sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000078628325 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 7862 8325
Name: 
Minchas Eluzar
Munkacser Rebbe
Šapira, Ḥayim ʾElʿazar
Shapira, Chaim Elazar ben Zvi Hirsh
Shapira, Ḥayyim Eleazar
שאפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש
שאפירע, חיים אלעזר בן צבי הירש
שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש
Dates: 
1872-1937
Creation class: 
Language material
Related names: 
Yosef Karo, 1488 (1575)
ʾIserles, Mošeh (c.1525-1572.)
גולד, יחיאל מיכל
גולדשטין, משה בן יהודה
צוקר, שלמה בן אליעזר (1895-1942)
קרו, יוסף בן אפרים (1488-1575)
שפיצר, דב בר
שפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינוב, 1783-1841
Titles: 
Hilḵot baśar be-ḥalav, taʿarovot
Seder hagadah šel Pesaḥ : ʿim peʹ maʾamar ʾAgadeta de-Fisḥa we-huʾ mi-ketyʺq sefer Šaʿar Yiśaśḵar ʿal ha-ḥodašim u-moʿadim
Šulḥan ʿaruḵ : Yoreh deʿah
Ẕawaʾah
גבית עדות ופרטי כל
די הייליקע צוואה
הגדה של פסח.
לקט אמרי קדש
מאמר מילי דהספידא : הספדים אשר נשאתי על שלשה מטיבי לכת ... מוהר"ר שרגא יאיר מביאלאבזעג ... וגם על אודות בנו ... מוהר"ר נתן דוד אבד"ק שידלאווצי, דודי ... מוהר"ר משה יהודא ליב שפירא ... מו"ה אליעזר צוקער ...
מאמר מלי דהספדא
מכתב גלוי : לה"ה הרבנים הגדולים וגאונים ... כבר הגיעה השמועה לאזני כל שקבלנו ... לרב ואב"ד את ... ר' אברהם אביש האראוויץ חתנא דבי נשיאה ... האדמו"ר מסאפינקא ונין ונכד מאורי הגולה ... וכת מחריבי הקהלות ... הרעישו עלינו כל הגולה להבאיש ריחינו ... וגדולי הרבנים ... הודו לדברינו ... אבל הה"צ מסאטמאר מיחה בזה באומרו כי הוא יכריע ... אנו חת"מ הנקשרים ... ברבינו ... ר' יצחק אייזיק מסאפינקא מצאנו ... שמחויבים אנו בכבוד רבינו ...
מכתבי גאוני וצדיקי הדור נגד האגדה
סדור מנחת אלעזר : נוסח ספרד : כולל תפלות לכל השנה
סדר קריאת הנשיא : ותפלת יהי רצון ... שנוהגין לאמר בחודש ניסן ...
סדר תפלה מכל השנה עם כונת האר"י : ... הגהות ודקדוקי סופרים של ... מוהר"ר שבתי מראשקוב ... ועוד ... יחודים של ... הבעש"ט ... גם נוסף בו חידושי הקדמות ... למועדים ולרגלים ...
סדר תפלה, עם חמדת ישראל : כונות האריז"ל
סידור האר"י
ספר אגרות שפירין : אגרות, מכתבים וכרוזים שונים מהצדיקים... מרן... צבי אלימלך שפירא... בנו... אלעזר שפירא...בנו... שלמה שפירא... בנו...צבי הירש שפירא... בנו... חיים אלעזר שפירא...., רובם נעתקים עתה ועליהם קצת הערות והגהות נחוצות
ספר אות חיים : על הלכות תפילין
ספר דברי תורה
ספר דרכי חיים ושלום : הלכות ומנהגי ברית מילה
ספר זכרון צדיקים : והוא מילי דהספידא א> על הסתלקות ... מו"ה אברהם ישכר הכהן מראדאמסק. ב> ... על הסתלקות ... מו"ה שלמה שפירא אבדק"ק מונקאטש ...
ספר חיים ושלום : (על התורה)
ספר חמשה מאמרות
ספר לחם מן השמים : כוונות ומנהגי קודש מהאר"י ...
ספר משמיע ישועה : [קובץ דברי חז"ל ... ש"ס ומדרשים וזוהר ... לחזק האמונה בדור האחרון ...]
ספר משמיע ישועה : קובץ דברי חכז"ל והמקראות המנבאות מביאת ג"צ ... מסודר ... לתשו' שאלת כ"א ...
ספר נמוקי ארח חיים
ספר עולת תמיד : על מסכת תמיד, קצת חידושים
ספר שאלות ותשובות מנחת אלעזר.
ספר שער יששכר : על מועדים וחדשי השנה
ספר תהלים עם פרוש רשי
צואה של רבינו
קול קורא לעזרה : הסכת ושמע ישראל : לכבוד אחב"י ... בגלילות מונקאטש ... קול ... אנשי גלילותינו דרי ארעא ... דישראל צועקים אלינו ... נתדלדלו קופות הצדקה של הרמבעה"ן ...
קונטרס דברי קדש
קונטרס זעקת שפירין : והוא דברים ... בענין חובת המסירות נפש על ביאת משיח צדקנו ...
קונטרס ימות המשיח : אמרות ... דברות קדש ... בעניני ימות המשיח ... מלוקט מספרי ... רבי חיים אלעזר שפירא ... ונלוה בסופו דברי האגרת שכתב רשכבה"ג בעל בני יששכר בשנת תקצ"ב לאנשי שלומינו דק"ק מונקאטש.
קונטרס ל"ג בעמר
קונטרס על הצדיקים : ציונים והארות בפרקי ... תנאים ואמוראים ... הגהות והוספות לספר סדר הדורות ...
קצת רשומי דברים אמרות טהורות
רשומי דברי תורה מסדר ההושענות : של ... רבינו ... אב"ד דק"ק מונקאטש ... אשר נאמרו בעת אמירת ההושענות ביום הו"ר בש' תרפ"ט ...
שלחן ערוך.
תנ"ך.
תפלות.
תקוני הזהר.
תשובה בענין פרשה זו סתומה : מתוך שו"ת מנחת אלעזר, חלק ראשון - סימן י
תשובה גלוי' : למכתב פלסתר אשר יצא בתור (ערקלארונג) מהנשיאים ... הרב וועבער ... והשני ... רב הירשלער ... באו ללחום נגד ההחלט ... שאסור לנו להתחבר להאגודוסטען וחברתם ...
תשובה גלויה
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB NLI
NTA