sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000073306749 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 7330 6749
Name: 
Ja’akov Mosche Toledano (israelischer Rabbiner und Politiker)
Ja'akov Moše Toledano
Toledano, Ja'akov Mosche
Toledano ̄, Ja'aqob Mose
Tol̄ed̄an̄o ̄, Ja'aqob̄ Mose-Appirjon̄
Toledano, Jacob
Tolédano, Jacob Moïse
Toledano, Jacob Moses
Toledano, Jacob Mozes
Toledano, Jakob Mose
Tōlēdānō, Jaʿaqōḇ Moše
Toledano, Ya'akov M.
Toledano, Ya'akov Moshe
Toledano, Yaaqov Moshe
Ṭoledano, Yaʻaḳov Mosheh
Toledano, Yakov Moshe
Ṭoledano, Yaʿaḳov Mosheh
Ṭôlêdānô, Yaʿaqōv M.
Ṭôlêdânô, Yaʿăqōv Mōše
Ṭoledano, Yaʿaqov Mošeh
Ya'akov Moshe Toledano
Ya'akov Moshe Toledano (Israeli chief rabbi)
Ya'akov Moshe Toledano (rabbijn uit Israël (1880-1960))
בן אמתי (טולידאנו, יעקב משה בן יהודה)
טולדנו, יעקב משה
טולדנו, יעקב משה בן יהודה
טולידאנו, יעקב משה
טולידאנו, יעקב משה בן יהודה
טולידאנו, יעקוב משה
טולידנו, יעקב משה
טולידנו, יעקב משה בן יהודה
יעקב משה טולידאנו
يعقوب موشيه توليدانو
Dates: 
1880-1960
Creation class: 
Computer file
Language material
Manuscript language material
Related names: 
Almosnino, Samuel
Reuben ben Hayyim, -ca.1275
אדלר, אלחנן בן נתן
אדלר, שמואל בן הירש
אלבז, רפאל משה (1823-1896)
אצבאג-מונטיפיורי, יוסף
טולדנו, ברוך
טולידאנו, יהודה בן מאיר (1780-)
מזרחי, שמעון בן יונה
קטן, יעקב
ראובן בן חיים
Titles: 
Appel du Comité pour créer un souvenir glorieux à Maïmonide auprès de son tombeau à Tibériade : à l'occasion du sept cent dixième anniversaire de sa mort
Bat ʻAmi : ʻal devar ʻagunot ṿa-ʻagune ha-shemad, asher naʻaśah be-ʼartsot kibush ha-natsim ba-milhamah ha-ʻolamit ha-aḥaronah.
lumière du Maghreb
Ner ha-Maʻarav, 1989:
Otsar genazim : osef igrot le-toldot Erets Yiśraʼel mi-tokh kitve-yad ʻatiḳim ʻim mevoʼot ṿe-heʻarot.
Quntres Mešiv nefeš : ʿal davar bat aḥat še-nolad ...
Rav Yaʻaḳov Mosheh Ṭoledano, 2003?:, ha-
Sefer ha-tamid
"Thalamus" bibliographia omnium Supercomm. adnotatioumque in celeberr. illum in Pentat. comm. qui Raschi nuncupatur : acced. Supplem. ad expositionem
Toldot Yiśraʾel be-Maroqo
Yam ha-gadol
Yede Mošeh : min peruš ha-Mišnayot šel ha-Rambaʺm : ha-maqor ha-ʿAravi ha-ʿiqari ... : maseḵet Pesaḥim ʿim targum ʿIvri, ha-milot ha-menuqadot šeba-Mišnah masʹ Moʿed we-Našim, qeṭaʿim mi-Šene ha-peraqim beʾur šarše lešon ha-Mišnah ...
ʾApiryon : maʿareḵet sifre ha-perušim, ha-ḥidušim weha-beʾurim, še-nitḥabru ʿal peruš ha-Torah, le-Rabi Šelomoh Yiẕḥaqi ... hašlamah mi-peruš Šemuʾel ʾAlmośnino ...
ʾAṗiryŵn maʿareket siprey haṗeyrẇšiym haḥidẇšiym whaḃeʾẇriym šnitḥaḃrẇ ʿal ṗeyrẇš hatŵrah lraḃiy Šlomoh Yiṣḥaqiy za"l nidpasiym wkitbey yad... : wnŵsap ʿŵd Hašlamah miṗeyrẇš raḃiy Šmẇʾel ʾAlmŵśniynŵ
אור יקר.
