sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000078514467 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 7851 4467
Name: 
Cohen, Khalfon Moshe
Hacohen, Khalfon Moshe
Hakohen, Kalfon Mosheh
Hakohen, Kalpwn Mošeh
Hakohen, Kh'alfon Mosheh
Hakohen, Khalfon Moshe
Hakohen, Mošeh ben Šalwm
Hakohen, Mošeh Kalpwn ben Šalwm Daniyʾel Yhwdah
Hakohen, Mosheh Kalfon
Ḥalfon, Mosheh (ha-Kohen)
Ḵalfôn, Moše
Kalfon, Mosheh
Kalfon, Mosheh (ha-Kohen)
Kalpwn, Mošeh ben Šalwm
Khalfon, Mosheh (ha-Kohen)
Kohen, Kalfon Mosheh
Kohen, Khalfon Moshe
Kohen, Mošeh
Kohen, Mošeh ben Šalwm
Kohen, Mošeh Kalpwn
Kohen, Mosheh Kalfon
Mošeh ben Šalwm
Moshe Hacohen
Moshe Hacohen (rabbijn uit Tunesië (-))
Moshe Hacohen (Tunisian rabbi)
Mosheh, Kalfon
הכהן, כלפון משה
הכהן, כלפון משה (ha-Kohen)
‏הכהן, משה
הכהן, משה בן שלום
הכהן, משה כלפון בן שלום דניאל יהודה
כ׳לפון, משה בן שלום (הכהן)
כ׳לפון, משה (הכהן)
כ׳לפון, משהת (הכהן)
כהן, כלפון משה בן שלום דניאל יהודה
כהן, משה
כהן, משה בן שלום
כהן, משה בן שלום (מג'רבה)
כהן, משה כלפון
כהן, משה כלפון (מג'רבה)
כהן, משה (מג'רבה)
כלפון (הכהן)
כלפון, משה בן שלום
כלפון, משה בן שלום (הכהן)
כלפון, משה (הכהן)
משה בן שלום
משה בן שלום (כהן)
משה (הכהן מג'רבה (תרל"ד-תש"י))
משה כלפון (הכהן)
משה כלפון כהן
Dates: 
1874-1950
Creation class: 
Computer file
Language material
Manuscript language material
Text
Creation role: 
author
Related names: 
Ḥadad, Asher
Ywsep Ḥayyim ben ʾEliyahw (1834-1909)
‏הכהן, אברהם
הכהן, אברהם בן כמוס
ועקנין, כליפא
חדאד, אשר
כהן, ברוך צגיר בן משה
כהן, שלום דניאל יהודה בן משה כלפון (1835-1925)
משה בן מימון, 1138 (1204)
עמותת אלגריבה (ירושלים)
Titles: 
Halakhah le-Mosheh
Jewish heritage in modern times
Maswret baʿiydan hamwderniy ḥakamiym Sparadiym badwrwt haʾaḥarwniym
Sefer Darkhe Mosheh : be-sefer zeh musarim ṿe-raʻyonot niflaʼim lefi seder ha-parashiyot ba-Ḥamishah ḥumashim
Sefer ʻEne Mosheh : hilkhot giṭin ṿa-ḥalitsot : minhagim geṭ ṿa-ḥalitsah ; Sheʼelot u-teshuvot
Sefer Ḳol Mosheh, 1982:
Sefer Ḳol Mosheh : ḥidushe Shas : tokho ratsuf ḥidushe Shas ʻal harbeh masekhtot ... ṿe-nilṿeh lahem "Levushim", perush ha-Mishnah ha-aḥaronah be-derekh derash u-musar
Sefer Maʻaśeh ha-tsedaḳah
Sefer Malkhe Tarshish, 1986:
Sefer Torah ṿe-ḥayim, 1983 or 1984:
Shoʼel ṿe-nishʼal
Shulḥan ʻarukh ḳaṭan
Tehilah le-Mosheh : peraḳim be-mishnato ha-Tsiyonit shel ha-Rav Kalfon Mosheh ha-Kohen (ha-Kamah), zatsal
Tsedaḳah u-mishpaṭ
Works. Selections.
Yad Mosheh
ברכת בקור חולים
דרושים.
דרכי משה
דרשות.
