer Yitsḥaḳ
Correspondence. Selections
ʻEts peri
Igrot R. Yitsḥaḳ Elḥanan : ḳovets igrot u-maʼamarim : be-ʻinyene ḥizuḳ ha-Torah ṿeha-yeshivot, rabanut u-ḳehilot Yiśraʼel
Ḳunṭres Maʼamar ʻal ha-teshuvah, 1999:
Sefer ʻEn Yitsḥaḳ : sheʼelot u-teshuvot be-ḥeleḳ Even ha-ʻezer : be-tosefet tsiyunim meḳorot ṿe-heʻarot ...
Sefer Maʻyan Yitsḥaḳ : ḳovets maʼamarim
Sefer Naḥal Yitsḥaḳ : ḥidushim u-veʼurim ʻal Shulḥan ʻarukh Ḥoshen mishpaṭ
Shut ʻEn Yitsḥaḳ, tanyana
Teshuvot Rabenu Yitsḥaḳ Elḥanan : sheʼelot u-teshuvot be-arbaʻat ḥelḳe ha-Shulḥan ʻarukh
אגרות ותעודות.
אגרות רבי יצחק אלחנן
אגרת אל משה מונטיפיורי : מכתב תודה.
אור יהושע.
בגדי שרד : "חדושים ובאורים על חלק שני מש"ע חשן משפט, יסודו הוא 'משובב נתיבות' חלק שני, לישב ... קושית ... בעל נתיבות המשפט [לר' יעקב לורברבוים מליסא] מעל ... בעל קצות החשן [לר' אריה ליב מסטריא] ... (וספר שאלות ותשובות 'יריעות שלמה') ...
בירח אייר תרנ"ג : התאספנו בקאוונא ... בענין צער בעלי חיים, והסכמנו אז כי נחוץ להרחיב ... הידיעות הנחוצות של צער בעלי חיים בנוגע לקדושת השחיטה ... ד"ר י' דעמבא ... נעתר לנו ... והדפיס ... חבורים יקרים בעברית ואשכנזית וידפיסם גם בשפת רוסיא ...
בירח איר תרנ"ג
גזרת עירין
דרושים, חדושים לסוגיות ולשלחן ערוך חשן משפט ורשימות מסחריות.
התר שחיטה בעד אליעזר בן יהודה.
זכר צדיק
חדושים על התלמוד
יסוד המעלה
ספר באר יצחק : כולל שאלות ותשובות על ארבעה חלקי שלחן ערוך
ספר הפרינומרנטים : ל"ביאור הגר"א על סדר זרעים מן תלמוד ירושלמי".
ספר מעין יצחק : קובץ מאמרים
ספר נחל יצחק : חדושים ובאורים על שלחן ערוך חשן משפט
ספר עין יצחק - מהדורה תנינא
‏ספר עין יצחק‏ : ‏שאלות ותשובות בחלק אבן העזר : בתוספת ציונים מקורות והערות...‏
ספר עץ פרי : ... לגדל בישורון מורים כהלכה ולקבץ פעלים לתורה ... לתמכה ...
ספר עץ פרי : עושה פרי צדקה, מרפא וארוכה ... ולדעת להורות בישראל ...
ספר עץ פרי : על עניני החזקת התורה, והם שלשה מאמרים לרבותנו
עץ פרי
פנקס כתבים : כולל דרושים, חדושי הלכה אגדה וש"ס, תשובות, מליצות, תוכחות מוסר, אגרות ששלח וקיבל מבני משפחתו ורבנים שונים, גביות עדות ומעשי בית דין. תקפ"ד-תרי"ז (1824-1857).
צוואת
קונטרס מאמר על התשובה
קונטרס עמודי עולם : דברי ... זקני ישראל וגאוני ... עוסקי התורה ...
שאלה ותשובה.
שאלות ותשובות התשבי.
שאלות ותשובות : קובץ חילופי שו"ת עם הרב משה נחמיה כהניו.
שו״ת באר יצחק
תקנות הגאונים בעד אחינו יושבי ארץ הקדושה :.
תרומת הקדש
תרומת הקודש : עוד יזכרו גולי ציון ... והנה בזמן האחרון הצליח ה' ... לתת לנו שרש בארץ אבותינו ... גם בימינו ... ראו ... לתקן ... תקנות לחזק את ישוב אה"ק ... באנו היום להזכיר ... התקנה השלישית ... לכל זוג ... שלש פעמים בשנה ...
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NLI WKD
NTA