אפריון : מערכת ספרי הפירושים, החדושים והבאורים שנתחברו על פירוש התורה לרבי' שלמה יצחקי ... הערות קצרות על אודות ונוסף עוד השלמה מפירוש רבי שמואל אלמושנינו
בת עמי : על דבר עגונות ועגוני השמד ... בירורים ... על פי דברי הראשונים והאחרונים ...
דרושים לתורה : פרשיות בראשית-וישב.
דרשות ושירים.
הקול קול יעקב : נודיע להקהל ... כי לרגלי מקרי המיתות שנתרבו ... וצרות אחינו יושבי ג'רמניא ... להכריז תענית צבור של רשות ביום ערב חדש אלול ... בבית הכנסת זראדיל ...
וזאת ליהודה : מליצות מוסר בפרוזה חרוזה כל פסוק פותח במלה: "בני".
זהר : (שמות-ויקרא).
חבור בחכמת הכימיה : "ספר בחכמת הכימיא ע"ד טבעי המתכות והתהפכותם, שליקט וחיבר.. רבי יעקב קטן רופא מובהק וחכם כימי ידוע. חי בעיר פאס בשנת הת"ע. ראה אודותיו בס' נר המערב צד 145.. כ"י יחידי בעולם" (י.מ. טולידנו). בערבית.
חבור ברפואה.
חרוזים : מלון לחרוזים
ידי משה מן פירוש המשניות של הרמב"ם : המקור הערבי ... שיצא מתחת יד רבינו המיימוני שנמצא כתב יד בדמשק וכעת בלונדון ... א) מסכת פסחים עם תרגום עברי ב) המלות המנוקדות שבמשנה מס' מועד ונשים ג) קטעים משני הפרקים : ביאור שרשי לשון המשנה ...
יהודי אלכסנדריה והמימוני
ים הגדול
ירח יקר : פירוש על הזוהר ס' שמות, לר' אברהם ב"ר מרדכי גלאנטי, תלמידו של ר' משה קורדובירו.
כנפי יונה.
כף אחת.
לקוטי רפואות, סגלות, קמעות וכו'.
מנחת יהודה.
סימני רעמים.
ספר המשלים.
ספר התמיד
ספר ים הגדול : שאלות ותשובות וחקירות על ארבעת טורי הש"ע ... גם ... אמרות טהורות מכתבי יד ישנים ... וביניהם פרק מעשה המת מן המשניות העתיקות ... מיוחס להלל הנשיא
‏ספר נר המערב :‏ ‏תולדות עם ישראל במרוקו /‏
ספר רפואות : בערבית.
ספר שרשי המצות : בסדר נכון וישר עפ"י דעות הראשונים עם שרשים מחודשים
עט סופר.
עטרת פז.
ערך לחם : חדושים והגהות לשו"ע חלק או"ח, יו"ד ואהע"ז.
פי כל ספרותי מדיני : ובמה לעניני יהדות המזרח
פרוש המשנה.
פרוש התורה למשה לירמא.
פרוש כתובים לרלב"ג (איוב).
פרוש מדרש רבה (בראשית-שמות).
פרי צדיק : פרוש מגלת רות.
פרק מעשה המת : מכת"י ישן המיוחס להלל הזקן ומבוא והערות
צוואת פאדינה בת יעקב ברתית.
קבץ בקבלה קדומה.
קדש הלולים : פרוש אדרא רבא ואדרא זוטא.
קובץ חיבורים בכתיבות שונות.
קול קורא
קונדריסין.
קונטריס משיב נפש : על דבר בת אחת שנולדה בשנת תרע"מ ... ונגזר דינה בבד"הצ של אז שהיא ממזרת, וכעת הגיעה לפרקה לינשא וחזרנו לעיין בדינה וראינו שהיא מותרת לבוא בקהל ישראל
קונטרס שלש תשובות : בדין נדרי אונסין
קינות ופיוטים לתעניות מהגאונים.
קנטרס בענין יבם קומוניסט
רשימות ספרים וכתבי יד.
שיחת דקלים : איזה מנהגי יהודי המערב מלבד מה שנזכר בס' נר המערב צד 214 ... וארשום כאן מה שנזכרתי כעת ...
שקל הקדש.
שריד ופליט : אוסף לדברי תורה ולמדע היהדות, לתולדות הישוב בארץ ישראל, ולביבליוגרפיה, על פי כתבי-יד עתיקים ומקורות ראשונים
תורת הבית הקצר.
תחנות ובקשות.
תקוני זהר.
Notes: 
Sources: 
NTA