‏הלכה למשה מסינין
יד משה
מסרת בעדן המודרני
ספר אמת ואמונה : כולל שני ספרים, האחד שערי תשובה, והוא הלכות תשובה ופרק י"א ופרק י"ב מהלכות מלכים להרמב"ם ... השני "ביבאן אלתובה" והו יגמע אלדינים מתע אלרגוע בתשובה להגאון הרמב"ם ...
ספר בני אברהם : בו יבא מוסרים ודינים ומאמרים יקרים ... מהם מצאתים בכיה"ק ...
ספר בני דוד : מוסרים ... ומדות ... ומילי דדרשא עם מעשיות ומשלים, מזה אחד בלשון הקדש ומזה אחד בלשון ערבי ...
ספר ברית כהנה
ספר ברכת ה' : מביין פיה דינים דלמעשר וצדקה וגמילות חסדים ... נקלתו מן למצחאף דרב חפץ חיים מן ספר אהבת חסד ... ומן ספר בני אברהם די רבי משה הכהן, מן לוזאב ... כמוהר"ר אליהו סלימאן מאני ...
ספר ברכת השם
ספר דרש משה : דרושים לשבת זכור, אגרת הפורים חידושי מגילת אסתר...
‏ספר הלכה למשה :‏ ‏בו יבואו ביאור כללי ההוראה ... /‏
ספר חיים ועשר : הלכות מעשר כספים ...
ספר חכמה ומדע : בו יבוא הנהגת החכם במאכלו, משקהו, ביאתו לאשתו, עשיית צרכיו, דיבורו, מהלכו ... מפי ... הרמב"ם, נחלק לעשרה סימנים ...
ספר יד בתשובה : תוכו רצוף מוסרים ודינים לתשובה ולתוכחת, תלמוד תורה, כיבוד אב ואם, נישואין, שבת ומועד
ספר יד משה : ... ביאור חמשה חומשי תורה בדרך משקל ומטרי לדקדק ולהקשות ... אם דרך פשט ... או בדרך רמז ...
ספר יד משה על התורה : בויבואו כמה ביאורים ... לספר בראשית ...
ספר כהן קטן : ... מוסרים ומדות טובות ודינים והקדמות מדברי רז"ל ... מחולק ומסודר למערכות על סדר אלף בית
ספר מעשה צדקה : ... בו יבוא עשרה מאמרות מדברי רז"ל בכוחה של צדקה ...
ספר צדק ושלום : מכלכל דבריו במשפט וצדק. דרכים והנהגות ישרות לאדם בצרכיו ... בהנהגת לימודו, מלאכתו, אכילתו ...
ספר צדקה ןצשפט : כולל הדינים הנצרכים להלכות צדקה : ובסוכו חלק שני, הלכות מעשר : מתורגמים ללשון ערבי [sic]
ספר צדקת משה : מאסף מלא מוסרים, הנהגות והליכות חיים בענייני צדקה, מנהגים תקנות ...
ספר קול משה : חידושי ש״ס : תוכו רצוף חידושי ש״ס על הרבה מסכתות ... ונלוה להם ״לבושים״, פירוש המשנה האחרונה בדרך דרש ומוסר
ספר קול משה : ... על מסכת ביצה : ... בסוף הספר נדפסו התקנות וההזהרות ... המפוזרים באיזה ספרים (ספר חקת משה) ...
ספר שפתי כהן : יכיל כל שרשי לשון הקדש שמות פעלים מלים עם ביאור הענין בלשון הקדש ותרגומו בלשון ערבי ... והוא קיצור ס' המלים ...
ספר תולדות ומדות : ... תולדות המחבר ס' יקר הערך והליכותיו בקודש ... מערכות על סדר אלף בית ...
ספר תורת משה : תוכו רצוף יא קונטריסים
ספר תפלה למשה : ספר תהלים ... סביב יחנו קיצור המצודות ... וקיצור המנחת שי ... ועל סביבם ... ביאורים דרושיים ... זכות משה ...
צדקה ומשפט
קבץ מאת משה כלפון בן שלום הכהן.
קול משה
שאלות ותשובות.
שואל ונשאל
‏שלחן ערוך קטן
שפת קדש.
שפתי כהן.
‏תהילה למשה :‏ ‏פרקים במשנתו הציונית של הרב כלפון משה הכהן (הכמ״ה), זצ״ל /‏
תורה וחיים
תנ"ך.
תשובה בענין צואת שכיב מרע.
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NLI WKD
BOWKER